Exploration of gender differences on attention levels with cancellation tests

A Guven, T Batbat, Nazan Dolu, M Demir

Araştırma sonucu: Article

1 Alıntı (Scopus)
Orijinal dilEnglish
Sayfa (başlangıç-bitiş)1,3
Sayfa sayısı3
DergiMedical Technologies National Congress (TIPTEKNO)
Yayın durumuPublished - 2017

Bundan alıntı yap