Approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation use in acute respiratory failure.

Aylın Ozsancak Uğurlu, Ergan B, Berk Takır H, İn E, Özyılmaz E, Ertan Edipoğlu Ö, Tunçay E, Güleç Balbay E, Görek Dilektaşlı A, Kıvanç T, Korkmaz Ekren P, Sarınç Ulaşlı S, Doğrul I, Yılmazel Uçar E, Olgun Ş, Devran Ö, Ergün R, Karakurt Z

Araştırma sonucu: Article

1 Alıntı (Scopus)
Orijinal dilEnglish
DergiTUBERK TORAKS
DOI'lar
Yayın durumuPublished - 2015

Bundan alıntı yap

Ozsancak Uğurlu, A., B, E., H, B. T., E, İ., E, Ö., Ö, E. E., E, T., E, G. B., A, G. D., T, K., P, K. E., S, S. U., I, D., E, Y. U., Ş, O., Ö, D., R, E., & Z, K. (2015). Approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation use in acute respiratory failure. TUBERK TORAKS. https://doi.org/10.5578/tt.8651