• 66 Alıntılar
  • 6 h-İndeks
20052019

Research output per year

Pure'da herhangi bir değişiklik yaptıysanız, bu değişiklikler kısa süre sonra burada görünür olacaktır.

Araştırma Sonucu

  • 66 Alıntılar
  • 6 h-İndeks
  • 56 Article
  • 23 Poster
  • 2 Other