Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Araştırma Sonucu

Filtre
Poster
2016

Başkent Üniversitesi Medikososyal Sağlık Merkezi Hasta Memnuniyeti

Tuz, C., Türkcan Çerçi, C., Sönmez, B. & Oksuz, M. E., 2016.

Araştırma sonucu: Poster

Jüvenil Cinsel Şiddet Uygulayıcılarında Kendi Kendine Bildirim ve Öz-Bilinç

Tuz, C., Sözen, F., Özbakır, Z. & Oksuz, M. E., 2016.

Araştırma sonucu: Poster

2015

A case of Takayasu arteritis presenting with weight loss and elevated erythrocyte sedimentation rate

Asma, S., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & KORUR, ASLI., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması İle Metabolik Sendrom Bileşenlerinin İlişkisi.

ERDOĞAN, AHMET. FERİT., Asma, S., AKSÖYEK, AYDAN. & ÖZŞAHİN, A. KÜRŞAT., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

A rare disease common in our region: Sickle Cell Disease Review and Recommendations for Primary Care

KORUR, A., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & Asma, S., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Assessment of Health Care Utilization in Different Sociocultural Groups Living in Adana Province

KORUR, ASLI., BOZDEMİR, NAFIZ., SAATÇI, ESRA., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & Asma, S., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Assessment of the forensic cases consulting to a university hospital

Eminsoy, G., Aydemir, S., Sözen, F. & Kut, A., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Assessment of the risk factors influencing osteoporosis in patients who were admitted to outpatient menopause clinic.

POÇAN, AHMET. GÜRHAN., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM., TOPAL, KENAN. & Asma, S., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Awareness of late adolescents with a diabetic family member of their health risks

Özbakır, Z., Kut, A., Çetinel, Y., Sözen, F. & Aydınay, S., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Care of the Dying Patient.

GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM., Asma, S., TOPAL, KENAN. & KORUR, ASLI., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Congenital afibrinogenemia presenting with hemorrhage during pregnancy.

Asma, S., SOLMAZ, SONER., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & KORUR, ASLI., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Exenatide Tedavisi Sonrası Bolus İnsulin İhtiyacında Azalma; Vaka Sunumu. 51. Ulusal Diyabet Kongresi,

Tarçın, Ö., Ergen, N., Parıldar, H., Ünal, A. D., Cığerlı, O., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Factors affecting treatment compliance in iron deficiency anemia.

Asma, S., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & KORUR, ASLI., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Hepatocellular Cancer Case: Newly Diagnosed in a University Hospital Check-up Policlinic

SÖZEN, FİSUN., AYDEMİR, SİNEM., Cetınel, Y. & EMİNSOY, GÖKHAN., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Inflammation and Novel Atherogenic Markers in Nondiabetic Obese Patients: Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Atherogenic Index of Plasma

Cığerlı, O., Ünal, A. D., Parıldar, H., Ergen, N., Tarçın, Ö., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Influenza vaccination and influencing factors among health care professionals.

Asma, S., Akan, H., Uysal, Y., Poçan, AG., Sucaklı, MH., Yengil, E., Gereklioğlu, Ç., Korur, A., Başhan, İ., Erdoğan, AF., Özşahin, AK. & Kut, A., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Metabolic syndrome and muscle mass

Ergen, N., Ünal, A. D., Cığerlı, O., Parıldar, H., Tarçın, Ö., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Screening behaviors and awareness of breast, cervical and colon cancer among nurses in a urban hospital of Turkey

Poçan, AG., Çoban, G., Gereklioğlu, Ç., Asma, S. & Kut, A., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Screening behaviours and awareness of breast, cervical and colon cancer among nurses in an urban hospital of Turkey

POÇAN, AHMET. GÜRHAN., ÇOBAN, GONCA., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM., Asma, S. & KUT, ALTUĞ., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Staying as "healthy" physicians within the computer based workplaces improving the quality of life

Parıldar, H., Cığerlı, O., Aksöyek, A., Canatar, T., Yazıcıoğlu, B. & Kut, A., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Vücut Kitle İndeksi İle Kilo /Boy İndeksinin Vücut Kompozisyonalarıyla Korelasyonunun Karşılaştırılması

ERDOĞAN, AHMET. FERİT., YURTCAN, BEYZA., Asma, S., AKSÖYEK, AYDAN. & ÖZŞAHİN, A. KÜRŞAT., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Yeni tanı tip 2 diyabet hastasında 6 ay süreyle vejeteryan beslenmenin glisemik parametrelere etkisi

Cığerlı, O., Parıldar, H., Ergen, N., Ünal, A. D., Özdemir, S. & Tarçın, Ö., 2015.

Araştırma sonucu: Poster

Gebelerimizde İyot Düzeyleri Yeterli mi? Bir Üniversite Hastanesi Örneklemi.

Parıldar, H., Cığerlı, O., Desteli, G., Gürsu, T., Kut, A. & Demirağ, N., 2014.

Araştırma sonucu: Poster

Meme Polikliniğine Gelen Hastalarda Geliş Şikayetleri ile Bulgular Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.

SAĞLIKER ÖZKAYNAK, PIRIL., Asma, S., ERDOĞAN, FERİT. & ÇOLAKOĞLU, TAMER., 2014.

Araştırma sonucu: Poster

Nondiyabetik Obez Hastalarda Framingham Risk Skorlaması ve Plazma Aterojenik İndeks ile Subklinik Ateroskleroz Riskinin Değerlendirilmesi.

Cığerlı, O., Ünal, A. D., Parıldar, H., Ergen, N., Tarçın, Ö., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2014.

Araştırma sonucu: Poster

Serum Orexin-A levels, insulin resistance and sleep problems in metabolic syndrome

Parıldar, H., Cığerlı, O., Ergen, N., Tarçın, Ö., Ünal, A. D. & Demirağ, N., 2014.

Araştırma sonucu: Poster

Sleep Disorders, Daytime Sleepiness and Depression in Metabolic Syndrome

Parıldar, H., Cığerlı, O., Ergen, N., Ünal, A. D., Tarçın, Ö. & Demirağ, N., 2014.

Araştırma sonucu: Poster

2013

. İkinci Tercih Helicobacter Pylori Tedavileri Alarm Veriyor mu ?

ERDOĞAN, AHMET. FERİT., Asma, S. & ABACI, KUTLU., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

Başkent üniversitesi Ankara hastanesine başvuran 0-8 yaş arası çocukların aşı durum anketi

Geçkil, A. Ü., Kut, A., Sözen, F. & Eminsoy, G., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

Demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal sistem endoskopi bulguları

Ünal, H. Ü., Fidan, C., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Kut, A., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

Knowledge attitude and behavior towardssalt consumption of university students, faculty members and administrative staff in Turkey

Sözen, F., Eminsoy, G., Kut, A., Çolak, M., Tuz, C. & Eminsoy, İ. O., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

Knowledge attitudes and behavior of individuals over 18 years towards daily salt intake and consumption of salty food

Sözen, F., Eminsoy, G., Eminsoy, İ. O., Tuz, C., Çolak, M. & Kut, A., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

Metabolik Sendrom, Depresyon ve Uyku Bozuklukları

Parıldar, H., Cığerlı, O., Ergen, N., Ünal, A., Tarçın, Ö., Erdal, R. & Demirağ, N., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

Polikistik Over Sendromunda Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi,

Ünal, A. D., Tarçın, Ö., Cığerlı, O., Parıldar, H. & Demirağ, N., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

Vitamin D level in polycystic ovary syndrome patients is not different from healthy control in Turkish population.

Ünal, A. D., Tarçın, Ö., Cığerlı, O., Takır, M., Parıldar, H., Ergen, N. & Demirağ, N., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

What do we know about childhood cancers?

Eminsoy, G., Sözen, F., Kut, A., Çolak, M. & Sarıalioğlu, F., 2013.

Araştırma sonucu: Poster

2012

Allogeneik periferik kök hücre nakli sonrası hastalık tekrarı gelişen hastalara yaklaşım ile ilgili deneyimlerimiz

YERAL, M., BOĞA, C., ÖZDOĞU, H., SOLMAZ, S., ÖÇAL, F., AYGÜN, B., Asma, S. & Kozanoğlu, İ., 2012.

Araştırma sonucu: Poster

Başkent üniversitesi tıp fakültesi dönem 4 klinikle tanışma staj programının değişim sürecinin değerlendirilmesi

Kut, A., Sözen, F., Eminsoy, G., Çetinel, Y. & Müderrisoğlu, H., 2012.

Araştırma sonucu: Poster

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV Klinikle Tanışma Staj Programının Değişim Sürecinin Değerlendirilmesi

KUT, ALTUĞ., SÖZEN, FİSUN., EMİNSOY, GÖKHAN., Cetınel, Y. & MÜDERRİSOĞLU, HALDUN., 2012.

Araştırma sonucu: Poster

Cancer In Patients On Dialysis: Cancer Screening Frequency In A Turkish Hemodialysis Center. Wonca Europe

Cığerlı, O., Gökcan, G., Parıldar, H., Parmaksız, E., Külah, E., Erdal, R. & Özdemir, N., 2012.

Araştırma sonucu: Poster

Carotid Intima Media Thickness and Serum C-Reactive Protein Levels Among Diabetic Patients

Parıldar, H., Gülmez, Ö., Cığerlı, O., Ünal, A. D. & Demirağ, N., 2012.

Araştırma sonucu: Poster