Kobi?lerde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü

Mustafa Kemal Topcu, Hamdullah Nejat Basım

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)861,886
Number of pages26
JournalTurkish Studies
Issue number10
Publication statusPublished - 2015

Cite this