Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye?deki Durumu Tfrs 12 Yorum İmtiyazli Hizmet Anlaşmaları ve Devlet Muhasebe Standardı 32 Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Örnek Bir Uygulama

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)1,38
Number of pages38
JournalMuhasebe ve Denetime Bakış
Issue number53
Publication statusPublished - 2018

Cite this