Description

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda "en iyi bildiri ödülü" / Varna, Bulgaristan
Degree of recognitionInternational