Best Nursing Poster Presentation

Prize

Description

Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda "en iyi bildiri ödülü" / Kuşadası, İzmir
Degree of recognitionInternational