Alpay Kelami Erkek Cinsel Sağlığı Araştırma Ödülü

Prize

Description

Alanında bilimsel nitelikli, adaylar arasından jüri seçimine dayalı ulusal ödül ; Deneysel Düşük Akımlı Priapizm Sıçan Modelinde Apoptozisin Rolü ve Kaspaz İnhibitörünün Ereksiyon Mekanizmasına Etkileri / Ankara
Degree of recognitionNational