• 123 Citations
  • 7 h-Index
20062019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Abstract
2017

Efficacy and tolerability of direct-acting antiviral agents for hepatitis C virus infection in kidney transplant recipients

Suna, N., Özer Etik, D., Öcal, S., selçuk, H., Dağlı, Ü., Hilmioğlu, F., Boyacıoğlu, A. S. & Haberal, M., 2017.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Succesful treatment with direct-acting antiviral agents of hepatitis c in the setting of end-stage renal disease

Özer Etik, D., Suna, N., Öcal, S., Selçuk, H., Dağlı, Ü., Çolak, T., Hilmioğlu, F., Boyacıoğlu, A. S. & Haberal, M., 2017.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2016

Leukopenia And Neutropenia As A Compication Of Transarterial Chemoembolization

Öcal, S., Boyacıoğlu, A. S., Boyacıoğlu, A. S., Boyvat, F. & Haberal, M., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Mastektomıden 13 Yıl Sonra Duodenal Obstruksıyon Ile Gelen Meme Karsınomu

Özer Etik, D., Suna, N., Ocal, S. & Boyacıoğlu, A. S., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Mıde Çıkış Obstrüksıyonu İle Prezente Olan Gastrık Stromal Tümör; Olgu Sunumu

Suna, N., Ocal, S., Özer Etik, D. & Boyacıoğlu, A. S., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Perkutan Endoskopık Gastrostomı Tecrübemız

Ozer Etık, D., Suna, N., Ocal, S., Selçuk, H. & Boyacıuoğlu, A. S., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sağ Ve Sol Hepatıc Kanal Varyasyonun Bırlıkte Bulunması: Olgu Sunumu

Suna, N., Etik Özer, D., Ocal, S. & Hilmioğlu, F., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2015

Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklarda Öfke, Anksiyete ve Depresyon

Çakmak, B. B., Alpaslan, G., Işıklı, S., Göncüoğlu, İ. Ö., Ocal, S. & Taşkıntuna, N., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıklarda Savunma Düzenekleri

Çakmak, B. B., Alpaslan, G., Işıklı, S., Göncüoğlu, İ. Ö., Ocal, S. & Taşkıntuna, N., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Özofagus Granüler Hücreli Tümör, Nadir Bir Olgu Sunumu

Ensaroğlu, F., Öcal, S., Kızıltaş, Ş., Dağlı, Ü., Selcuk, H., Hilmioğlu, F. & Boyacıoğlu, A. S., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sporadik Büyük Fundik Gland Polip, Nadir Bir Olgu Sunumu

Öcal, S., Ensaroğlu, F., Kızıltaş, Ş., Dağlı, Ü., Selcuk, H., Hilmioğlu, F. & Boyacıoğlu, A. S., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2014

Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi] Benign Safra Yolu Darlığında Girişimsel Ve Cerrahi Yöntemlerin Uzun Dönem Sonuçları

Kuş, M., Tezcaner, T., Karakayalı, F. Y., Ekici, Y., Harman, A., Ocal, S., Kırnap, M. & Moray, G., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Nadir Gorulen Bir Kolestaz Nedeni: Jukstapapiller duodenum divertikulit

Ocal, S., Ensaroğlu, F., Harmancı, Ö., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Boyacıoğlu, A. S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Tolterodine Bağlı İleoçekal Rezeksiyon ile Sonuçlanan İleus: Vaka Sunumu

Ensaroğlu, F., Ocal, S., Harmancı, Ö., Tezcaner, T., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Boyacıoğlu, A. S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2013

Çorum İli ve Çevresinde Mide Kanseri Sıklığı

Kekilli, M., Ocal, S., Güney, G. & Şen, F., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2012

Disfaji, disfoni ve pulmoner aspirasyon tanımlayan hastalarda özofagus darlığının nadir bir sebebi

Ocal, S. & Kekilli, M., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Mekanik intestinal obstruksiyonun nadir bir nedeni. Olgu sunumu

Ocal, S. & Kekilli, M., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2011

Geç Başlangıçlı Otoimmün Hepatit Olgusu

Ocal, S., Akbaş, E., Altun, R., Yıldırım, A. E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Karaciğer transplantasyonu öncesinde dental muayene gerekli midir?

Yıldırım, A. E., Ocal, S., Altun, R., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sağlıklı görülen karaciğer donör adaylarının preoperatif karaciğer biyopsi sonuçları

Ocal, S., Akbaş, E., Yıldırım, A. E., Altun, R., Korkmaz, M., Savaş, N., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Son dönem kronik karaciğer hastalarında yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol ile MELD skoru arasında ilişki var mı?

Yıldırım, A. E., Altun, R., Ocal, S., Erdoğan, E., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Transjuguler intrahepatyik portosistemik şant yapılmış hastaların sonuçları

Altun, R., Yıldırım, A. E., Ocal, S., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H., Boyvat, F. & Yılmaz, U., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Transplantasyon sonrası immünsüpresif tedavi değişikliğine bağlı gastrointestinal sistemin kaposi sarkomu

Yıldırım, A. E., Altun, R., Ocal, S., Uyar, M. E., Temel, M., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2010

Aktif kanayan iki internal hemoroid olgusuna endoskopik band ligasyonu uygulanması

Yıldırım, A. E., Altun, R., Ocal, S., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Akut Pankreatit Sonrası Meperidine Bağlı Kesilme Sendromu

Ocal, S., Altun, R., Yıldırım, A. E., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Billroth-2 gastroenterostomili hastalarda endoskopik retrograde kolanjiyografi

Ocal, S., Yıldırım, A. E., Altun, R., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

"Deksketoprofen trometamol" bağlı gelişen akut pankreatit olgusu

Ocal, S., Altun, R., Yıldırım, A. E., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hemoroid band ligasyonu sonrası görülen kanamada band üzerine band uygulanması

Yıldırım, A. E., Altun, R., Ocal, S., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hepatoselüler karsinomlu hastalarda HBV viral yükünün transarteriyel kemoembolizasyon erken yanıtı üzerine etkisi

Altun, R., Ocal, S., Yıldırım, A. E., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İnsidental olarak saptanmış egzofitik yerleşimli GİST olgusu ve laparoskopik tedavisi

Yıldırım, A. E., Altun, R., Ocal, S., Akbaş, E., Pekmez, M., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Kolon adenokarsinomu tanısı konan hastalarda poliklinik başvuru şikayetleri

Ünal, H., Ocal, S., Temel, M., Çomunoğlu, C., Korkmaz, M., Savaş, N., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Negatif hızlı üreaz testi "pronto dry" tekrar kullanılabilir mi?

Yıldırım, A. E., Altun, R., Ocal, S., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Pediatrik yaş grubunda endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonuçlarımız

Yıldırım, A. E., Altun, R., Ocal, S., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Primer anaplastik büyük hücreli ``null hücreli tip?? mide lenfomalı bir olgu:eroziv gastrit deyip geçmemeli

Altun, R., Ocal, S., Yıldırım, A. E., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Terlipressin tedavisi altında iskemik cilt nekrozu gelişen bir olgu

Altun, R., Yıldırım, A. E., Ocal, S., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Total parenteral nutrisyon ve somatostatin ile tedavi edilen idiyopatik şiloz asit olgusu

Yıldırım, A. E., Can, S., Altun, R., Akbaş, E., Ocal, S., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Trombosit replasmanı sonrası gelişen liken planus olgusu.

Ocal, S., Yıldırım, A. E., Altun, R., Akbaş, E., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2009

Anjiyotensin 2 reseptör blokerlerinin oluşturduğu akut pankreatit olguları

Ocal, S., Altun, R., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ciddi transaminaz yüksekliği ile seyreden nadir bir hepatit olgusu.

Yıldırım, A. E., Ocal, S., Selçuk, S., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Dekompanse kronik karaciğer hastalığında deliryum tablosonun beklenmedik bir nedeni

Yıldırım, A. E., Ocal, S., Selçuk, S., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

ERCP sonrasında gelişen akut pankreatitli olguda izole mezenterik ven trombozu ve tedavisi

Ocal, S., Yıldırım, A. E., Savaş, N., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Helicobacter pylori tedavisinde levofloksasinli protokollerin karşılaştırılması ve in vitro levofloksasin direnci

Uruç, İ., Selçuk, H., Gökcan, H., Ocal, S., Yıldırım, A. E., Altun, R. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hepatorenal sendromun tedavisinde terlipresin kullanımı

Altun, R., Yıldırım, A. E., Ocal, S., Sunar, A., Savaş, N., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Karın ağrısı ile başvuran gastrik schwannoma'lı bir olgu

Ocal, S., Arer, İ., Yıldırım, A. E., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Laser trealat bulgulu bir mide adenokarsinomu olgusu

Altun, R., Ocal, S., Yıldırım, A. E., Selçuk, H. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Primer amiloidoz bağlı fulminan hepatitli bir olgu.

Ocal, S., Altun, R., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sefotaksim'in oluşturduğu geri dönüşümlü pansitopeni

Ocal, S., Yıldırım, A. E., Gökcan, H., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Somatostatine bağlı epilepsi olgusu

Ocal, S., Yıldırım, A. E., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Yaşamı tehdit eden hematokezya ile başvuran steroide dirençli crohn hasta olgusu

Ocal, S., Altun, R., Savaş, N., Selçuk, H., Hilmioğlu, F. & Yılmaz, U., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract