• 81 Citations
  • 4 h-Index
20022018

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2018

A multiple myeloma patient with a previous liver transplantation who underwent autologous stem cell transplantation with melphalan: a case report

koca, E., arıca, D., Karakus, S., moray, G. & haberal, M., 2018, In : TRANSPLANTATION. 102, 5, p. 283,283 1 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2017

sistemik mastositoz

Karakus, S., 2017, nadir hematolojik hastalıklar kılavuzu-sistemik mastositoz. Türk Hematoloji Derneği, Vol. 1. p. 2-10 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2016

eritrositiçi enzim bozukluklarına bağlı hemolitik anemiler

arıca, D. & Karakus, S., 2016, In : Türkiye klinikleri hematoloji özel dergisi. 9, 1, p. 15,22 8 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Histologic Changes in Bone Marrow Biopsies From Liver Transplant Patients

Börcek, P., Özdemir, B. H., Sercan, Ç., Akçay, E. Y., Karakuş, S. & Haberal, M., 2016, In : Experimental and Clinical Transplantation : Official Journal of the Middle East Society for Organ Transplantation. 14, 3, p. 109,111 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2015

A CASE OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA WITH ABL1 AND FOXP1 GENE DELETION

terzi, Y. K., öte, E. O., çelik, Z. Y., Karakus, S. & şahin, F. I., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

A case of kronic myeloid leukemia with ABL1 and FOXP1 gene deletion

Terzi, Y. K., Öte, E. O., Yılmaz Çelik, Z., Karakuş, S. & Sahın, F. I., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Ailesel Retinal Ven Dal Tıkanıklığı

Gur Gungor, S., Sarıgül, A., Akkoyun, İ., Akman, A., Yılmaz, G. & Karakuş, S., 2015, In : Retina Vitreus dergisi. 23, p. 75,79 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Bone Marrow Involvement by Lymphoproliferative Disorders After Solid-Organ Transplant

Ozkan, E. A., Ozdemır, B. H., Akçay, E. Y., Terzi, A., Karakuş, S. & Haberal, M., 2015, In : EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION. 13, 1, p. 183,187 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

bone marrow involvement by lymphoprolipherative disorders after solid organ transplant

akar, E., özdemir, H., akçay, E., Terzi, A., Karakus, S. & haberal, M., 2015.

Research output: Contribution to conferencePaper

generic imatinib mesilat is effective as original glivec in the management of Chronic myeloid leukemia

aksu, S., aktimur, S., atay, H., bektaş, Ö., büyükaşık, Y., demiroglu, H., eliaçık, E., eşme, M., hacıhanefioglu, A., göker, H., Karakus, S., kılıçkap, S., koca, E., özcebe, O., sayınalp, N., targun, P., turgut, M. & haznedaroglu, I., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

generic imatinib mesylat is an effective as original glivec in the clinical management of CML

güneş, G., Malkan, Ü., aksu, S., aktimur, S., atay, H., bektaş, Ö., büyükaşık, Y., demiroğlu, H., eliaçık, E., esme, M., hacıhanefioğlu, A., göker, H., Karakus, S., kılıçkap, S., koca, E., özcebe, O., sayınalp, N., tarkun, P., turgut, M. & haznedaroğlu, IC., 2015, In : International Journal of Hematology and Oncology. 4, 25, p. 215,221 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Importance of MPL W515L mutation in diagnosis of myelofibrosis: A case report

Koca, E., Öte, E. O., Üner, A., Terzi, Y. KA., Halaçoğlu, A., Çetiner, D., Karakuş, S. & Sahın, F. I., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Importance of MPL W515L Mutation in Diagnosis of Myelofibrosis: A Case Report

koca, E., öte, E. O., üner, A., terzi, Y. K., halaçoğlu, A., çetiner, D., Karakus, S. & şahin, F., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

PROGNOSTIC PARAMETERS OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA PATIENTS IN OUR CENTER

Karakus, S., arıca, D., koca, E. & şahin, F. I., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

trombositopeni nedeni olarak karsinom metaztazı. bir olgu sunumu

atbaş, C., koca, E., börçek, P., arıca, D., erdoğan, M. & Karakus, S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

2014

AKUT MİYELOİD LÖSEMİ TANILI YAŞLI HASTALARDA İNTENSİF TEDAVİ SONRASI PROGNOSTİK BELİRTEÇLER:3 PROGNOSTİK MODELİN VALİDASYONU

koca, E., halaçoğlu, A., malkan, Ü. Y., arıca, D., Karakus, S., göker, H., haznedaroğlu, I., sayınalp, N., özcebe, O. & büyükaşık, Y., 2014.

Research output: Contribution to conferenceOther

farklı alt tipte relaps olan akut promiyelositk lösemi olgusu

halaçoğlu, A., Karakus, S., koca, E. & özkan, E., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GEBELİK VE KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIK TEDAVİ YÖNETİMİ, BİR OLGU SUNUMU.

halaçoğlu, A., Izci, T., arıca, D., koca, E. & Karakus, S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İZOLE SPLENİK TUTULUM İLE KARŞIMIZA ÇIKAN BİR FOLLİKÜLER DERECE IIIA LENFOMA OLGUSU

arıca, D., halaçoğlu, A., üner, A., nar, A., koca, E. & Karakus, S., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Kronik myelositer lösemi tedavisinde hedefe yönelik tedaviler

Karakus, S., 2014, türkiye klinikleri özel sayısı. Türkiye klinikleri, Vol. 7. p. 24-27 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Multipl Myelomlu Bir Olguda Bilateral Arka Sklerit.

Gur Gungor, S., Akkoyun, İ., Karataş, M. Ç. & Karakuş, S., 2014, In : Türk Oftalmoloji Dergisi.. 44, p. 481,483 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Myelomlu Bir Olguda Bilateral Arka Sklerit

gür güngör, S., Akkoyun, I., ç karataş, M. & karakuş, S., 2014, In : Türk Oftalmoloji Dergisi.. 44, p. 481,483 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

primer santral sinir sistem lenfoması ve tiroid papiller karsinomu birlikteliği

halaçoğlu, A., toprak, S., koca, E. & Karakus, S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

PROGNOSTİC factors for survival of elderly patients with acute myeloid leukemia after intensive chemotherapy : validation of 3 popular prognostic models

koca, E., halaçoğlu, A., malkan, Ü., arıca, D., Karakus, S., göker, H., haznedaroğlu, I., sayınalp, N. & büyükaşık, Y., 2014.

Research output: Contribution to conferencePaper

RELAPS PRİMER HEPATOSPLENİK CD5 POZİTİF DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU

halaçoğlu, A., Karakus, S., koca, E., arıca, D., ayhan, A. S. & üner, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

sEPCR levels in chronic myeloprolipherative diseases and their associations with thromboembolic events: A case controlled study

atalay, F., toprak, S. K., koca, E. & Karakus, S., 2014, In : Turkish Journal of Hematology. 31, 2, p. 121,127 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

SERUM HEPSİDİN SEVİYESİNİN İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA İNCELENMESİ VE HASTALIK AKTİVASYONU AÇISINDAN FEKAL KALPROTEKTİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI

akıncıoğlu, P., koca, E., dağlı, Ü., bayraktar, N., halaçoğlu, A., arıca, D., yazıcı, A. C. & Karakus, S., 2014.

Research output: Contribution to conferencePaper

TİROİD HORMON DİSFONKSİYONU OLAN HASTALARDA TROMBOSİT AGREGASYON BOZUKLUĞUNUN İN VİTRO OLARAK ASPİ/ADP TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ.

çelik, B., koca, E., anıl, C., bayraktar, N., halaçoğlu, A., arıca, D., yazıcı, A. C. & Karakus, S., 2014.

Research output: Contribution to conferencePaper

2013

JAK2 Geni Ekzon 12 ve 14 mutasyonlarının kan parametreleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Yazar Üntekin, B., Terzı, Y. K., Yılmaz Çelik, Z., Karakuş, S. & Şahin, F. İ., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

2012

does reactive thrombocytosis observed in irob deficiency anemia affect plasm viscosity?

toprak, S., tek, I., Karakus, S., gök, N. & kurşun, N., 2012, In : Turkish Journal of Hematology. 29, 3, p. 248,253 6 p.

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)

Does thrombocyte size give us an idea about thrombocytosis etiology? ScientificWorldJournal. 2012;2012:5

toprak, S., erişmiş, B., Karakus, S., kurşun, N., haberal, A. & ulusoy, M., 2012, In : ScientificWorldJournal. 2012

Research output: Contribution to journalArticle

JAK2 617F mutation : frequency and relation to clinical and laboratory features of BCR-ABL negative myeloproliferative diaseases.

ilhan, G., Karakus, S. & sahin, F., 2012, In : UHOD. 22, 2, p. 77,83 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

rituximab related reversible hepatocellular damage

toprak, SK. & Karakus, S., 2012, In : turkish jornal of hematology. 29, 4, p. 422,424 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)
2011

addition of thalidomide to oral melphalan7prednisone in patients with multiple myeloma not eligible for transplantation : results of a randomised trial from the turkish myeloma study group

beksaç, M., haznear, R., tuğlular, T. F., özdoğu, H., aydoğdu, I., konuk, N., sucak, G., kaygusuz, I., Karakus, S., kaya, E., ali, R., gülbaş, Z., özet, G., göker, H. & ündar, L., 2011, In : european journal of hematology. 86, 1, p. 16,22 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2010

Spontaneous spleen rupture and rectus sheet hematoma in a patient with Klippel Trenaunay syndrome

KARAKAYALI, FEZA., BAŞARAN, CEYLA., Ayvazoglu Soy, E. H., KARAKUŞ, SEMA., YABANOĞLU, HAKAN., MORAY, GÖKHAN. & HABERAL, MEHMET., 2010, In : SURGERY TODAY. 40, p. 154,157 4 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2009

fluorescent in situ hybridization studies in multiple myeloma

yüregir, Ö., şahin, F., yılmaz, Z., kızılkılıç, E., Karakus, S. & özdoğu, H., 2009, In : Hematology. 14, 2, p. 90,94 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Fluorescent in situ hybridization studies in multiple myeloma patients

Ozalp Yuregir, O., Sahın, F. I., Celık, Z., Kizilkilic, E., Karakus, S. & Ozdogu, H., 2009, In : Hematology. 14, 2, p. 90,94 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2008

factor V leiden mutation and tip 1 diabetes mellitus

nar demirer, A., alikasifoglu, M., tuncbilek, E., Karakus, S. & erbas, T., 2008, In : blood coagulaion and fibrinolysis. 19, 1, p. 70,74 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Factor V Leiden mutation and type 1 diabetes mellitus

Nar, A., Alikaşifoğlu, M., Tunçbilek, E., Karakuş, S. & Erbaş, T., 2008, In : Blood Coagul Fibrinolysis. 19, 1, p. 70,74 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Kronik myeloid lösemi olgularında Philadelphia kromozomuna ek anomalilerin önemi

Bulakbaşı, T., Celık, Z., Karakuş, S., Özdoğu, H. & Sahin, F. I., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

management of recurrent thrombosis in liver transplant ricipients: a case report

andıc, N. & Karakus, S., 2008, In : trannsplantation proceedings. 40, 1, p. 322,323 2 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Myelodisplastik sendrom ön tanılı hastaların sitogenetik ve FISH bulguları

Celık, Z., Bulakbaşı, T., Yüreğir, Ö. Ö., Karakuş, S., Sahin, F. I. & Ozdogu, H., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

2006

polycythemia as the first manifestation of cushing disease.

gürsoy, A., ünal, A., aytürk, S., Karakus, S., ızol, AN., tutuncu, NB. & demirag, NG., 2006, In : journal of endocrinogical investigation. 29, 8, p. 742,744 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

risk factors and primary prevention of acute leukemia

ilhan, G., Karakus, S. & andıç, N., 2006, In : asian pac j cancer prev. 7, 4, p. 515,517 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

20 Citations (Scopus)
2005

Interleukin 10 and interferon gama cytokin gene polymorfisms may be risk factors for chronic myeloid leukemia

basturk, B., evke, E., tunalı, A. & Karakus, S., 2005, In : Turkish Journal of Hematology. 4, p. 191,196 6 p.

Research output: Contribution to journalArticle

8 Citations (Scopus)
2004

acute myeloid leukemia 4 years after kaposi sarkoma in a renal transplant recipient

Karakus, S., 2004, In : ONKOLOGIE. 27, 2, p. 163,165 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle