• 256 Citations
  • 6 h-Index
19962019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1996 2019

Filter
Abstract
2016

An attempt to speed up the fracture healing

Arık, M., Akgün, R. C., Terzi, A., Erdem, S. R., Şahin, O. & Tuncay, C., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi `Klinikte Erken Gözlemler? Dersinin Kazandırdıkları (3 Yıllık Deneyim).

Balkan, A., Atalay, K. D., Şahin, F., Özcan, C., Erdem, S. R. & Müderrisoğlu, İ. H., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Müfredatı (MOTEM) Geliştirme Süreci

Gürel, F. S., Balkan, A., Erdem, S. R. & Müderrisoğlu, İ. H., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

The effects of doxycycline against chronic stress-induced anxiety in rats

Keskin, U., Efe, O. E., Ermiş, E., Çal, S. & Erdem, S. R., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2015

Farmakogenomik Veri-tabanlarından Yararlanılarak warfarin Dozlam Ön-görüsüne Yönelik Yeni bir Model Önerisi: Bayes-temelli Yapısal Eşitlik Modellemesi

Öztaner, S. M., Taşkaya-Temizel, T., Erdem, S. R., Özer, M. & Yaşar, Ü., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sıçanlarda Empati Kurma Davranışını Araştırmaya Yönelik Deneysel Bir Model Geliştirilmesi Sırasında Gözlenen Karbetosinin Olası Anksiyolitik Etkisi

Erdem, S. R., Tanaçan, D., Köstem, Ş. İ., Şimşek, G., Özcan, O., Aykanat, C., Bender, O. M. & Babacan, E., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2014

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi `Klinikte Erken Gözlemler? Dersinin Kazandırdıkları

Balkan, A., Şahin, F., Özcan, C., Erdem, S. R. & Müderrisoğlu, İ. H., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi `Tıp ve Sağlık Bilimleri Mesleki ve İletişim Becerileri Laboratuvarı? Projesi

Balkan, A., Ünlü, H., Akman, A., Sarugan, M., Özcan, C., Çağlar, A., Erdem, S. R. & Müderrisoğlu, İ. H., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 ve 6 Öğrencilerinde Algılanan İş Yükü ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Atalay, K. D., Can, G. F., Erdem, S. R. & Müderrisoğlu, İ. H., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitimde BÜTBAT Etkinliklerinin Yeri

Türeli, T., Şekeroğlu, Ş., Kürkçüoğlu, A., Evren, E., Erdem, S. R. & Müderrioğlu, İ. H., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Öğrenme ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Balkan, A., Gürel, F. S., Atalay, K. D., Yazıcı, A. C., Erdem, S. R. & Müderrisoğlu, İ. H., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

The effect of Doxycycline on the shoulder joint in diabetic rats.

Circi, E., Akpınar, S., Koçer, N. E., Cakmak, G., Erdem, Ş. R. & Keskin, U., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2013

8-OH-DPAT fiziksel morfin bağımlılığı geliştirilen farelerde kronik uyku kısıtlaması ile şiddetlenen yoksunluk belirtilerini azaltır

Erdem, S. R., Akın, K., Alpan, D., Aydoğan, H. Ö., Ergüder, E., Saraçoğlu, Y. O., Usta, C., Efe, O. E. & Kurşunlu Çal, S., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

C57BL/6 farelerde uzun süreli-tekrarlı koku uygulamasının epizodik bellek üzerine etkisi

Erdem, S. R., Erdoğan, N., Görgülü, F., Kerestecioğlu, C., Özer, D., Saraçoğlu, İ., Keskin, U. & Ermiş, E., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sıçanlarda kronik hareket kısıtlama stresi ve doksisiklin uygulamasının izole torasik aorta preparatlarında izometrik yanıtlar üzerine etkisi

Keskin, U., Efe, O. E., Ermiş, E., Çal, S. & Erdem, S. R., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Tıp Bayramı ve Tıp Eğitiminde Hekimin Sosyokültürel Aktiviteleri

Balkan, A., Erdem, S. R., Peşkircioğlu, Ç. L. & Müderrisoğlu, İ. H., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2011

Farelerde uzun süre-tekrarlı koku uyaranının uzaysal bellek süreci üzerine etkisi ve bu süreçte 5-HT3 reseptörlerinin olası katkısı

Erdem, S. R., Kocabaş, T., Birancı, A. I., Güzel, A., Kozan, S. & Keskin, U., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İlaca dirençli çocukluk çağı epilepsilerinde Multidrug Resistance1 (MDR-1) genotiplemesi

Saygı, S., Alehan, F., Ataç, B., Erdem, S. R. & Erol, İ., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İlaca dirençli çocukluk çağı epilepsilerinde sitokrom P450 (CYP)2D6 genotiplemesi

Alehan, F., Saygı, S., Ataç, B., Erol, İ. & Erdem, S. R., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akılcı İlaç Kullanımı eğitiminin müfredatta yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar

Bilge, S. S., Baş, D. B., Erdal, A., Erdem, S. R., Erden, F. B., Gelal, A., Gümüştekin, M., Kalyoncu, N. İ., Karaalp, A., Melli, M., Orer, H. S., Palaoğlu, Ö. & Yarış, E., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Türk Farmakoloji Derneği'nin Eğitim Etkinlikleri

Erdem, S. R., Akarsu, E. S., Gümüşel, B., İskit, A., Süzer, Ö., Tunçok, Y. & Yarış, E., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı bir farmakoloji eğitim modeli önerisi: FAR-MACA (Farmakolojik Bulmaca)

Durak, A., Er, B., Kavak, N., Soyoral, M., Erdem, S. R. & Onur, R., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Uzun süreli-tekrarlı koku uygulaması C57BL/6 farelerde morfin bağımlılığını azaltır

Artıran, F. B., Çakmak, I. B., Dağlı, S., Gül, N., Kandemir, T., Özcan, Ç., Efe, O. E. & Erdem, S. R., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2009

Farelerde risk alma davranışında dopaminerjik sistemin rolünü araştırmaya yönelik ?Iowa Gambling Task? benzeri bir deneysel model önerisi

Erdem, S. R., Kosdak, Ş., Taştekin, Y., Güler, F., Aktürk, E. & Özdemir, C., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Siklooksijenaz-2 inhibisyonu farelerde strese bağlı öğrenme-bellek bozulmasını potansiyalize eder

Erdem, S. R., Şimşek, E. K., Türkbey, D., Çelik, B. C., Kocaman, E., Keskin, U., Kosdak, Ş. & Yılmaz, B., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2008

Beneficial effect of carbonic anhydrase inhibition in epileptogenesis induced by intracortical penicilin administration in head trauma-applied rats

Agca, D., Ancin, B., Elmastaş, F., Karagözlü, S. & Erdem, S. R., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2007

Farelerde stres ve çevresel zenginleştirmenin öğrenme-bellek üzerine etkilerinde serotonin 5-HT3 reseptörlerinin rolü

Erdem, S. R., Durgut, S., Akyüz, İ., Hocaoğlu, E., Mermer, D. & Karagözlü, S., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sıçanlarda kafa travmasının epileptogeneze etkisinde karbonik anhidraz enzim inhibisyonunun rolü

Erdem, S. R., Ancın, B., Ağca, D., Elmastaş, F. & Karagözlü, S., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2005

Adrenomedüller Tirozin Hidroksilaz düzey değişikliği damarsal adrenerjik kasılma yanıtlarını nasıl etkiler? Sıçanlarda yapılan bir stres çalışması

Erdem, S. R., Tecder-Ünal, M., Tufan, H., Sarışık, S. & Ataç, F. B., 2005.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Peroksinitritin Helicobacter pylori üzerine etkilerinin incelenmesi

Tecedr-Ünal, M., Can, F., Demirbilek, M., Karabay, G., Erdem, S. R., Tufan, H. & Arslan, H., 2005.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2004

Endotelyal nitrik oksit sentaz geni (ec-NOS) intron 4 VNTR polimorfizminin erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafile verilen yanıta etkisi

Peşkircioğlu, L., Ataç, B., Deveci, S., Erdem, S. R., Turunç, T., Verdi, H., Şahin, F. İ. & Özkardeş, H., 2004.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Kavernöz düz kas relaksasyonunda NO-cGMP yolağına alternatif bir mekanizma mı var?

Deveci, S., Erdem, S. R., Tecder-Ünal, M., Sarışık, S. & Peşkircioğlu, L., 2004.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2003

Effect of angiotensin-ii on adrenomedullary catecholamine biosynthesis, in vivo, in rats

Erdem, S. R., Erdem, A., Broxson, C. S., Zhu, X., Sumners, C., Scarpace, P. J. & Tümer, N., 2003.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

1999

Siklosporin A' nın kobay karaciğer lokal kan akımını azaltıcı etkisinde endotelinin rolü

Erdem, S. R., Emre, S., Bolay, H., Atilla, P., Dalkara, T., Çakar, A. N. & Tuncer, M., 1999.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

1998

Effects of serotonin and metoclopramide on the guinea-pig isolated gallbladder strips

Tuncer, M., Erdem, S. R., Emre, S. & Yasar, U., 1998.

Research output: Contribution to conferenceAbstract