• 122 Citations
  • 7 h-Index
20062019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Poster

A study of the combination of oxaliplatin, capecitabine, and herceptin (trastuzumab) and chemoradiotherapy in the adjuvant setting in operated patients with

Abali, H., Yalcin, S., Onal, H. C., Dane, F., Oksuzoglu, B., Ozdemir, N., Mertsoylu, H., Artac, M., Camci, C., Karabulut, B., Bugdayci Basal, F., Budakoglu, B., Sendur, M. A. N., Goktas, B., Ozdener, F. & Calisgan, A., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

kanser hastalarında kemoterapi toksisiteleri ile sosyodemografik özellikler arasında

doğan, Ö., köse, F., sedef, A. M., Mertsoylu, H., özyılkan, Ö. & abalı, H., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

küratif tedavi alan khdak tanılı hastalarda foxp3 pozitif t-regülatör hücrelerin prognostik ve prediktif rölü

köse, F., canpolat, T., fındıkçıoğlu, A., özdemir, Y., beşen, A., sedef, A. M., Mertsoylu, H., özyılkan, Ö. & abalı, H., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

primer kemik lenfoması: bir olgu sunumu

sezer, A., sedef, A. M., sümbül, A. T., köse, F., Mertsoylu, H. & özyılkan, Ö., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

2015

concurrent chemoradiotherapy with vinorelbine plus split dose cisplatin in inoperable stage III non small cell lung cancer

Mertsoylu, H., köse, F., sedef, A., doğan, Ö., parlak, C., beşen, A., sümbül, T., fındıkcıoğlu, A., sezer, A. & muallaoğlu, S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

prognostic role of t regulatory cells in completely resected early stage non small lung carsinoma

köse, F., abalı, H., fındıkcıoğlu, A., cabpolat, T., beşen, A., sümbül, T., Mertsoylu, H., sedef, A. M. & özyılkan, Ö., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

2014

does biology and location predict chemotherapt benefit?

sedef, A. M., beşen, A., tatlı, A. M., doğan, Ö., köse, F., Mertsoylu, H., muallaoğlu, S., sezer, A., özyılkan, Ö. & abalı, H., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

küçük hücre dışı akciğer kanseri olan hastalarda yeni aday genetik belirteçlerin incelenmesi

çelik, Z., Mertsoylu, H., özdemir, H. & şahin, F., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

procalsitonin is the first biomarker that significantly correlated with infection related mortality

sedef, A. M., köse, F., doğan, Ö., Mertsoylu, H., sezer, A., muallaoğlu, S., beşen, A. & özyılkan, Ö., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

scalp de kitle ile presente olan diffuz büyük b hücreli lenfoma tanılı oldu sunumu

sedef, A. M., köse, F., doğan, Ö., ergün, T., sezer, A., Mertsoylu, H., muallaoğlu, S., beşen, A. & özyılkan, Ö., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

2013

pathologic subgroup analysis in patinets who were dignosed as nsclc

KARADENİZ, CEMİLE., KÖSE, FATİH., Mertsoylu, H., BEŞEN, AYBERK., MUALLAOĞLU, SADIK., SEZER, AHMET. & ÖZYILKAN, ÖZGÜR., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

the clinical impact of oncological patients with solitary bone lesions detected on f-18 fdg pet/ct

BAHÇECİ, T., YAPAR, ALİ. FUAT., REYHAN, MEHMET., AKTAŞ, A. & Mertsoylu, H., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

2012

diffuz büyük b hücreli lenfomalarda fascin ekspresyonunun klinik önemi

koçer, E., köse, F., kayaselcuk, F., beşen, A. A., Mertsoylu, H., özyılkan, Ö. & tuncer, I., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Erişkin medulloblastomu; 2 olgu sunumu

Besen, A. A., Köse, F., Sümbül, T., Mertsoylu, H., Kayaselçuk, F. & Özyılkan, Ö., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Metastatik merkel hücreli karsinom, olgu sunumu.

Köse, F., Besen, A. A., Sümbül, T., Mertsoylu, H., Kayaselçuk, F. & Özyılkan, Ö., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Onkoloji kliniğine başvuran hastalarda stres durumunun değerlendirilmesi

sümbül, A. T., abalı, H., dişel, U., beşen, A., sezer, A., köse, F., Mertsoylu, H., muallaoğlu, S. & özyılkan, Ö., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Skalpta kitle ile prezente olan diffüz büyük B hücreli lenfoma tanılı olgu

Sedef, A. M., Köse, F., Doğan, Ö., Sezer, A., Mertsoylu, H., Muallaoğlu, S., Besen, A. A. & Özyılkan, Ö., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Ünitemizde Kemoterapi İlaçlarına Karşı Gelişen İnfüzyon Reaksiyonlarının Dökümü.

Muallaoğlu, S., Mertsoylu, H., Beşen, A. & Sumbul, A. T., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

2011

effectiviness of percutaneous metal stent placement in cholangiocarsinoma

köse, F., oğuzkurt, L., beşen, A., sümbül, T., sezer, A., karadeniz, C., dişel, U., Mertsoylu, H. & özyılkan, Ö., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

2010

Anaplastik Astrositoma tanılı hastalarda Radioterapi ile eşzamanlı Temozolomide tedavisi sonrasında adjuvant Temozolomide tedavisine devam edilmesi

Sarıca, F. B., Tufan, K., Çekinmez, M., Şen, O., Köksoy, N. B., Önal, H. C., Mertsoylu, H., Topkan, E., Pehlivan, B., Erdoğan, B. & Altınors, M. N., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

cisplatin combination regimen in the second line treatment of non small lung cancer

altundağ, Ö., Mertsoylu, H., akçalı, Z., sakallı, H. & özyılkan, Ö., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Glioblastoma Multiforme tanılı hastalarda Radioterapi ile eşzamanlı Temozolomide tedavisi sonrasında adjuvant Temozolomide tedavisine devam edilmesi

Sarıca, F. B., Tufan, K., Çekinmez, M., Şen, O., Köksoy, N. B., Önal, H. C., Mertsoylu, H., Topkan, E., Pehlivan, B., Erdoğan, B. & Altınörs, N., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

2009

başkent üniversitesi adana eğitim ve araştırma merkezi tıbbi onkoloji bölümü hasta kayıtlarının analizi

köse, F., abalı, H., sezer, A., Mertsoylu, H., dişel, U., sakallı, H., akçalı, Z. & özyılkan, Ö., 2009.

Research output: Contribution to conferencePoster

PREDICTIVE RISK FACTORS FOR BRAIN METASTASIS IN BREAST CANCER

sezer, A., sümbül, T., köse, F., karadeniz, C., Mertsoylu, H., dişel, U. & özyılkan, Ö., 2009.

Research output: Contribution to conferencePoster

2008

nadir rastlanan bir oldu: kemoterapi ile tam yanıt alınan metastatik böbreğin primitif nöroektodermal tümörü

Mertsoylu, H., sakallı, H., çalıkuşu, Z., yılmaz, B., özyılkan, Ö. & akçalı, Z., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

ovarian adenocarsinoma arising from malignant transformation of mature cystic teratoma

erkanlı, S., bolat, F., Mertsoylu, H., kuşcu, E. & ayhan, A., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

primer böbrek lenfoması 3 olgu sunumu

Mertsoylu, H., sakallı, H., köse, F., sezer, A. & özyılkan, Ö., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

sakral bölgede kitle ile başvuran atipik tiroid kanser olgusu

köse, F., sezer, A., sakallı, H., Mertsoylu, H., akdeniz, A. & özyılkan, Ö., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

2007

böbrek metastazı saptanan mide karsinomlu oldu

çalıkuşu, Z., sakallı, H., Mertsoylu, H., yılmaz, B., akçalı, Z. & özyılkan, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

diz metastazı saptanan özefagus karsinomlu oldu

çalıkuşu, Z., sakallı, H., yılmaz, B., Mertsoylu, H., akçallı, Z. & özyılkan, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

düşük doz oral mtx ile tedavi edilen langerhans hücreli histiositosis oldu sunumu

sakallı, H., yılmaz, B., çolak, D., çalıkuşu, Z., Mertsoylu, H., ekin, D., akçalı, Z. & özyılkan, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde c-erb2 nin gemzar sisplatin kemoterapisi üzerine etkisi

çalıkuşu, Z., sakallı, H., yılmaz, B., Mertsoylu, H., bal, N., akçallı, Z. & özyılkan, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

metastazla seyreden intraduktal meme karsinomlu bir oldu

yılmaz, B., sakallı, H., çalıkuşu, Z., Mertsoylu, H., ekin, D., çolak, D., akçalı, Z. & özyılkan, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

mide adenokarsinomundan kaynaklanan leptomeningeal karsinomatosis oldu sunumu

boğa, S., Mertsoylu, H., sakallı, H., çalıkuşu, Z., akçalı, Z., özyılkan, Ö. & noyan, T., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

son dönem böbrek yetmezlikli hemodiyaliz programında olan metastatik kolon karsinomlu olduda folfiri protokolü kullanımı

yılmaz, B., sakallı, H., çolak, D., çalıkuşu, Z., Mertsoylu, H., ekin, D., akçalı, Z. & özyılkan, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

2006

orak hücreli aneminin eşlik ettiği meme karsinomlu oldu

yılmaz, B., sakkallı, H., çalıkuşu, Z., Mertsoylu, H., akçalı, Z. & özyılkan, Ö., 2006.

Research output: Contribution to conferencePoster