• 1267 Citations
  • 18 h-Index
1981 …2018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1981 2018

Filter
Abstract
2018
2017
2014

Large for size liver transplantation a single center experience

AKDUR, AYDINCAN., KIRNAP, MAHİR., ÖZÇAY, FİGEN., SEZGİN, ATİLA., Ayvazoglu Soy, E. H., KARAKAYALI, FEZA., YILDIRIM, SEDAT., MORAY, GÖKHAN., ARSLAN, GÜLNAZ. & HABERAL, MEHMET., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2012

5. Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Santral VenözKateterizayon İçin İnternalJuguler ve SubklavyenVenlerin Karşılaştırılması

Pirat, A., Camkiran, A., Akpek, E., Zeyneloğlu, P., Özkan, M. & Arslan, G., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

large for size liver transplantation : a sıngle center experience

akdur, A., Kırnap, M., özçay, F., sezgin, A., ayvazoğlu soy, H. E., yarbuğ karakayalı, F., yıldırım, S., moray, G., arslan, G. & haberal, M., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

result of pediatric livertransplantation : a single center experience

moray, G., tezcaner, T., akdur, A., özçay, F., sezgin, A., Kırnap, M., yıldırım, S., arslan, G. & haberal, M., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

The effect of different modified ultrafiltration duration on early postoperative pulmonary function following arterial switch operations

Türköz, A., Tuçay, E., Balcı, Ş., Gönen, H., Özker, E., Ulugöl, H., Vuran, C., Sarıtas, A. B., Türköz, R. & Arslan, G., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2011

Mastektomi ameliyatı için farklı iki anestezi yönteminin intraoperatif ve postoperatif veriler üzerine olan etkileri.

Candan, S., Camkiran, A., Araz, C., Pirat, A., Yağmurdur, M. & Arslan, G., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Postherpetik nevralji tedavisinde lokal anestetik ve steroid ile tekrarlayan paravertebral blok uygulamaları

Eker, H. E., Yalcın Cok, O., Bozdoğan Özyılkan, N., Arıboğan, A. & Arslan, G., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Posttravmatik parmak ağrısında dijital blok uygulamaları

Ergenoğlu, P., EKER, EVREN., YALÇIN ÇOK, OYA., ARIBOĞAN, ANIŞ. & ARSLAN, GÜLNAZ., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Post-travmatik parmak ağrısında dijital blok uygulamaları

Ergenoğlu, P., Eker Turk, H. E., Çok, O. Y., Arıboğan, A. & Arslan, G., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Predictors of immediate tracheal extubation in the operating room following liver transplantation

Zeyneloğlu, P., Pirat, A., Güner, M., Torgay, A., Karakayalı, H. & Arslan, G., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2009

Comparison of interscalene block with 0.25% bupivacaine for shoulder surgery: A randomized double-blind study

Eker Turk, H. E., Turkoz, A., Koçum, A. İ., Çok, O. Y., Akpınar, S. & Arslan, G., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2008

Görmeyen Ağrılı Gözlerde Retrobulber Alkol Enjeksiyonu: 4 Olgu Sunumu.

Yalçın Çok, O., Eker Turk, H. E., Cantürk, S., Yaycıoğlu, R., Arıboğan, A. & Arslan, G., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Preemptive Living Donor Renal Transplantation: A Single-Center Experience

Haberal, M., Karakayalı, H., Sevmiş, Ş., Colak, T., Baskın, E., Moray, G., Torgay, A. & Arslan, G., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2007

A prospective randomized blind comparison between effects of dexmedetomidine and ketamine for burn wound healing in rat

Zeyneloğlu, P., Pirat, A., Karaaslan, P., Varol, G., Çolak, A., Özdemir, H., Türkoğlu, S. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Başarılı rejyonal anestezi için görüntüleme (olgu sunumu)

Candan, S., Pirat, A., Oğuz, O., Eyneloğlu, P. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Beyin ölümlü organ donorlerinin yoğun bakımda takibi

Salman, A., Pirat, A., Güner, M., Zeyneloğlu, P., Sevmiş, Ş. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Canlı vericiden karaciğer transplantasyonunda anesteziyolog açısından sağ ve sol lobektominin karşılaştırılması

Zeyneloğlu, P., Pirat, A., Balcı, Ş., Torgay, A., Çınar, Ö., Sevmiş, Ş. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ciddi aort darlığı: Kalça kırığı onarımında % 0.25 levobupivakain ile kombine lumbar pleksus ve siyatik sinir bloğu

Eker Turk, H. E., Koçum, A., Koçum, T., Türköz, A. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çölyak pleksus nörolizisi: deneyimlerimiz

Candan, S., Araz, C., Pirat, A., Oğuz, S. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ganglion impar bloğu: Perine ağrısı olan 2 olguda trans-sakrokoksigeal yaklaşım

Eker Turk, H. E., Yalçın Çok, O., Koçum, A., Açıl, M., Türköz, A. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Gangliyon İmpar Bloğu: Perine Ağrısı Olan 2 Olguda Trans-sakrokoksigeal Yaklaşım

Eker, H. E., Yalcın Cok, O., Koçum, A., Açıl, M., Türköz, A. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

OBEZİTE TEDAVİSİNDE 2 HZ FREKANSTA ELEKTROAKUPUNKTUR VE DİYET UYGULAMASININ VÜCUT AĞIRLIĞI VE YAĞ AĞIRLIĞINA ETKİLERİ

Cabıoğlu, M. T., Çetin, N., KÖYMEN, S. & ARSLAN, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2006

Effect of the time interval between brain death and organ harvesting on graft function after transplantation

Güner, M., Pirat, A., Zeyneloğlu, P., Karaaslan, P., Sevmiş, Ş. & Arslan, G., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hemodiyaliz tedavisi uygulanan bir ciddi salisilat intoksikasyonu olgusu

Çınar, Ö., Zeyneloğlu, P., Tür, H., Pirat, A. & Arslan, G., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

sepsis nedeniyle drotrekogin alfa verilen iki transplant alıcısı

Zeyneloğlu, P., Durmaz, L., Candan, S., Karaaslan, P., Pirat, A. & Arslan, G., 2005.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Uzun dönem takipleri sırasında yoğun bakıma alınan böbrek transplant alıcılarındaki enfeksiyöz problemler

Candan, S., Varol, G., Zeyneloğlu, P., Karaaslan, P., Pirat, A. & Arslan, G., 2005.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2004

ESWL sırasında sedoanaljezi için deksmedetomidin kullanımı

Zeyneloğlu, P., Pirat, A., Candan, S., Şahin, H., Kuyumcu, S., Tekin, İ. & Arslan, G., 2004.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Laparoskopik kolesistektomi sonrasında uygulanan rekruitment manevrasının oksijen satürasyonuna ve solunum fonksiyon testlerine etkisi

Candan, S., Esen, A., Baltalı, S., Ulubay, G., Zeyneloğlu, P., Pirat, A. & Arslan, G., 2004.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Myocardial Protective Effects of Metoprolol and Diltiazem Given During Cardiopulmonary Bypass

Candan, S., Pirat, A., Aldemir, D., Sezgin, A., Türkoğlu, S. & Arslan, G., 2004.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Simvastatin Decreases Lung Injury After Intestinal Ischemia-Reperfusion in a Rat Model

Pirat, A., Zeyneloğlu, P., Aldemir, D., Yücel, M., Özen, O., Candan, S. & Arslan, G., 2004.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2003

Böbrek Transplantasyonu olmuş hastaların diğer cerrahi girişimlerinde anestezik yaklaşım

Arslan, G., Akpek, E., Baltalı, S., Moray, G., Kayhan, Z., Dönmez, A., Torgay, A., Pirat, A., Özturan, G., Zeyneloğlu, P., Candan, S. & Haberal, M., 2003.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2002

Does Thoracic Epidural Bupivacaine Effect Postoperative Arrhythmia After Coronary Artery Bypass Surgery?

Pirat, A., Karaman, M., Kansoy, E., Tuncay, Ş. & Arslan, G., 2002.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Postoperatif negatif basınçlı pulmoner ödem: Üç olgu sunumu

Pirat, A., Kızılkan, A., Özgür, S. & Arslan, G., 2002.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2000

Jatene Operasyonu (Büyük Arterlerin Transpozisyonunun Düzeltilmesi) Sırasında Sol Ventrikülün Desteklenmesi İçin Hemodiyaliz Makinesinin Kullanımı

Pirat, A., Erol, E., Mercan, Ş., Saygılı, A., Aşlamacı, S. & Arslan, G., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

1999

Manyetik rezonans görüntülemede pediatric olgularda sedasyon için propofol ve midazolam kombinasyonu

Pirat, A., Torgay, A., Erol, E. & Arslan, G., 1999.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

1998

Akut pankreatite bağlı gelişen ARDS tedavisinde prone pozsyonun etkisi

Kalpaklıoğlu, F., Eyuboğlu, A. F., Arslan, G., Moray, G. & Bilgin, N., 1998.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ratlarda bolus ve infüzyon şeklinde propofol kullanımının pankreastaki histopatolojik değişikliklere etkisi

Dönmez, A., Arslan, G., Pirat, A. & Demirhan, B., 1998.

Research output: Contribution to conferenceAbstract