If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1990 2019

Filter
Abstract
1990

Ankara'nın İki Bölgesinde 15-49 Yaş Gurubu Evli Kadınların Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Boyutu ve Bunu Etkileyen Çeşitli Etmenler

Tezcan, S., Enünlü, T., Güçiz, B., Aksoydan, E., Bumin, Ç. & Saraçbaşı, O., 1990.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sincan I ve Sincan II Bölgelerindeki Ölümlerin Değerlendirilmesi

Aksoydan, E., Doğan, B., Bertan, M. & Benli, D., 1990.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

1998

Ankara'nın Etimesgut ve Gölbaşı Bölgelerinde 15-49 yaş Kadınlarda Oral Kontraseptif Kullanma Durumu

Tezcan, S., Aksoydan, E., Bumin, Ç., Güçiz, B. & Saraçbaşı, O., 1998.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ankara'nın İki Bölgesinde Gebeliği Önlemeye İlişkin Halk İlaçları ve Uygulamaları

Tezcan, S., Doğan, B., Bumin, Ç., Aksoydan, E. & Saraçbaşı, O., 1998.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çubuk Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Gebe Olan ve Olmayan Kadınlarda Anemi Prevalansı

Tezcan, S. & Aksoydan, E., 1998.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Beslenme alışkanlıklarının kan lipid düzeyine etkisi

Aksoydan, E., Ciğerim, N., Kızıltan, G. & Akçil Temel, M., 2003.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Beslenme Alışkanlıklarının Kan Lipid Düzeylerine Etkisi

Aksoydan, E., Ciğerim, N., Kızıltan, G. & Akçil, M., 2003.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ofis Çalışanlarının Sağlık Riskleri

Aksoydan, E., 2003.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2005

Being an elderly in Turkey: it is advantage socially but unfavorable politically

Aksoydan, E., 2005.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.v

Kızıltan, G., Aksoydan, E., Tayfur, M., Karabudak, E., Baş, M., Karaağoğlu, N. & Ciğerim, N., 2005.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Diyetisyenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri

Coşkun, N., İçingir, A., Ülker, M. & Aksoydan, E., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan adölesanların diyet alımları ve yeme davranışları arasındaki ilişkiler

Baş, M., Karabudak, E., Nilgün, K., Ciğerim, N., Kızıltan, G., Aksoydan, E., Tayfur, M. & İyigün, S., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların besin öğesi alımlarının kurumdan ve kurum dışından sağlanma durumları.

Tayfur, M., Aksoydan, E., İyigün, S. & Karaağaoğlu, N., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Besin Ögesi Alımlarının Kurumdan ve Kurum Dışından Sağlanma Durumu

Tayfur, M., Aksoydan, E., İyigün, S. & Karaağaoğlu, N., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2007

İlköğretim Öğrencilerinde Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgi Düzeyine Etkisi

Aksoydan, E., Demircioğlu, F. & Eker, E., 2007.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2008

Ankara'daki hastanelerde çalışan diyetisyenlerin çalışma koşullarının ve meslekle ilgili sorunlarının belirlenmesi

Arıtıcı, G., Köseler, E. & Aksoydan, E., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Üniversite öğrencilerinin sınav dönemlerindeki beslenme alışkanlıklarının saptanması

Coşar, B., Baran, D. & Aksoydan, E., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Yetişkin kadınların beslenme konusunda medyadan etkilenme durumları

Yılmaz, K., Kartal, B. & Aksoydan, E., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2009

Yaşlılıkta Beslenme

Aksoydan, E., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Yazılı Basında Beslenmenin Yeri

Aslanalp, Ç., Türközü, D., Kara, K., Aksoydan, E. & Muluk, Z., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2010

Evde hazırlanan pişmiş et yemekleri ve salataların mikrobiyolojik kalitesi

Elmacıoğlu, F., Tayfur, M., Bener, Ö., Akman, M. & Aksoydan, E., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ev Yemekleri ve Salata Örneklerinin Mikrobiyolojik Kalitesi

Tayfur, M., Elmacıoğlu, F., Bener, Ö., Akman, M. & Aksoydan, E., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Gazetelerdeki Beslenme Haberleri Ne Kadar İlgi Görüyor

Kara, K., Türközü, D., Arslanalp, Ç., Muluk, Z. & Aksoydan, E., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hastanede yatan bebeklerde malnutrisyon sıklığı ve etkileyen faktörler

Sezer, E., Ozdemir, M. & Aksoydan, E., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hastanede Yatan Bebeklerde Malnutrisyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Sezer, E., Susuzlu, M. & Aksoydan, E., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hastanede Yatan Bebeklerde Malnutrisyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Yesil, E., Susuzlu, M. & Aksoydan, E., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sanatçılar ve Gasroözefagiyal Reflü: Bir Meslek Hastalığı mıdır?

Aksoydan, E. & Sağlam, S., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Üniversite Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları

Aksoydan, E. & Akşit, C., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

yetişkin Bireylerin Bitkisel Ürün Desteklerini Kullanım Sıklıkları

Fırıncıahmetoğlu, E. S., Yüksek, M. & Aksoydan, E., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İlköğretim öğretmenlerinin beslenme bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler

Akgül, P. G., Aksoydan, E. & Ede, G., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Yaşlılıkta Beslenme ve Sağlık Etkileşimi

Aksoydan, E., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2014

Profesyonel mankenlerde beden imgesi ve yeme bozuklukları görülme durumu

Susuzlu, M., Sevmez, S. & Aksoydan, E., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Profesyonel Mankenlerde Beden İmgesi ve Yeme Bozuklukları Görülme Durumu

Ozdemir, M., Sevmez, S. & Aksoydan, E., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Turkish Cuisine: A Healthy Choice for the Elderly

Aksoydan, E. & Ergul, M., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ankara İli, Tevfik Fikret Lisesi Ve Ted Ankara Koleji Lisesi?nde Öğrenim Gören 11. Sınıf Öğrencilerinin Beden Algısı Ve Akıllı Telefonlardaki Beslenme Uygulamalarını Tercih Etme Nedenleri

Kasımoğlu, B., Aktaş, E., Saraç, S., Susuzlu, M., Yılmaz, B., Sezer, E. & Aksoydan, E., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Bartın İli Merkez Bölgesindeki Spor Salonlarına Devam Eden Bireylerde Beslenme Alışkanlıkları, Ergojenik Destek Kullanımı Ve Beden-Benlik İlişkisi

Çakın, C. N., Yılmaz, C. S., Sususzlu, M., Aksoydan, E., Yılmaz, B. & Sezer, E., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ortodontik Tedavi Gören Adolesan Ve Yetişkinlerin Besin Alımı Değişimine Bağlı Beden Kütle İndeksi Değerlendirmesi

Ulu, B., Dinçer, S., Tatoğlu, T., Susuzlu, M., Yılmaz, B., Sezer, E. & Aksoydan, E., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Vitamin B12 deficiency and homocysteine increase in juvenile idiopathic arthritis

Çakır, N., Aksoydan, E., Zeybek, Ç. & Barut, K., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract