If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2002 2019

Filter
Poster
2016

The role of ozone gases theraphy on stage II and stage III cases

Akdenız, S. S., Ediboğlu, E., Bayram, B. & Araz, C., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

2014

Accuracy of continious noninvasive arterial pressure monitoring in living liver donors during transplantation.

Araz, C., PİRAT, A., ZEYN ELOĞLU, P., VEZİROĞLU, N., CAMKIRAN, A. & ARSLAN, G., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

A fatal outcome after renal transplantation in a pediatric patient with Noonan syndrome.

Araz, C., KAVAL, E., TORGAY, A., MORAY, G. & HABERAL, M., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Bir notalgia parestetika olgusu ve başarılı tedavisi

Araz, C. & AŞKIN, S., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Faktör VII eksikliği olan gebe hastaya yaklaşım

ERSOY, Z., Araz, C. & DURSUN, P., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Karaciğer donöründe periferik santral venöz kateterin malpozisyonu.

ERSOY, Z., Araz, C., ÇETİN, S., TAŞKIN, T., TORGAY, A. & MORAY, G., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Motor tutulumlu herpes zoster tedavisinde brakiyal pleksusa direct steroid enjeksiyonu.

Araz, C., AŞKIN, S. & YILMAZ, C., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

TAP bloğu sonrası karın duvarında ciddi hematom olgusu.

AŞKIN, S. & Araz, C., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

2013

A rare complication following general anaesthesia for gynaecological laparatomy: postoperative visual loss due to bilateral occipital lobe infarction

Araz, C., Kayhan, Z., Gürler, M. & Küçükerdönmez, C., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

A rare complication following general anaesthesia for gynaecological laparotomy: postoperative visual loss due to bilateral occipital lobe infarction.

Araz, C., KAVAL, E., TORGAY, A., Moray, G. & HABERAL, M., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Early postoperative complications following pediatric liver transplantation: Experience of one center

Araz, C., Pirat, A., Torgay, A., Zeyneloğlu, P. & Arslan, G., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Histeroskopi sırasında görülen dilüsyonel hiponatremi olgusu

ÖZKALAYCI, Ö., Araz, C., ZEYNELOĞLU, P. & KAYHAN, Z., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

2012

Early Onset Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome After Solid Organ Transplantation in Pediatric Patients

Araz, C., Camkiran, A., Zeyneloğlu, P., Sezgin, A., Moray, G., Pirat, A. & Arslan, G., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Karaciğer Sirozu Nedeniyle Takip Edilen Hastada Aort Ve Mitral Kapak Replasmaninda Anestezi: Olgu Sunumu

Camkiran, A., Araz, C., Pirat, A., Sezgin, A. & Akpek, E., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Oral Tramadol Komplikasyonu ile Erken Tanı Alan Akciğer Kanseri

Araz, C., Seyhan, S., Çetin, S., Camkiran, A. & Candan, S., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Pediyatrik Hastada İdiopatikNöropatik Ağrı

Araz, C., Seyhan, S., Çetin, S., Camkiran, A. & Candan, S., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Pnömatik Kompresyona Bağlı Gelişen Peroneal Sinir Hasarı.

Araz, C., SEYHAN, SB. & CANDAN, S., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Predıctors Of MultıdrugResıstantAcınetobacterBaumannııInfectıons: A RetrospectıveAnalysısInSurgıcalIntensıveCareUnıtPatıents

Camkiran, A., Kundakçi, A., Araz, C., Pirat, A., Zeyneloğlu, P., Arslan, H. & Arslan, G., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

2011

Evaluation of acute kidney injury with pediatric-modified RIFLE criteria after pediatric cardiac surgery

ZEYNELOĞLU, P., PİRAT, A., BASKIN, E., CAMKIRAN, A., Araz, C., ÖZKAN, M., BAYRAKTAR, N. & ARSLAN, G., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Factors for Contrast Induced Nephropathy in Surgical Intensive Care Unit Patients.

Araz, C., CAMKIRAN, A., Ayas, HM., PİRAT, A., ZEYNELOĞLU, P. & ARSLAN, G., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Learning and Memory Effects of Propofol and Midazolam as Sedative Agents on Mice.

İSGUZAR, A., KAYHAN, Z., Araz, C., Erdem, S. R. & KESKİN, U., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in The Intensive Care Unit

TÜRKER, M., ZEYNELOĞLU, P., PİRAT, A., Araz, C., DÖNMEZ, F., CAN, U. & KAYHAN, Z., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

The Effects of Position Changes and Respiratory Maneuvers on Internal Jugulary Vein Cross Sectional Surface Area in Healthy Volunteers

Araz, C., PİRAT, A., KAYHAN, Z. & ARSLAN, G., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

2010

Effects of sevoflurane and isoflurane on renal glomerular and tubular function after congenital heart surgery

Zeyneloğlu, P., A. Akpek, E., Camkıran, A., Araz, C. & Bayraktar, N., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

İnfüzyon pompalarının farklı enjektör boyutu ve infüzyon hızlarında oklüzyon alarmı verme süreleri

Dönmez, A., Araz, C. & Kayhan, Z., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların ağrı profili

Araz, C., Candan, S. & Çetin, S., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Nöropatik ağrıda tramadol kullanımı : Deneyimlerimiz

Araz, C., Candan, S. & Çetin, S., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

of sevoflurane and isoflurane on renal glomerular and tubular function after congenital heart surgery.

ZEYNELOĞLU, P., ARSLAN, EA., CAMKIRAN, A., Araz, C. & BAYRAKTAR, N., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Postoperatif ağrıda intravenöz hasta kontrollü analjezide petidine metoklopramid eklenmesinin etkisi

Candan, S., Canikli, Ş., G. Can, M., Araz, C. & Çetin, S., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Stellat ganglion bloğu sonrası solunum sıkıntısı :Olgu sunumu.

Candan, S., Araz, C. & Çetin, S., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Stellat gangliyon bloğunun LİMA ve radiyal arter greft çapına etkisi

Dönmez, A., Tutar, N., Sezgin, A., Araz, C., Karadeli, E. & Torgay, A., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Sırtüstü pozisyonda laparatomi sonrasında görme kaybı (Olgu Sunumu)

Araz, C., Gürler, M. & Kayhan, Z., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

2008

A practical protocol for controlling blood glucose levels during cardiac surgery

Camkıran, A., Dönmez, A., Oğuz, S., Araz, C. & Kayhan, Z., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

Hipersensitivite pnömonisine bağlı gelişen akut solunum yetmezliği (Kuş besleyicisi hastalığı)

İSLAMOĞLU, AF., ÇEKMEN, N., Araz, C. & ERDEMLİ, Ö., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

Olağan suicid girişimi : Yayınlamak için mutlaka olağandışı mı olmalı? (Olgu Sunumu)

Araz, C., Çekmen, N., İslamoğlu, A. F. & Erdemli, Ö., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

2007

Çölyak pleksus nörolizisi: deneyimlerimiz

Candan, S., Araz, C., Pirat, A., Oğuz, S. & Arslan, G., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

Hipersensitivite pnömonisine bağlı gelişenakut solunum yetmezliği (Kuş besleyicisi hastalığı) (Olgu Sunumu)

İslamoğlu, A. F., Çekmen, N., Araz, C. & Erdemli, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

Plazmaferez tedavisine cevap veren bir Memantin HCl intoksikasyonu (Olgu sunumu)

Çekmen, N., Araz, C., İslamoğlu, A. F. & Erdemli, Ö., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster

2006

Vertikal İnfraklavikular Brakiyal Pleksus Bloğu Deneyimlerimiz

Candan, S., Araz, C., Oğuz, S., Karaaslan, P., Zeyneloğlu, P. & Arslan, G., 2006.

Research output: Contribution to conferencePoster

2005

Thoracic Epidural Bupivacaine does not influence heart rate variability profile after coronary artery surgery

Pirat, A., Araz, C., Candan, S. & Arslan, G., 2005.

Research output: Contribution to conferencePoster

Urgent Liver transplantation for the treatment of a child with fulminant hepatic failure due to amanita phalloides poisoning

Araz, C., Karaaslan, P., Esen, A., Zeyneloğlu, P., Candan, S., Torgay, A. & Haberal, M., 2005.

Research output: Contribution to conferencePoster

2004

Effects of stellate ganglion blockade on the diameters of radial an internal mammarian arteries: Doppler ultrasonographic and invitro results.

DÖNMEZ, A., TUFAN, H., USLU, N., Araz, C., KARADELİ, E. & TORGAY, A., 2004.

Research output: Contribution to conferencePoster

Torasik epidural bupivakain uygulamasıkoroner arter cerrahisi sonrasında kalp hızı değişkenliği profilini etkilemez

Pirat, A., Özin, B., Araz, C., Araz, C., Demir, Ö., Sezgin, A. & Arslan, G., 2004.

Research output: Contribution to conferencePoster

Vertikal Infraklaviküler Brakiyal Pleksus Blogu Deneyimlerimiz : Etkinliği ve Güvenilirliğ

Araz, C., Candan, S., Pirat, A. & Arslan, G., 2004.

Research output: Contribution to conferencePoster

2003

Stellat Ganglion Bloğunun IMA ve Radiyal Arter Kontraksiyonlarına Etkisi: In Vitro Kontrollü Çalışma

Dönmez, A., Tufan, H., Araz, C. & Sezgin, A., 2003.

Research output: Contribution to conferencePoster

2002

Yüksek doz amlodipin ile zehirlenme: Bir olgu sunumu

Pirat, A., Özgür, S., Candan, S., Berksun, H., Araz, C. & Arslan, G., 2002.

Research output: Contribution to conferencePoster