• 644 Citations
  • 15 h-Index
1988 …2019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Abstract
2018

ANTIBIOTIC RESISTANCE AMONG COMMON RESPIRATORY PATHOGENS

Altay-Kocak, A., Yayla, B., Mirza, C., Hortac-Istar, E., Aliskan, E. & Basustuoglu, A. C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

ASPERGİLLUS SPECIES ISOLATED FROM LOWER RESPIRATORY TRACT AND THEIR ANTIFUNGAL SUSCEPTIBILITIES; CORRELATION WITH GALACTOMANNAN POSITIVITY

Hortaç, E., Mirza, C., Altay Koçak, A., Demirkaya, M. H. & Basustuoglu, A. C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

A STUDY ON THE NUTRITIONAL HABITS AND NUTRITIONAL ALLERGY OF THE 8-13 YEARS OLD STUDENTS IN KYRENIA IN THE TRNC

Ormancı, N., Bareke, H., Çağatan, A. S. & Basustuoglu, A. C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

EVALUATION OF COMMON VIRAL RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN BAŞKENT UNIVERSITY HOSPITALS

Altay-Koçak, A., Yayla, B., Demirkaya, M. H., Mirza, C., Hortaç-İştar, E. & Basustuoglu, A. C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

IN VITRO ACTIVITY OF CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM AND CEFTAZIDIME-AVIBACTAM AGAINST RESPIRATORY TRACT ISOLATES OF MEROPENEM-RESISTANT PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN A UNIVERSITY HOSPITAL

Mirza, H. C., Hortaç, E., Altay Koçak, A., Demirkaya, M. H., Yayla, B. & Basustuoglu, A. C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2017

Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Davranış Biçimlerinin Değerlendirilmesi

Vuslat Çolak, Y., Akpınar, C., Bükücü, B., Kırıkkaleli, Z., Avcı, M. Z. & Basustuoglu, A. C., 2017.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hemşirelerde Kan Kültürü Alımında Farkındalığın ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Dereli, O., Adlin, S., Doğan, S., Seyer, A., Caner, M. & Basustuoglu, A. C., 2017.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2016

Doğru Kan Kültür Alım Tekniklerinin Laboratuvara Getirdikleri

Basustuoglu, A. C., Süzük, S., Mumcuoğlu, İ., Karahan, Z. C., Öğünç, D., Kaleli, İ., Baysal, B. Ö., Demir, M. & Murray, P., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2011

Antigliadin (AGA) ve Anti Doku Transglutaminazlar (tTG) sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

Şimşek, B., Mısırlıoğlu, H., Ören, S., Muşabak, U., Baysallar, M. & Basustuoglu, A. C., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Antigliadin (AGA) ve anti doku transglutaminaz sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

Şimşek, B., Mısırlıoğlu, H., Ören, S., Muşabak, U., Baysallar, M. & Basustuoglu, A. C., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Retrospektif olarak Antinükleer Antikor pozitif olan hastalarda indirekt immün floresan (İİF) ve immunoblotting (İB) test sonuçlarının değerlendirilmesi

Şimşek, B., Mısırlıoğlu, H., Ören, S., Muşabak, U., Baysallar, M. & Basustuoglu, A. C., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Retrospektif olarak Antinükleer antikor pozitif olan hastalarda İndirekt İmmünofloresan (İİF) ve İmmünoblotting test sonuçlarının değerlendirilmesi

Şimşek, B., Mısırlıoğlu, H., Ören, S., Muşabak, U., Baysallar, M. & Basustuoglu, A. C., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae kan izolatlarının karbapenem, piperasilin/tazobaktam ve sefoperazon/sulbaktam duyarlılıkları

Bedir, O., Kılıç, A., Altun, B., Basustuoglu, A. C., Ünal, S. & Gür, D., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Gata Tibbi Mikrobiyoloji kliniğinde hemokültür örneklerinden izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter türlerinin antibiyotik direnç durumları

Bedir, O., Yılmaz, S., Şener, K., Gümral, R., Kılıç, A. & Basustuoglu, A. C., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarlarında izole edilen Salmonella türlerinin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları

Yılmaz, S., Bedir, O., Kılıç, A., Gümral, R. & Basustuoglu, A. C., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Genişlemiş Spekturumlu Beta Laktamaz Üretiminin Saptanmasında Çift Disk Sinerji ve Otomatize Sistem (Phoenix BD) Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Shawabkeh, İ., Bedir, O., Kuşkucu, A., Kılıç, A., Şener, K. & Basustuoglu, A. C., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Kan kültüründen izole edilen koagülaz negatif stafilokokların slinik Önemi ve Stafilokokkal kromozom mec (SCCmec) ken Kaset bölgesi özellikleri

Kılıç, A., Mert, G., Bedir, O., Coşkun, Ö. & Basustuoglu, A. C., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus'un hizli tanisinda GeneXpert real-time PCR cihazının etkinliği

Bedir, O., Yılmaz, S., Şener, K., Gümral, R., Kılıç, A. & Basustuoglu, A. C., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

OXA-48 üreten karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli izolatları

Kılıç, A., Aktaş, Z., Bedir, O., Bulut, Y., Öztaş, Y., Tang, Y. W. & Basustuoglu, A. C., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2008

Bir Eğitim Hastanesinde klinik örneklereden izole edilen Staphylococcus aureus ve Enterococcus türlerinin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları

Yılmaz, S., Kılıç, A., Güçlü, A. Ü., Şenses, Z. & Basustuoglu, A. C., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Eğitim Hastanesinde değişik klinik izolatlardan elde edilen Beta-hemolitik Streptokoklarda eritromisin ve klindamisin direnci

Güney, M., Kılıç, A., Doğandemir, G., Güçlü, A. Ü. & Basustuoglu, A. C., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı?nda izole edilen Gram negatif enterik bakterilerin antibiyotiklere direnç durumları

Doğandemir, G., Kılıç, A., Güney, M., Güçlü, A. Ü. & Basustuoglu, A. C., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2006

2005 Yılına Ait A Grubu Beta Hemolitik Streptokok izolatlarının eski ve yeni makrolid antibiyotiklere direnç oranları ve fenotipleri

Şenses, Z., Üsküdar Güçlü, A., Güney, M., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Febril nötropenik hastaların kan kültürlerinde bakteriyel spektrum ve antimikrobiyal duyarlılık profili

Baysallar, M., Üsküdar, G. A., Şenses, Z., Kaptan, K., Ataergin, S. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ad. iki yıllık üriner sistem etkenlerinin değerlendirilmesi

Abaslı, H. E., Şenses, Z., Üsküdar Güçlü, A., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji AD'da 2004-2006 yılları arasında izole edilen Klebsiella Spp. suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları

Şenses, Z., Abaslı, H. E., Üsküdar, G. A., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında izole edilen Acinetobacter? lerin antibiyotik direnç durumları

Abaslı, H. E., Şenses, Z., Doğanay, Ü. D., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında izole edilen enterik bakterilerde GSBL oranları

Şenses, Z., Doğanay, Ü. D., Gümral, R., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde izole edilen Pseudomonas türlerinin antibiyotik direnç durumları

Gümral, R., Şenses, Z., Doğanay, Ü. D., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yanık materyal kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç durumları

Gümral, R., Şenses, Z., Doğanay, Ü. D., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde yatan hasta örneklerinden izole edilen Enterokokların iki yıllık direnç durumu

Güney, M., Şenses, M., Abaslı, H. E., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hastanemizde izole edilen vankomisin dirençli Enterococcus faecium izolatlarının moleküler analizi

Kılıç, A., Şenses, Z., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hastane ve toplum kökenli metisilin dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının iki yıllık değerlendirmesi

Güney, M., Şenses, Z., Yapar, M., Aydoğan, H. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Mycobacterium tuberculosis complex izolatlarının antitüberküloz ilaçlara duyarlılık sonuçları

Abaslı, H. E., Kısa, Ö., Şenses, Z., Baylan, O., Albay, A. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Situation in Turkish Armed Forces

Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde Acinetobacter lwoffii'nin neden olduğu kan akımı infeksiyonu salgını

Kılıç, A., Aydoğan, H., Kul, M., Şenses, Z. & Basustuoglu, A. C., 2006.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2000

Chryseobacterium indologenes Nedenli Bir Sepsis Olgusu

Aydoğan, H., Ozal, E., Basustuoglu, A. C. & Özyurt, M., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA'da İzole Edilen İkinci Glikopeptid Dirençli Enterococcus faecium

Basustuoglu, A. C., Aydoğan, H., Beşirbellioğlu, B., Alaca, R. & Özyurt, M., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji Kliniğinde İzole Edilen Acinetobacter'lerin Antibiyotik Direnç Durumları

Aydoğan, H., Saraçlı, M. A., Küçükkaraaslan, A., Özyurt, M. & Basustuoglu, A. C., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji Kliniğinde izole edilen Pseudomonas aeruginosa izolatlarında antibiyotik direnç durumları

Aydoğan, H., Küçükkaraaslan, A., Saraçlı, M. A., Özyurt, M. & Basustuoglu, A. C., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

GATA Mikrobiyoloji Kliniğinde izole edilen Staphylococcus aureus'ların antibiyotik direnç durumları

Küçükkaraaslan, A., Aydoğan, H., Özyurt, M. & Basustuoglu, A. C., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Haemophilus türleri ile oluşan solunum dışı infeksiyonlar ve antibiyotik duyarlılıkları

Basustuoglu, A. C., Başustaoğlu, A. C., Aydoğan, H., Özyurt, M. & Doğancı, L., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

HBe Gen bölgesinin E.coli'de ekspresyonu

Yapar, M., Güney, Ç., Kubar, A. & Basustuoglu, A. C., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

HBsAg negatif kan donörlerinin farklı serolojik testler ve PCR ile yeniden değerlendirilmesi

Güney, Ç., Avcı, Y. İ., Yapar, M., Basustuoglu, A. C. & Esin, N., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Myroides spp. (Flavobacterium odaratum) nedenli Bir Üriner Sistem İnfeksiyonu

Küçükkaraaslan, A., Aydoğan, H., Güney, Ç. & Basustuoglu, A. C., 2000.

Research output: Contribution to conferenceAbstract