• 253 Citations
  • 9 h-Index
20002019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Abstract
2017

Başkent Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümünde maliyn tümör tanısı alan hastaların epidemiyolojik özellikleri ve sağkalımlarının değerlendirilmesi

Yazıcı, N., Geçkalan Soysal, D., Erbay, A., Demır Kekec, S., Hasbay, B., Torun, N., Temiz, A., Önal, H. C., Tufan, K., özkoç, G., Yılmaz, İ., Yaycıoğlu, R., Çöloğlu, H. & Sarıalioğlu, F., 2017.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2016

Timus Kitleleri

Temiz, A., Oğuzkurt, P., Yazıcı, N., Ezer, S., İnce, E., Keser, H. Ö., Hasbay, B. & Hiçsönmez, A., 2016.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2015

Çocuklarda ciddi pankreas travmalarına yaklaşım

Temız, A., Ezer, S., İnce, E., Gezer, H. Ö. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocuklarda Pankreas Kitleleri

Temız, A., Ezer, S., İnce, E., Gezer, H. Ö., Yazıcı, N., Demir, Ş., Oğuzkurt, P. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Dev timoma olgusunda yaklaşım: olgu sunumu.

Temız, A., Ezer, S., İnce, E., Gezer, H. Ö., Hasbay, B., Erbay, A. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Gastroşizis onarım sonuçları: Tek merkez deneyimi.

İnce, E., Temız, A., Ezer, S., Gezer, H. Ö. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hızlı büyüyen solid meme kitlelerinde yönetim

Temiz, A., Hasbay, B., Aslan, H. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Meckel divertikülünde makroskobik görünümü tesadüfen tespit edilen olgularda divertikülektomi kararı almada yardımcı olabilir mi?

Gezer, H. Ö., Temız, A., İnce, E., Ezer, S. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Pygopagus Yapışık İkizler

Temiz, A., İnce, E., Özkoç, G. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Umbilikal kord hernisi

İnce, E., Temız, A., Ezer, S., Gezer, H. Ö. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Vulvar abse ile beliren H - tipi rektovestibüler fistül

Temız, A., Ezer, S., İnce, E., Gezer, H. Ö. & Hiçsönmez, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2014

Anorektal malformasyon tanılı re- PSARP uygulanan hastaların uzun dönem sonuçları

ezer, S., oğuzkurt, P., Temız, A., ince, E., gezer, H. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocuklarda Koledok kistleri

gezer, H., oğuzkurt, P., ezer, S., ince, E., Temız, A. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocuklarda Peptik Ülser Perforasyonu

ince, E., oğuzkurt, P., ezer, S., Temız, A., gezer, Ö. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocuklarda tanımlanmamış patoloji: rudimente hornla birlikte tek kornu uterus zemininde gelişen spontan uterorektal fistül

Temız, A., Dedeoğlu, B. H., oğuzkurt, P., gezer, H. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocuklarda Torakal Kitleler

gezer, H., oğuzkurt, P., ezer, S., ince, E., Temız, A. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İzole epispadias olgularında kısmi Kelly prosedürünün sonuçları: ön rapor

Temız, A., oğuzkurt, P., ezer, S., ince, E., gezer, Ö. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Posterior sagittal anorektoplasti yapılan anorektal malformasyonlu hastaların uzun dönem sonuçları

ezer, S., oğuzkurt, P., ince, E., Temız, A., gezer, H. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Primer dalak lenfoması

acer, T., gezer, H., gürbüz, E., yazıcı, N., sarıalioğlu, F., hasbay, B. & Temız, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Umbilikal seviyede, karın ön duvarında ektopik yerleşimli intraabdominal inmemiş testis: Laparoskopik eksplorasyon ve orşiopeksi

Temız, A., oğuzkurt, P. & hiçsönmez, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2013

Çocuklarda vezikoüreteral reflü derecesi ile differensiyal böbrek fonksiyonu ilişkisi

oğuzkurt, P., ezer, S., Temız, A., ince, E., gezer, H. & hiçsönmez, A., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Künt batın travmalı bir olguda çift toplayıcı sistem alt pol üreteropelvik bileşkede kopma

ezer, S., oğuzkurt, P., Temız, A., demir, Ş. & hiçsönmez, A., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2010

Adolesan çağda meme kitleleri

Ezer, S., Oğuzkurt, P., Ince, E., Temız, A., Akapolat, F. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Bebeklerde karın içi kistik kitleler

Oğuzkurt, P., Ezer, S., Ince, E. & Temız, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocuklarda genel vücut travmalarına yaklaşık

Ince, E., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocuklarda kazanılmış pilor darlığı

Temız, A., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Ince, E. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocukluk çağında nadir bir endobronşial lezyon: Karsinoid Tümör

Ezer, S., Oğuzkurt, P., Ince, E., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Dev gastrik kitle:olgu sunumu

Ince, E., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Temız, A. & Kayaselçuk, F., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Diagnosis and successful treatment of massive gastrointestinal hemorrhage by endovascular technique.

Temız, A., oğuzkurt, P., özkan, U., ezer, S., ince, E. & hiçsönmez, K., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Gastroösofagial reflü hastalığının çocuklarda sağaltım yöntemleri

Ince, E., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Komplet mesane duplikasyonu saptanan bir olgunun uzun süreli cerrahisiz izlemi

Ezer, S., Oğuzkurt, P., Ince, E., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Koroziv özofagitin geç komplikasyonları biokimyasal yöntemlerle öngörülebilir

Temız, A., Ünal, B., Koçer, N. E., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Ince, E., Yalçın, S. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Labium majusta dev kitle ile gelen nörofibromatozis olgusu

Ezer, S., Oğuzkurt, P., Ince, E., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Neonatal total parenteral nutrition ascites following umbilical venous catheterization in a preterm newborn.

hanta, D., gülcan, H., törer, B., özdemir, Z. & Temız, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Pleuropulmoner Blastom: Çocukluk çağında nadir bir akciğer malingnensisi

Ezer, S., Oğuzkurt, P., Ince, E., Temız, A., Erbay, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Posterior üretral valv hastalarında üst ve alt üriner sistemin ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Oğuzkurt, P., Ezer, S., Ince, E., Temız, A., Cengiz, N. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ultrason eşliğinde yapılan perkütan kolesistokolanjiografinin neonatal kolestazın ayırıcı tanısındaki rölü

Temız, A., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Ince, E. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Üreterpelvis bileşke tıkanıklığında dar proksimal üreter ve genişlemiş renal pelviste yapısal değişiklikler

Oğuzkurt, P., Bal, N., Ezer, S., Ince, E., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Yenidoğan Döneminde sakrokoksigeal teratom

Ezer, S., Oğuzkurt, P., Ince, E., Temız, A., Erbay, A. & Hiçsönmez, A., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2009

Ateşli silah yaralanması sonucu gelişen torakobilier fistülün tanısında hepatobilier sintigrafinin yeri ve perkütan tedavisi

Ezer, S. S., Oğuzkurt, P., Tercan, F., Yapar, A. F., Ince, E., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocukluk Çağında ender görülen şiddetli gastrointestinal sistem kanamalarının endovasküler yöntemle tanısı ve başarılı tedavisi.

Temız, A., Oğuzkurt, P., Özkan, U., Ezer, S., Ince, E. & Hiçsönmez, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Çocukluk çağında yapılan tiroidektomiler

Ince, E., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Obstrüktif üropatinin değerlendirilmesinde tanıda kesinlik sağlayan bir yöntem: Perkütan antegrag pyelografi

Temız, A., Oğuzkurt, P., Cengiz, N., Oğuzkurt, L., Ezer, S., Ince, E. & Hiçsönmez, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Özofagus atrezisinde eşlik eden ek anomaliler ve komplikasyonların mortaliteye etkisi

Ezer, S., Oğuzkurt, P., Ince, E., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Rektal kanama ile ortaya çıkan rektumun primer non-hodgkin lenfoması

Oğuzkurt, P., Temız, A., Erbay, A., Ince, E., Ezer, S., Koçer, E. & Hiçsönmez, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Yenidoğan Döneminde gastrointestinal sistem anomalileri nedeniyle ameliyat edilen olgularda ek anomalilerin değerlendirilmesi

Ince, E., Oğuzkurt, P., Ezer, S., Temız, A. & Hiçsönmez, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2008

Evidence of Bacterial Translocation in the Sacs of the Patients operated for inguinal hernia.

oğuzkurt, P., ezer, S., ince, E., Temız, A. & hiçsönmez, A., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Significance of Endoscopy in Caustic Ingestion in Children.

Temız, A., oğuzkurt, P., ezer, S., ince, E. & hiçsönmez, A., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract