Research Output

2019

Employee deviant behavior: role of culture and organizational relevant support

Kalemci, R. A., Kalemci Tuzun, I. & Özkan Canbolat, E., 2019, In : European Journal of Management and Business Economics,.

Research output: Contribution to journalArticle

Girişimcilik Yolundaki Kadınların Sesi

Kalemci Tuzun, I., 2019, In : Ankara Eczacı Odası yayın Organı (DOZ). 2, 24, p. 76,78 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2017

Akademisyenlerde İş Tatmini: Niteliksel Bir Araştırma

Aydin, E., 2017.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İletişim

Kalemcı Tuzun, I. & Varoğlu, K., 2017, Örgütsel Davranıi. Beta

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Kültür Bağlamında Sosyal Değiş Tokuş: Kuramsal Bir Çalışma

Aydin, E., 2017.

Research output: Contribution to conferencePaper

Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Eser, H. & Kalemci Tuzun, I., 2017, Otel İşletmeciliği. Paradigma Akademi, p. 1-15 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Understanding protestant and islamıc work ethic studies:A content analysis of articles

Kalemci, R. A. & Kalemci Tuzun, I., 2017, In : JOURNAL OF BUSINESS ETHICS. p. 0,10 11 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2015

A RESEARCH ON WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY

Kalemcı Tuzun, I., Bahar, A. T., Ufuk, B. & Sezgin, C., 2015.

Research output: Contribution to conferencePaper

Örgütsel Alanda Kurumsal Mantıklar Arası Oluşan Çelişki: Türk Askerlik Hizmeti Alanı Örneği

Kalemci, R. A., Gökoğlu, M. & Kalemcı Tuzun, I., 2015, In : Eskişehir Osmagazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 10, 2, p. 1,15 15 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Yönetimde Erken Dönem: Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar.

Kalemcı Tuzun, I., 2015, Örgüt Kuramları. Beta Yayınevi 3. baskı, p. 11-35 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

The Impact of External Social Capital on Human Resource Management Practices

Ogutveren Gonül, Ö., Kalemcı Tuzun, I. & Gökoğlu, M., 2013, In : International Journal of Human Resource Studies. 3, 4, p. 27,44 18 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2012

Organizational and Supervisory Support in Relation to Turnover Intentions

Kalemcı Tuzun, I. & Kalemci, R. A., 2012, In : Journal of Managerial Psychology. 27, 5, p. 518,534 17 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Örgütsel Alanda Kurumsal Mantıklar Arası Oluşan Çelişki: Türk Askerlik Hizmeti Alanı Örneği

Kalemci, A., Gokoglu, M. & Kalemcı Tuzun, I., 2011.

Research output: Contribution to conferencePaper

External Social Capital Formation Within Organization: It's impact on Intraorganizational Relations

Öğütveren Gönül, Ö., Kalemcı Tuzun, I. & Gökoğlu, M., 2009.

Research output: Contribution to conferencePaper

Investigating the Antecedents of Organizational Identification

Kalemcı Tuzun, I. & Çağlar, İ., 2009, In : Doğuş Üniversitesi Dergisi. 10, 2, p. 284,293 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2008

A content analysis of the term legitimacy

Kalemci, A., Atakan Duman, Ş. & Kalemcı Tuzun, I., 2008.

Research output: Contribution to conferencePaper

Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve İletişim Etkinliği İlişkisi

Kalemcı Tuzun, I. & Çağlar, İ., 2008, In : Journal of Yaşar University. 3, 9, p. 1011,1027 17 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2007

Antecedents of Turnover Intention toward a Service Provider

Kalemcı Tuzun, I., 2007, In : The Business Review, Cambrigde. 8, 2, p. 128,133 6 p.

Research output: Contribution to journalArticle