Research Output

Filter
Article
2019

Sürdürülemeyen "Sürdürülebilir Kalkınma"

Sahinoz, A., 2019, In : Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15, p. 77,101 25 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2016

Investigating the Winner's Curse in the Turkish Spectrum Auction

Emek, U., 2016, In : The Empirical Economics Letters. 15, 9, p. 851,858 8 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Testing Competition in the Turkish Loan Market in the Shadow of Restructuring, Global Crisis and Collusion

Emek, U. & Esiyok, B., 2016, In : The Empirical Economics Letters. 15, 1, p. 91,100 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2015

Turkish experience with public-private partnerships in infrastructures: opportunities and challenges

Emek, U., 2015, In : Utlities Policy. 37, p. 120,129 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

9 Citations (Scopus)
2014

Kamu-Özel İşbirliklerinin Devlet Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Önemi

Emek, U., 2014, In : İktisat, İşletme ve Finans. 29, 337, p. 9,38 30 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Dünya ve Türkiye Gıda Güvencesi Durumu

Kıymaz, T. & Sahinoz, A., 2010, In : Ekonomik Yaklaşım. 21, 76, p. 1,30 30 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Yeni Binyılda Yeni Tarım Politikaları

Sahinoz, A., 2010, In : Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi.

Research output: Contribution to journalArticle

2009

Karşılaştırmalı Perspektiften Kamu Özel İşbirlikleri: Avrupa Topluluğu ve Türkiye

Emek, U., 2009, In : Rekabet Dergisi. 10, 1, p. 7,53 47 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Türkiye'de altyapı hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl?

Emek, U., 2009, In : İktisat, İşletme ve Finans. 24, 284, p. 9,45 37 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2008

AB ve DTÖ Ekseninde Türk Şeker Sektörü

Sahinoz, A. & Kıymaz, T., 2008, In : İktisat İşletme ve Finans. 270

Research output: Contribution to journalArticle

Building a Clean Government in Turkey: Pillars, Perils, and Prospects

Acar, M. & Emek, U., 2008, In : Crime, Law, and Social Change. 49, 3, p. 185,203 19 p.

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Küresel Kriz ve Türkiye

Sahinoz, A., 2008, In : ASOMEDYA.

Research output: Contribution to journalArticle

Yolsuzlukla Mücadelede Bir Temel Soru(n): Kurumsal Tekelcilik mi, Çoğulculuk mu?

Emek, U. & Acar, M., 2008, In : İktisat, İşletme ve Finans. 23, 270, p. 64,89 26 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2006

DTÖ ve Değişen Tarım Politikaları

Sahinoz, A., 2006, In : İktisat Dergisi.

Research output: Contribution to journalArticle

Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Türk Tarımı

Sahinoz, A., 2006, In : İŞVEREN.

Research output: Contribution to journalArticle

2005

External debt: Some experience from Turkish economy

Javed, Z. H. & Sahinoz, A., 2005, In : Journal of Applied Sciences.

Research output: Contribution to journalArticle

Wheather Optimal Seignorage Exists in SARC Countries

Sahinoz, A. & Javed, Z. H., 2005, In : Journal of Applied Sciences.

Research output: Contribution to journalArticle

2004

AB-Türkiye: Ticari İlişkiler ve Gümrük Birliği

Sahinoz, A., 2004, In : İşletme ve Finans. 219

Research output: Contribution to journalArticle

OTP?ye Uyum Aracı: Fark Ödeme Sistemi

Sahinoz, A., 2004, In : ASOMEDYA.

Research output: Contribution to journalArticle

2002

Dünya Ticaret Örgütü'nün Dönüşümü

Sahinoz, A., 2002, In : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını.

Research output: Contribution to journalArticle

Osmanlı Tarımında Bir Sistem Tartışması: Timar

Sahinoz, A. & Teoman, Ö., 2002, In : Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 4, 3

Research output: Contribution to journalArticle

Şekerin Geleceği ve Alternatif Politika Arayışları

Sahinoz, A. & Kıymaz, T., 2002, In : Hazine Dergisi. 15

Research output: Contribution to journalArticle

2001

Ekonomik İstikrar Programı ve Kriz

Sahinoz, A., 2001, In : Borsavizyon. 49

Research output: Contribution to journalArticle

2000

GAP: Gıda Güvenliği ve Dış Ticaret

Sahinoz, A., 2000, In : Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi.

Research output: Contribution to journalArticle

Tarım Reformu ?Made in IMF

Sahinoz, A., 2000, In : İşletme ve Finans. 172

Research output: Contribution to journalArticle

1999

Ekonomik İstikrar ve Maliye Politikaları

Sahinoz, A., 1999, In : İşletme ve Finans. 154

Research output: Contribution to journalArticle

1996

Gümrük Birliği Işığında Türk Tarımı

Sahinoz, A., 1996, In : ASOMEDYA.

Research output: Contribution to journalArticle

1995

Gümrük Birliği Sonrası Türk Tarımı

Sahinoz, A., 1995, In : İktisat, İşletme ve Finans.

Research output: Contribution to journalArticle

1994

Ekonomik Bunalım ve Yanılgılar

Sahinoz, A., 1994, In : Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 12

Research output: Contribution to journalArticle

1992
1991

D?une crise à l?autre

Sahinoz, A., 1991, In : Revue Tiers Monde. 125

Research output: Contribution to journalArticle

Gelişemeyen İhracat: Tarım Ürünleri

Sahinoz, A., 1991, In : TMMOB Zİraat Mühendisleri Dergisi. 36

Research output: Contribution to journalArticle

1990

Couteuse Facture du Libéralisme en Turquie

Sahinoz, A., 1990, In : Le Monde Diplomatique.

Research output: Contribution to journalArticle

L?agriculture sacrifiée

Sahinoz, A., 1990, In : Solagral. 95

Research output: Contribution to journalArticle

Yeşil Devrim ve Açlık Sorunu

Sahinoz, A., 1990, In : H.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8, 1

Research output: Contribution to journalArticle

1989

Dünya Tarım Pazarlarından Sübvansiyonlar Savaşı

Sahinoz, A., 1989, In : Dış Ticarette Durum.

Research output: Contribution to journalArticle

1987

Gıda ve Tarım Ürünleri Açısından Ortadoğu Pazarları

Sahinoz, A., 1987, In : Dış Ticarette Durum.

Research output: Contribution to journalArticle

1985

Gıda Endüstrilerinde Hammadde Sorunu

Sahinoz, A., 1985, In : Ankara Sanayi Odası Dergisi. 69

Research output: Contribution to journalArticle

Tarım ve Gıda Ürünleri İçin İhracat Kanalları

Sahinoz, A., 1985, In : İktisat Dergisi. 243

Research output: Contribution to journalArticle

1984

Les Trente Années de la Mécanisation de l?Agriculture Turque

Sahinoz, A., 1984, In : Monde en Développement.

Research output: Contribution to journalArticle

1983

Tarımda Endüstriyel Kooperatifcilik

Sahinoz, A., 1983, In : Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 1, 2

Research output: Contribution to journalArticle