Faculty of Education

Research Output

Filter
Chapter
2019

Baba Katılımı ve Gelısım Kuramları

Tekmen, B., 2019, Erken Cocukluk Gelısımı ve Egıtımınde Baba Katılımı. Nobel Yayıncılık, Vol. 1. p. 17-32 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Eğitim Yönetiminde Kuramlar ve Uygulama İlişkisi

Orucu, D., 2019, Eğitim Yönetimi. Pegem

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Eylem araştırması

Orucu, D., 2019, Eğitim Yönetiminde Araştırma Yöntemleri. Pegem

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Genç Muallimim Ali Berat Alptekin

Guzel, A., 2019, Ali Berat Alptekin Armağanı. Kömen Yayınları, Vol. 1. p. 65-67 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Grafik Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar.

Avcı, Ü., 2019, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi.. Göktaş, Y. (ed.). Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2018

6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi

Gülbahar, Y., Kalelioglu, F., Kert, S. B., İliş, E. B., Kıdıman Demirhan, E., Yurdakök, E. A. & Karaosmanoğlu, G., 2018, Google.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Activities

Tekmen, B., Unlu Cetin, S., Tekmen, B. & Garvis, S., 2018, Father Involvement for Early chıldhood Programs-Handbook. Unknown Publisher, Vol. 1. p. 1-21 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Açık Erişim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler

Gülbahar, Y. & Kalelioglu, F., 2018, E-öğrenme (4. baskı). Pegem akademi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Alaiye Sancak Beyi Hüsameddin Mahmud Beyin Oğlu ŞEhzade Alaaddin (Kaygusuz Abdal)ın Eserlerinin Genel Bir Değerlendirilmesi

Guzel, A., 2018, Antalya Kitabı (Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya 1). Kutlu-Avcı Ofset, Vol. 1. p. 875-897 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (2. Baskı): Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri

Keskinkılıç, F. & Kalelioglu, F., 2018, Pegem Akademi Yayıncılık. Pegem Akademi Yayıncılık

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (2. Baskı): Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi

Kalelioglu, F., 2018, Pegem Akademi Yayıncılık. Pegem Akademi Yayıncılık

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri

Kalelioglu, F. & Keskinkılıç, F., 2018, Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (3. Baskı).. Pegem akademi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi

Kalelioglu, F., 2018, Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (3. Baskı).. Pegem akademi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Characteristics of Studies Conducted on Computational Thinking: A Content Analysis. A content analysis

Kalelioğlu, F., Jan 1 2018, Computational Thinking in the STEM Disciplines: Foundations and Research Highlights: Foundations and Research Highlights. Khine, M. S. (ed.). Springer International Publishing AG, Vol. 1. p. 11-29 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

3 Citations (Scopus)

Dramatic Experiences of Educators coping with the Influx of Syrian refugees in Syrian Schools in Turkey

Arar, K., Orucu, D. & Ak Küçükçayır, G., 2018, Education, Immigration and Migration: Policy, Leadership and Praxis for a Changing World. Emerald

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ VE UYGULAMA

Orucu, D., 2018, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Pegem

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Ekspresyonizm

Topcu, U., 2018, Batı Edebiyatında Akımlar. Günce, p. 187-199 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Empresyonizm

Topcu, U., 2018, Batı Edebiyatında Akımlar. Yivli, O. (ed.). p. 133-147

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Empresyonizm

Topcu, U., 2018, Batı Edebiyatında Akımlar. Günce, p. 170-186 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

E-öğrenci

Kalelioglu, F., 2018, E-öğrenme. PegemA Yayıncılık, Vol. 1. p. 151-164 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları

Kalelioglu, F., 2018, E-öğrenme (4 baskı). Pegem akademi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Ergenlik döneminde cinsel gelişim

ercan, H. & Cok, F., 2018, Cinsel Gelişim ve Eğitim. Hedef Yayıncılık, Vol. 7. bölüm. p. 112-134 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Expresyonizm

Topcu, U., 2018, Batı Edebiyatında Akımlar: Movements in West Literature. Yivli, O. (ed.). p. 148-158

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Okul Öncesi ve İlk Öğretim Kademelerinde Kriz, Kriz Tepkileri ve Müdahale Örnekleri1

Demirli Yıldız, A., 2018, Okul öncesi ve İlk okulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Nobel Yayınevi, p. 180-200 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Saflık İronisi: Onlar da İnsandı'da Kişiler Dünyası

Topcu, U., 2018, Romanda Kişiler Dünyası. p. 263-285

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Talat Tekin ve Edebiyat Üzerine Yazıları

Demir, A., 2018, Talat Tekin ve Türkoloji. Nobel Yayınevi, p. 219-226 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

There is always light at the end of the tunnel: Emotions of a Turkish school leader in a Syrian Refugee School

Orucu, D., 2018, Emotion Management and Feelings in Teaching and Educational Leadership: A Cultural Perspective. Emerald

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Türkiye'de Programlama Öğretimi

Kalelioglu, F., 2018, Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi.. Pegem akademi, p. 68-89 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Yabancı Araştırmacıların Alevilik ve Bektaşiliğe Bakışları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Guzel, A., 2018, Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı. Akçağ Yayınları, Vol. 1. p. 373-387 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Yeni Turan ve Yazarına Anadolucu Dikkatle Bakış

Topcu, U., 2018, Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı. Akçağ, Vol. 1. p. 202-215 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

YENİ TURAN’A ve YAZARINA ANADOLUCU DİKKATLE BAKIŞ: ANATOLIAN ATTENTION TO THE NEW TURAN AND THE AUTHOR

Topcu, U., 2018, Alemdar Yalçın Armağanı. p. 602-615

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2017

1908-1923 Yılları Arasında Türkçe Öğretimi ile İlgili Çalışmalar

Demir, A., 2017, Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Akçağ Yayınevi, p. 282-298 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

A Proposal for Technology Integration Process: A Knowledge-Building Model.

Avcı, U., 2017, Various Aspects Of Ict Integration In Education. Hacettepe

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

A Proposal for Technology Integration Process: A Knowledge-Building Model. Various Aspects Of Ict Integration In Education

Avcı Yucel, U., 2017, Ankara: Gazi Kitabevi.. Koçak Usluel, Y. (ed.). p. 505 530 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Beware of Imitations: All About Eve (1950)

Raw, L. J., 2017, Adaptation, Awards Culture, and the Value of Prestige. Palgrave Macmillan, Vol. 1. p. 41-54 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Çuvaş'a Kapı Açan Trajik Bir Öykü: Narspi

Demir, A., 2017, Konstantin V. Ivanov Kitabı. TÜRKSOY, p. 33-47 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. E-öğrenme

Kalelioglu, F. & Gülbahar, Y., 2017, E-öğrenme (3. baskı). PegemA Yayıncılık

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

E-öğrenme Tarihine Bakış

Kalelioglu, F. & Gülbahar, Y., 2017, E-öğrenme (3. baskı). PegemA Yayıncılık

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Kadının Çekirdek Rolünün Sonsuz Panayır'da Yeniden Tanımlanması

Translated title of the contribution: Redefining Women's Core Role in the Sonsuz PanayırTopcu, U., 2017, Halide Edip Adıvar İncelemeleri. Çetin, N. (ed.). ATLAS, Vol. 1. p. 149-163 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Konya'da Çerez

Pocan, T., 2017, Çerez Kitabı. Kitabevi, p. 61-91 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

National PTSD in "Invictus"

Raw, L. J., 2017, Clint Eastwood's Cinema of Trauma: Essays on PTSD in the Director's Films. Mcfarland, Vol. 1. p. 143-158 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Sonsöz:Hangi Özelliklere Sahip Öğrenciler Yetiştirmek İstiyoruz?

Berberoglu, H. G., 2017, Eğitim İzleme Raporu. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Yayını, p. 149-153 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Tarihi Seyir İçinde Türklerin Kullandığı Alfabeler

Guzel, A., 2017, Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Akçağ, Vol. 1. p. 23-42 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights

Kalelioglu, F., Gülbahar, Y. & Doğan, D., 2017, Teaching Computational Thinking in Primary Education. IGI Global Publishing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

The Oxford Handbook of Adaptation Studies

Raw, L. J., 2017, Aligning Adaptation Studies with Translation Studies. Oxford University Press, p. 417-439 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Türkçe Eğitimi Güncel Araştırmaları

Çat, F. & Kuzu, T., 2017, Türkçede "Özne" nin Tanımlanma ve Öğretimi Sorunu. Pegem Yayınları

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Türkçenin Sadeleşme Serüveninde 'Genç Kalemler' ve 'Yeni Lisan Hareketi'

Demir, A., 2017, Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Akçağ Yayınevi, p. 565-590 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tarihine Kısa Bir Bakış

Guzel, A., 2017, Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Akçağ, Vol. 1. p. 777-837 61 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Türkçe Öğretimi Tarihi Üzerine

Guzel, A., 2017, Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Akçağ, Vol. 1. p. 13-22 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Types of parent ınvolvement models

Tekmen, B., Unlu Cetin, S., Tekmen, B. & Garvis, S., 2017, Father Involvement for Early Chıldhood Educatıon Programs "Guidebook". Vol. 1st Ed.. p. 30-40 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter