Department of Surgical Medical Sciences

Research Output

Filter
Poster
2019

Rektosel Hastalığının Cerrahi Tedavisi ve Klinik Sonuçlarımız

Sarı, R., Kuş, M., Arer, İ. M. & Yabanoglu, H., 2019.

Research output: Contribution to conferencePoster

Rektovaginal Fistül hastalığının Cerrahi Tedavisi ve Klinik Sonuçlarımız

Kuş, M., Sarı, R., Arer, İ. M. & Yabanoglu, H., 2019.

Research output: Contribution to conferencePoster

2018

Açık Karın Yönetimi Sonuçlarının Retrospektif İncelenmesi: Tek Merkez Deneyimi

tezcaner, T., ersöz, D., Avci, T., ayvazoğlu soy, H. E., ekici, Y., gedik, E., yıldırım, S. & moray, G., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Adrenal Kaynaklı Kistik Lenfanjioma: 2 Olgu sunumu

Yabanoglu, H., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Ani Görme Kaybı ile Başvuran Akciğer Kanserli Bir Olgu

Sefi Yurdakul, N. & Yıldırımyılmaz Yıldız, S., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Bezoara bağlı mekanik gastrointestinal tıkanıklık tedavisi

arer, I. M., Yabanoglu, H., hargura, A. S. & avcı, T., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Clinical Outcomes According To First Aid Methods In Outpatient Scald Burns

Aydoğan, C., Yabanoğlu, H., Abalı, E., Avci, T., Türk, E. & Haberal, M., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Graves Hastalığında Tiroid Kanser Sıklığının Değerlendirilmesi

yabanoğlu, H., arer, I. M., koçer, N. E., hargura, A. S. & Avci, T., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Medüller Tiroid Kanserinin Cerrahi Tedavisi ve Klinik Deneyimlerimiz

akdur, A., yabanoğlu, H., arer, I. M., hargura, A. S., koçer, N. E. & Avci, T., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

2017

. Near Reflex Spasm after viral infection

Pelit, A., yeşilırmak, N. & E, Ö., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Ailevi Eksüdatif Vitreoretinopatili Bir Olgu ve Aile İncelemesi

Akduman Kahraman, H. G., Koç, F. & Sefi Yurdakul, N., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

A Shockwave Lithoripsy Predictor: Skin-to-Stone Distance

Oguzulgen, I., Goren, M. R., Ozer, C., Dirim, A., Tekin, M. I. & Ozkardes, H., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Ateşli Yaralanması Sonrası Gelişen Panhipopitutarizm ve Diabetes İnsipitus

Süner, H. İ., Civi, S., Bakıner, O. S., Kardeş, Ö. & Tufan, K., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Candidemia among adult solid organ transplant recipients

YERLİKAYA, AYŞEGÜL., DEMİRKAYA, HAMİYET., ÖZALP, ONUR., Ayvazoglu Soy, E. H., AZAP, ÖZLEM., ARSLAN, HANDE. & HABERAL, MEHMET., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Conventional Radiography to Determine Stone Composition and Differentiate Stones From Phleboliths

Goren, M. R., Ozer, C., Dirim, A., Tekin, M. I. & Ozkardes, H., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Factors Affecting Success of Shockwave Lithotripsy of Kidney and Ureteral Stones in the Paediatric Population

Akbaba, K., Dirim, A., Goren, M. R., Kuzgunbay, B., Tekin, M. I. & Ozkardes, H., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

İntraventriküler Tüberküloma Nedeniyle Gelişen İzole lateral Ventriküler Genişleme

Kardeş, Ö., Süner, H. I., Durdağ, E., Civi, S. & Tufan, K., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Jinekolojik Onkolojide Palyatif Pelvik Egzenterasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Aydın, H. O., Avci, T., Tezcaner, T., Yıldırım, S., Aygün, Y. C. & Ayhan, A., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Kliniğimizde izlediğimiz pediatrik kutanöz mastositoz olguları

Olcay, L., Özcan, N. D., Tepeoğlu, M., Yılmaz Akçay, E., Güleç, A. T., Karataş Toğral, A., Tahire Köksal, B. & Özbek, Ö., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Medical dissolution therapy for kidney stone with low density on non-contrast computed tomography

Hasırcı, E., Goren, M. R., Tekin, M. I., Dirim, A. & Ozkardes, H., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Miyopik Ezotropya Olgularında Klinik Özellikler ve Tedavi Sonuçları

Sefi Yurdakul, N. & Koç, F., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Posterior Fossa Yerleşimli Soliter Fibröz Tümör

Kardeş, Ö., Hasbay, B., Durdağ, E. & Civi, S., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Relationship between plasmapheresis and vitamin D deficiency in pediatric renal transplant recipients

KAZANCI, ÖZLEM., BASKIN, ESRA., AVCI, BEGÜM., GÜLLEROĞLU, KAAN., Ayvazoglu Soy, E. H., MORAY, GÖKHAN. & HABERAL, MEHMET., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Renal transplantasyon alıcılarında pnömoni: tek merkez deneyimi

kara, S., şen, N., kurşun, E., Yabanoglu, H., yıldırım, S. & haberal, M., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Stereotaksik Biyopsi İle Tanısı Konulan Hipotalamik Langerhans Hücreli Histiyositoz

Süner, H. İ., Tufan, K., Kayaselçuk, F., Durdağ, E. & Civi, S., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

The Comparison of Shockwave Lithotripsy Outcome Predictors of Kidney Stones

Kayra, M. V., Goren, M. R., Dirim, A., Kilinc, F., Tekin, M. I. & Ozkardes, H., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Vertebra Pedikülünde osteoid osteom ve anevrizmal kemik kisti birlikteliği: nadir bir olgu sunumu

Civi, S., Süner, H. İ., Kardeş, Ö., Durdağ, E. & Tufan1, K., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Weight Reduction for a better visual outcome in Idiopathic Intracranial hypertension

Sefi Yurdakul, N., Işık, M. R. & Koç, F., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

2016

. Emzirme döneminde gelişen toksoplazma koryoretinitinin intravitreal klindamisin ile tedavisi.

Gur Gungor, S., Akkoyun, İ., Tutkun, İT., Aksoy, M. & Yılmaz, G., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

Accuracy of contınuous non-ınvasıve arterıal pressure monıtorıng ın lıvıng lıver donors during transplantatıon

ARAZ, C., Pırat, A., ZEYNELOĞLU, P., VEZİROĞLU, N., CAMKIRAN, A. & ARSLAN, G., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

ACUTE REJECTION PATTERNS OF OUTBRED RATS IN HETEROTOPIC HEART XENOTRANSPLANTATION

ÖZÇAY, N., HABERAL, M. & Ozdemır, B. H., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

Adenoviral konjonktivitli olgularımızın özellikleri ve tedavi yaklaşımı

Altan Yaycıoğlu, R., Şahinoğlu Keşkek, N., Canan, H. & Karatas, M., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

Akut adenoviral keratokojonktivitte farklı tedavi protokolleri ile elde edilen klinik sonuçların karşılaştırılması.

Asena, L., Özdemir, EŞ., Burcu, A., Ercan, E., Çolak, M. & Altınörs, DD., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

Anti TNF alfa tedavisi altında romatoid artritli hastada gelişen CMV retiniti.

Aksoy, M., Gur Gungor, S., Akkoyun, İ., Öztürk, C. & Yılmaz, G., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

APENDİSYEL ENDOMETRİOZİS: BİR OLGU SUNUMU

Tunca, M. Z., Ayva, E. S. & Sercan, Ç., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

A RARE CAUSE OF DUODENALULCER IN A PATIENT WITH DECOMPENSATED LIVER DISEASE

ÖCAL, S., ENSAROĞLU, F., DAĞLI, Ü., BOYACIOĞLU, AS., Ozdemır, B. H. & HABERAL, M., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

A RARE CAUSE OF DUODENAL ULCER IN A PATIENT WITH DECOMPENSATED LIVER DISEASE

ÖCAL, S., ENSAROĞLU, F., DAĞLI, Ü., BOYACIOĞLU, S., Ozdemır, B. H. & HABERAL, M., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

A Rare Cause Of Duodenal Ulcer In A Patıent With Decompensated Liver Disease

Öcal, S., Ensaroğlu, F., Dağlı, Ü., Boyacıoğlu, A. S., Özdemir, H. & Haberal, M., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

Benign phyllodes tumor with extensive squamous metaplasia: Case report

Yılmaz Akçay, E., Tepeoğlu, M., Kazancı, S. & Özdemir, B. H., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

BENIGN PHYLOIDES TUMOR WITH EXTENSIVE SQUAMOUS METAPLASIA

AKÇAY, E., TEPEOĞLU, M., KAZANCI, S. & Ozdemır, B. H., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

Böbrek nakilli hastaların kolon biyopsi bulguları

Taştepe, F. Z., Özgün, G., Tepeoğlu, M. & Özdemir, B. H., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

BRIDGING TECHNIQUE OF BILE ANASTOMOSIS USING AN ePTFE GRAFT IN PORCINE MODEL

HABERAL, M., Ozdemır, B. H., BACANLI, D., ÖZÇAY, N., ERSOY, Z. & TORGAY, A., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster