Department of Surgical Medical Sciences

Research Output

Filter
Other
2019

20 Yıllık Primer Hiperparatiroidi Deneyimi: 202 Hastanın Tedavi Sonuçları

Yabanoglu, H., Kuş, M., Şimşek Bağır, G., Sarı, R., Çolak, İ. İ. & Arer, İ. M., 2019.

Research output: Contribution to conferenceOther

Tirotoksikozlu Hastalarda Ameliyat Öncesi Plazmaferez ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Yabanoglu, H., Sarı, R., Haydardedeoğlu, F., Kuş, M., Hargura, A. S. & Arer, İ. M., 2019.

Research output: Contribution to conferenceOther

2018

Gerçek ve Yalancı Optik Disk Ödemi Olgularında Tanımlayıcı Klinik Özellikler

Sefi Yurdakul, N., Yıldırımyılmaz Yıldız, S. & Koç, F., 2018.

Research output: Contribution to conferenceOther

2017

Long-term results of Upper Laterals Closing

Çağıcı, C. A., 2017.

Research output: Contribution to conferenceOther

Rektus kılıf hematomu: Beş yıllık tek merkez deneyimi

akkapulu, N., kuş, M., arer, I. M., Yabanoglu, H. & aytaç, H. Ö., 2017.

Research output: Contribution to conferenceOther

Spondilolisiz ve Spondilolistezis Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar?

Civi, S., 2017.

Research output: Contribution to conferenceOther

2016

. Refraktif cerrahi açısından miyopik göz.

Yılmaz, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Adipoz Kökenli Kök Hücre ve Trombositten Zengin Fibrinin Kolon Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma

Şendoğan, A. C., Tezcaner, T., Ekici, Y., Özgün, G., Uysal, A. Ç. & Moray, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Alfabetik paternler - niye ve nasıl düzeltelim.

Oto, S., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Dalak Hamartomu Nedeniyle Yapılan Laparoskopik Parsiyel Splenektomi

Ekici, Y., Avcı, T., Tezcaner, T., Aydın, H. O., Soy, E. H. A. & Moray, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Diabetik Makula Ödeminde Tedavi, Laserin yeri

Yılmaz, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Dünya ve Türkiyede Deney Hayvanı Çalışmalarının Dünü Bugünü

Altınors, M. N., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Etki Mekanizması ve Klasik Uygulama

Dursun Altınors, D., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Glokom tanı. Optik Koherens Tomografi.

Akman, A., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

increased expression of nestin and VEGF in endometrial polyps: an immunhistochemical study

Erınanc, O. H. & toprak, E., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

1 Citation (Scopus)

Juxtafoveal telanjektaziler.

Yılmaz, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Karaciğer ve böbrek nakilli hastaların akciğer biyopsi bulguları

Taştepe, F. Z., Tepeoğlu, M., Özdemir, B. H. & Haberal, M., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Kısa Barsak Sendromu Olan Ratlarda Adipoz Kaynaklı Kök Hücre Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma

Tezcaner, T., Kuş, M., Börcek, P., Uysal, A. Ç., Ekici, Y. & Moray, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Metastatik Beyin tümörleri yönetimi

Altınors, M. N., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Nadir Bir Akut Karın Sebebi: Dalak Torsiyonu

Avcı, T., Tezcaner, T., Aydın, H. O., Ekici, Y. & Moray, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Olgularla katarakt cerrahisinin püf noktaları.

Akman, A., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Olgularla kontakt lens.

Dursun Altınors, D., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Olgularla pediatrik katarakt (Etyoloji, cerrahi, takip)

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Olgularla retina dekolmanı ve cerrahisi, skleral çökertme, vitrektomi.

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Olgularla ROP patogenez, evreleme, tektkik tanı tedavi.

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Olgularla vitreoretinal distrofiler.

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Pankreas adenokarsinomlarında mikrosatellit insitibalitesinin araştırılması: İmmunohistokimyasal çalışma

Börcek, P., Ayva, E. S., Özgün, G., Taştepe, F. Z. & Özdemir, B. H., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Patogenez ve sınıflandırma.

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Percutaneous Vertebral Augmentation Techniques

Altınors, M. N., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Pnömoretinopeksi: Nasıl Uygulanmalı?

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Pontoserebellar Açı Tümörleri

Altınors, M. N., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Proksimal interfalangeal eklem(PIP) ve Distal İnterfalangeal eklem (DIP) Eş Zmanlı çığı ve tedavisi: Olgu Sunumu

Keskin, E., İlikmen, M., Çakmak, G. & Sahın, M. S., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Refraktif Akomodatif Ezotropya Olgularında Tam ve Kısmi Düzeltmenin Duyusal Tedavi Sonuçlarına Etkisi

Sefi Yurdakul, N., Kaykısız, H. & Koç, F., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Retina Ven tıkanıklığında intravitreal tedavide sınırlar.

Yılmaz, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

ROP anti-VEGF uygulaması ve erken vitrektomi cerrahisi.

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Sistinoziste göz problemleri, tedavi ve koruyucu önlemler.

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Tam kat ve lamellar macula delik cerrahisinde OCT?nin yeri.

Yılmaz, G., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

The effect of photograph on perception of the nose

Çağıcı, C. A., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Transplantation Ethics

Altınors, M. N. & Haberal, M., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Tubitak Bilim İnsanı Destekleme

Akkoyun, I., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

Türk Nöroşirürjisinin Uluslararası Yayınlara Katkısı

Altınors, M. N., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther

uLTRASTRUCTURAL FINDINGS AND CAPILLARY HLA-DR EXPRESSION IN RENAL ALLOGRAFTS

Ozdemır, B. H., OZDEMİR, FN. & HABERAL, M., 2016.

Research output: Contribution to conferenceOther