Department of Surgical Medical Sciences

Research Output

Filter
Chapter
2019

Abdominal kompartman sendromu tanısı ve sınıflandırması

Ayvazoglu Soy, E. H. & EKİCİ, YAHYA., 2019, Abdominal kompartman sendromu ve açık karın yönetimi. Türkiye klinikleri

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Ablatif cerrahi yöntemler

SÜNER, H. İ. & Kardes, O., 2019, FONKSİYONUN CERRAHİ ANATOMİSİ. US AKADEMİ, Vol. 4. p. 1855-1860 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Broad Ligament ve Diğer Ligament Tümörleri.

Bolat, F., 2019, Jinekolojik tümörlerin Patolojisi.. p. 693-709 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

İşitme Fizyolojisi

Tufan, K., 2019, Otoloji ve Foniartri Perspektifi ile Odyoloji. xx, Vol. 1. p. 1-8 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Kronik graft versus host hastalığı oküler manifestasyonları.

Leyla, A. & Dursun Altınors, D., 2019, Kronik Graft Versus Host Hastalığı.. Türkiye klinikleri, p. 44-50 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

KRONİK GREFT VERSUS HOST HASTALIĞI OKÜLER MANİFESTASYONLARI

Asena, L. & D. Altınörs, D., 2019, Kronik Graft Versus Host Hastalığı. Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Vol. 1. p. 44-50 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Postoperatif Kronik Ağrının Nörofizyolojisi

Araz, C., 2019, Postoperatif Ağrı Tedavisi. 2019 İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz Tic Ltd Şti, Vol. 1. p. 25-30 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Prenatal Doppler Ultrasonografi

Esin, S. & Tohma, A., 2019, Gebelikte Riskli Durumlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitapevi, p. 191-199 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Psikiayrik hastalıklarda stereotaksik radyocerrahi

Tufan, K., Durdağ, E. & Emmez, H., 2019, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi. US Akademi, Vol. 4. p. 1689-1696 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Rektum kanserinde lokal cerahi tedavi

AYDIN, HÜSEYİN. ONUR. & Ayvazoglu Soy, E. H., 2019, Sağlık Bilimleri Cerrahi. Akademisyen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2018

ABDOMİNAL HİPERTANSİYON ETİYOLOJİSİ, FİZYOPATOLOJİSİ VE SINIFLANDIRMASI

Avci, T. & Yıldırım, S., 2018, Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi - Özel Konular. p. 7-13 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Anesthesia for Pregnant Patient with Psychiatric Disorders

Yalcın Cok, O., 2018, Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions. springer, Vol. 1. p. 145-154 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Benign Prostat Hiperplazisi-I

Goren, M. R., 2018, Üroloji Akıl Notları. Güneş, p. 696-698 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Congenital Heart Disease and Associated Syndromes

Esin, S., 2018, Donald School Textbook of Fetal Heart: Screening, Diagnosis and Intervention. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, p. 246-250 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Congenital Heart Disease and Genetics

Esin, S., 2018, Donald School Textbook of Fetal Heart: Screening, Diagnosis and Intervention. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, p. 251-258 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Corneal Epithelial Wound Healing and Management Strategies

Asena, L., Alkayid, H. & Dursun Altınörs, D., 2018, Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds. springer, p. 1-12 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Diğer beyaz Nokta Sendromları (PİK-MFK-MGBNS-AZGDR).

Gur Gungor, S., 2018, Üvea kitabı-Nisan kursu..

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Enjeksiyon,İnfüzyon ve nöroablasyon yöntemleri

Durdağ, E. & Civi, S., 2018, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi. US Akademi, p. 1727-1737 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Epilepside Streotaksik Radyocerrahi

Tufan, K., 2018, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi. US Akademi, Vol. 1.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Genetic Counselling in Families with Congenital Heart Dşsease

Esin, S., 2018, Donald School Textbook of Fetal Heart: Screening, Diagnosis and Intervention. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, p. 259-266 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Geriatrik hastalarda sedasyon ve analjezi

Bali, C. & Topçu, İ., 2018, Sedasyon ve Analjezi. Akademisyen Kitabevi, p. 203-215 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Neonatal Care for Anesthesiologists

Calıskan, E., 2018, Selected Topics in Neonatal Care. Intech Open, Vol. 1. p. 125-142 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Selected Topics in Neonatal Care: Neonatal Care for Anesthesiologists

Calıskan, E., 2018, IntechOpen. Barria, R. M. (ed.). InTech, p. 125 142 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Skrotal Kitleler

Temiz, A., 2018, İnguinoskrotal Bölge Hastalıkları. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi, Vol. 1. p. 115-145 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Travmalı Hastada Sedasyon ve Analjezi

Bozdogan, N., 2018, Sedasyon ve Analjezi. Akademisyen Kitabevi, Vol. 1. p. 200-210 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2017

Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri

Erbek, SS., Topal, Ö., Büyüklü, F. & Erkan, A. N., 2017, Güncel Burun ve Sinüs Cerrahisi. Aydede Matbaası, Vol. 1. p. 247-284 38 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Chapter 17 Effect of Anaesthesia on Pupil and Lacrimal System

Yalcın Cok, O. & Yalcin, I., 2017, Principles and Practice of Ophthalmic Anaesthesia. Jaypee Brothers, Medical Publishers Pvt. Limited, Vol. 1. p. 223-230 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Chapter 19 General Anaesthesia for Examination and Diagnostic Procedures in Children

Yalcın Cok, O., 2017, Principles and Practice of Ophthalmic Anaesthesia. Jaypee Brothers, Medical Publishers Pvt. Limited, Vol. 1. p. 243-250 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Chapter 9 Pharmacological Considerations for Regional Anaesthesia

Yalcin-Christmann, I. & Yalcın Cok, O., 2017, Principles and Practice of Ophthalmic Anaesthesia. Jaypee Brothers, Medical Publishers Pvt. Limited, Vol. 1. p. 105-118 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Chronic Ophthalmic Pain and Pain Syndromes: Causes and Management

Eker Turk, H. E., 2017, Principles and Practice of Ophthalmic Anaesthesia. Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd, Vol. 5/28. p. 351-363 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLERDESTEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ

TUFAN, K. & Kardes, O., 2017, NÖRORADYOCERRAHİ. BULUŞ TASARIM VE MATBAACILIK, Vol. 1. p. 105-114 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Femoroasetabuler sıkışma sendromu ve cerrahi tedavisi

Cakmak, G. & İlikmen, M., 2017, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar. Bilmedya, Vol. 1. p. 129-140 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Management of Caustic Ingestion in Children

Temiz, A., 2017, Pediatric And Neonatal Surgery. InTech, p. 127-160 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Son dönem kanser hastalarında Ürolojik komplikasyonlar ve tedavileri

TURUNÇ, TAHSİN. & Kuzgunbay, B., 2017, ÜROONKOLOJİ KİTABI. PELİN OFSET TİPO MATBAACILIK, Vol. 2. p. 1551-1563 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Spinal Anaesthetic Management in Paediatric Surgery

Calıskan, E., May 3 2017, Pediatric and Neonatal Surgery. Baerg, J. (ed.). InTech, Vol. 1. p. 33 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Testis kanserinde tedavi sonrası evrelere göre izlem protokolleri

Kuzgunbay, B., 2017, ÜROONKOLOJİ KİTABI. PELİN OFSET TİPO MATBAACILIK, Vol. 2. p. 1353-1362 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Uterus Stromal Tumors Adenofibroma

Ozen, O., 2017, PathologyOutlines.com. 2002-2017, PathologyOutlines.com, Inc.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

V ascular Manifestations of Behçet's Disease

Demirturk, O. S., Tünel, H. A. & Alemdaroğlu, U., 2017, Behçet's Disease. InTech, Vol. 1. p. 149-191 43 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2016

Anesthetic Management of Neonatal Emergency Abdominal Surgery

Calıskan, E., 2016, Actual Problems of Emergency Abdominal Surgery. InTech, Vol. 1. p. 193-208 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Dural Arteoriyovenöz Fistüllerde Stereotaksik Radyocerrahi

Tufan, K. & Kardeş, Ö., 2016, Nöroradyocerrahi.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Pain Palliation

Bozdoğan, N., 2016, Textbook of Gynaeological Oncology. ESGO team, Vol. 189. p. 305-312 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Prostatit

Turunc, T., 2016, Ürolojik Cerrahi Derneği Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı. İris Ltd., Vol. 1 (3B). p. 99-108 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Psikoşirürjide Radyocerrahi

Emmez, H., Durdağ, E. & Tufan, K., 2016, Nöroradyocerrahi.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Renovasküler Hipertansiyon ve İskemik Nefropati Tanım

Koşan, T. M. & Gonulalan, U., 2016, Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı. İris Ltd. Şti., Vol. 5A. p. 227-234 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2015

Acil Ve Kritik Hasta Usg

Karagülle, E., Turk, E. & Narcı, H., 2015, Bakı Noktasında Karaciger Acil USG. Akademisyen Tıp Kitabevi, Vol. 2. p. 171-178 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

ACİL VE KRİTİK HASTA USG

Karagülle, ERDAL., Turk, E. & NARCI, HÜSEYİN., 2015, BAKI NOKTASINDA PANKREAS ACİL USG. AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, Vol. 2. p. 237-240 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

ACİL VE KRİTİK HASTA USG

KARAGÜLLE, ERDAL., Turk, E. & NARCI, HÜSEYİN., 2015, BAKI NOKTASINDA SAFRA KESESİ ACİL USG. AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, Vol. 2. p. 241-254 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Bölüm 32 Torik kontakt lens uygulamaları

Asena, L. & Dursun Altınörs, D., 2015, Temel Göz Hastalıkları. Güneş Tıp Kitabevleri, p. 365-369 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Çocukluk çağının germ hücreli Tümörleri

Toru, S. & Ayva, E. S., 2015, Pediatrik tümör patolojisi. O'TIP kitabevi, Vol. 1. p. 293-315 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Endometriyal Hiperplazi

Haberal, A., 2015, jinekolojik ve Onkoloji El Kitabı. Modent Tıp, p. 661-673 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter