Research Output

Filter
Abstract
2015

Definitif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Özefagus Kanserli Hastalarda Tedavi Yanıtını Değerlendirmede Pozitron Emisyon

Onal, H. C., Güler, O. C., Akkuş Yıldırım, B. & Torun, N., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Definitif veya Postoperatif Radyoterapi ile Tedavi Edilen 65 Yaş ve Üzeri Serviks Kanseri Tanılı Hastaların Tedavi Sonuçları

Güler, O. C., Yüce Sarı, S., Duru Birge, S., Gültekin, M., Yıldız, F. & Onal, H. C., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Oligometastatik Meme Kanserli Hastalarda Metastatik Bölgeye Uygulanan Radyoterapinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi

Onal, H. C., Köse, F., Sedef, A. M., Güler, O. C., Akkuş Yıldırım, B., Doğan, Ö., Mertsoylu, H. & Özyılkan, Ö., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Özefagus Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncesi Pozitron Emisyon Tomografisi Parametrelerinin Önemi

Onal, H. C., Akkuş Yıldıırm, B., Güler, O. C. & Torun, N., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sistemik Tedavi ve Radyoterapi ile Tedavi Edilen Prostat Sarkomatoid Karsinomu: Vaka Sunumu

Akkuş Yıldırım, B., Güler, O. C., Bal, N. & Onal, H. C., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Vajen Kaf Brakiterapisinde Vajinal Silindir Etrafındaki Hava Boşluklarının Etkisi.

Onal, H. C., Güler, O. C. & Dölek, Y., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

3-Boyutlu Vajen Cuff Brakiterapi Planlaması Yapılan Endometriyum Kanseri Tanılı Hastalarda Mesane Doluluğunun Çevre Organ Dozlar Üzerine Etkisi.

Güler, O. C., Dölek, Y., Akkuş Yıldırım, B., Parlak, C., Topkan, E. & Onal, H. C., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

65 Yaş ve Üstü Serviks Kanseri Tanılı Hastaların Radyoterapi Sonuçları

Güler, O. C., Bahadır, M., Onal, H. C., Duru Birge, S., Yüce Sarı, S. & Yıldız, F., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Özefagus Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncersi Ölçülen SUVmax Değeri ve Tümör Volümünün Prognostik Önemi

Güler, O. C., Onal, H. C., Torun, N., Parlak, C. & Akkuş Yıldırım, B., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Prostat Kanseri Tanısıyla Definitif Konformal Radyoterapi ve Total Androjen Blokajı Uygulanan Hastalardaki Tedavi Sonuçlarımız: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi

Özdemir, Y., Akyol, F., Özyiğit, G., Hürmüz, P., Karabulut, E., Onal, H. C., Selek, U. & Özen, H., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Prostat Kanseri Tedavisinde Postoperatif Radyoterapi: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi

Özdemir, Y., Akyol, F., Özyiğit, G., Hürmüz, P., Karabulut, E., Onal, H. C., Selek, U., Yazıcı, S., Akdoğan, B. & Özen, H., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Renal Hücreli Karsinomlu Hastada Prostat Metastazı: Olgu Sunumu

Güler, O. C., Bal, N., Parlak, C., Akkuş Yıldırım, B., Topkan, E. & Onal, H. C., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Tüm Vücut Lenfatik Tutulumunun Eşlik Ettiği Cilt Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu

Akkuş Yıldırım, B., Parlak, C., Güler, O. C., Onal, H. C. & Topkan, E., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Türkiye?de Radyasyon Onkolojisi Uzmanlarının Günlük Uygulama Akışı ve İş Yükü. 11

Akman, F., Onal, H. C., Kamer, S., Hiçsönmez, A., Çolpan Öksüz, D., Ağaoğlu, F., Özyiğit, G., Koç, M., Güney, Y. & Özkök, S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Vajen Cuff Brakiterapisinde 2-Boyutlu ve 3-Boyutlu Tedavi Planlamasının Karşılaştırılması.

Onal, H. C., Acıbucu, İ., Güler, O. C., Parlak, C., Topkan, E. & Akkul Yıldırım, B., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Endometrium Kanseri Tanılı Hastalarda PET-BT?de Mediastinal Lenf Nodu Yanlış Pozitifliği: Vaka Sunumu

Oymak, E., Fındıkçıoğlu, A., Reyhan, M. & Onal, H. C., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Graves Oftalmopatisi?nde Hipofraksiyone IMRT

Güler, O. C., Parlak, C., Arslan, G. & Onal, H. C., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Prostat Kanseri Tanısıyla Definitif Konformal Radyoterapi ve Androjen Blokaj Uygulanan Hastalardaki Tedavi Sonuçlarımız: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi

Özdemir, Y., Akyol, F., Özyiğit, G., Hürmüz, P., Karabulut, E., Onal, H. C., Selek, U. & Özen, H., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Prostat Müsinöz Kanserli Hastada Definitif Radyoterapi ? Olgu Sunumu

Güler, O. C., Onal, H. C., Bal, N. & Erbay, G., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Serviks Kanseri Tanılı Hastalarda Radyoterapi Sonrası Pelvik Fraktür Riski

Oymak, E., Parlak, C., Erbay, G. & Onal, H. C., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract