Research Output

Filter
Poster
2019

Is there a corelation between Gleason score and maximum standardized uptake value in locally advanced prostatae cancer patients ?

ÖNAL, CEM., Torun, N., GÜLER, OZAN. CEM., REYHAN, MEHMET., AKKUŞ YILDIRIM, BERNA. & YAPAR, ALİ. FUAT., 2019.

Research output: Contribution to conferencePoster

2018

Nazofarinks Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanmış Hastalarda Kemoradyoterapi Süresinin Prognostik Önem.

Topkan, E., Akkuş Yıldırım, B., Güler, O. C., Özdemir, Y., Torun, N., Köse, F., Erkan, A. N. & Selek, U., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Nazofarınks Kanserı Tanılı Hastalarda Eşzamanlı Kemoradyoterapı Öncesı Düşük Hemoglobın Değerlerı (<11g/dL) Kötü Genel Sağkalımla İlişkilidir

Topkan, E., Özdemir, Y., Güler, O. C., Akkuş Yıldırım, B., Cıner, F., Torun, N. & Selek, U., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Prostat Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Hormonoterapi Sonrası Tedavi Yanıtını Değerlendirmede 68GA-PSMA-PET?in önemi

Önal, C., Torun, N., Akkuş Yıldırım, B., Güler, O. C. & Reyhan, M., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Tc 99 m MIBI Paratiroid sintigrafisinde incidental saptanan kostal brown tümör.

Erhamamcı, S., Torun, N. & Aktaş, A., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

2017

Agresif Metastatik Malign Pilomatriksoma Olgusu

Torun, N. & Canpolat, E. T., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Başkent üniversitesi çocuk onkoloji bölümünde malign tümör tanısı alan hastaların epidemiyolojik özeliklerinin ve sağkalımlarının değerlendirilmesi

Yazıc, N., Geçkalan Soysal, D., Erbay, A., Kekeç, Ş., Hasbay, B., Torun, N., Temiz, A., Önal, H. C., Tufan, K., Özkoç, G., Yılmaz İ, İ., Yaycıoğlu, R., Çöloğlu, H. & Sarıalioğlu, F., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

IMPACT of 68Ga-PSMA-PET in definitive radiotherapy planning for prostate cancer patients.

Önal, C., Torun, N. & Akkuş Yıldırım, B., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Primer Karaciğer Lenfoma Olgusu

Torun, N., Nursal, G. N., Sarıalioğlu, F., Reyhan, M. & Yapar, A. F., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Tanı ve tedaviye yanıtın FDG PET-BT ile değerlendirildiği üç spinal enfeksiyon olgusu

Torun, N., Nursal, G. N., Reyhan, M., Yapar, A. F. & Özalay, M., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

2016

Yumuşak Doku Metastazi Gösteren Özefagus Kanseri Tanili Hasta: Olgu Sunumu

Akkuş Yildirim, B., Torun, N., Bal, N. & Önal, C., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

2015

Bölgesel Yaygın Tiroid Medüller Karsinom Olgusunda Uzun Süreli Vandetanib Tedavisi.

Yazıcı, N., Erbay, A., Temiz, A., Çaylaklı, F., Demir, Ş., Torun, N., Koçer, N. E., Topkan, E. & Sarıalioğlu, F., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Langerhans Hücreli Histiyositrozis'in Böbrek Tutulumu

Tekkarışmaz, N., Mersoylu, H., Torun, N., Canpolat, T. & Torun, D., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Mediastinal paratiroid adenomlarının tedavisinde SPECT/BT rehberliğinde uygulanan minimal invazif girişimler

FINDIKÇIOĞLU, ALPER., YILDIZ, OYA., Torun, N., KILIÇ, DALOKAY. & HATİPOĞLU, AHMET., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Özefagus Kanseri Tanili Hastalarda Tedavi Öncesi Pozitron Emisyon Tomografisi Parametrelerinin Önemi.

Önal, C., Yildirim, B., Güler, O. C. & Torun, N., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

2014

Akciğer Kanseri Ön Tanısı İle Yapılan PET-BT Görüntülemede İnsidental Warthin Tümörü Saptanan Üç Olgu Sunumu

erhamamcı, SEVAL., reyhan, M., nursal, G. N. & Torun, N., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Elastofibromadorsinin Tedavi Öncesi Ve Sonrası F18-FDG PET-CT Görüntülerinin Karşılaştırılması

erhamamcı, S., reyhan, M., nursal, G. N., Torun, N. & YAPAR, A. F., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Simultaneous occurrence of follicular thyroid carcinoma and papillary thyroid carcinoma

Erhamamci, S., REYHAN, M., NURSAL, G. N., TORUN, N. & Yapar, A. F., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

2013

Deri Metastazlarının F18 FDG PET-BT İle Değerlendirilmesi.

Nursal, G. N., Yaman Mütevellizade, G., Reyhan, M. & Torun, N., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Elastofibromadorsi: F18 FDG PE-?BT Görüntülemede Rastlantısal Bir Bulgu.

Nursal, G. N., Yaman Mütevellizade, G., Reyhan, M. & Torun, N., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Hipersplenizimde Dalakta Yoğun Artmış IN-111 Pentetrotide Tutulumu

Torun, N., NURSAL, GÜL. NİHAL., REYHAN, MEHMET. & YAPAR, ALİ. FUAT., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Meme Kanserinde Aksiller Lenf Nodu Tutulumunda F 18 FDG PET-BT nin Tanısal Doğruluğu

Nursal, G. N., Nursal, T. Z., Bolat, F., Torun, N., Reyhan, M. & Yapar, A. F., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

PET-BT İle Saptanan Travma Sonrası Psoas Absesi

Nursal, G. N., Reyhan, M., Torun, N. & Yapar, A. F., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Primer Oküler Adneksal Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma da F-18 FDG Tutulumu.

Torun, N., Nursal, G. N., Reyhan, M. & Yapar, A. F., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Tc-99 m Metilendifosfanat Kemik Sintigrafisinde Böbrek Taşlarının Rastlantısal Olarak Gösterilmesi.

Nursal, G. N., Yaman Mütevelizade, G., Reyhan, M. & Torun, N., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

2011

Metatastatik Akciğer Kanseri Tanılı Olguda Spontan Spinal Epidural Hematom: Olgu Sunumu.

ÖZEN, A., ÇİÇİN, İRFAN., Torun, N., TUNCEL, AS., ÇUKURÇAYIR, F., DURMUŞ ALTUN, G., ŞİMŞEK, O., SAYNAK, MERT. & KOÇAK, ZAFER., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Physiological F-18 FDG uptake in Testicular Tissue: The correlation with age and testicular volume

aksoy, S., Torun, N., aktoz, T. & Altun, G. D., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

Testis Dokusu Fizyolojik F-18 FDG tutulumunun PET/BT İle Belirlenmesi

AKSOY, SALİM., Torun, N., AKTOZ, TEVFİK. & DURMUŞ ALTUN, GÜLAY., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

The fibrotic changes in lung tissue increased the SUVmax values on F-18 FDG PET/CT.

Torun, N., dirlik, B., ergülen, A. & altun, G. D., 2011.

Research output: Contribution to conferencePoster

2010

(F-18) Fluorodeoxyglucose normal prostate gland and effects of age and size on the quantitative parameters4

dirlik, B., Torun, N., alıcıoğlu, B. & durmuş altun, G., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

Radyoaktif iyot uygulamasına bağlı kobay kalp ve iskelet kası asimetrik dimetil arginin düzeyindeki değişim ve bu değişime L-karnitinin etkisi

vardar, A. S., gündüz, Ö., Durmuş Altun, G., aydoğdu, N., karadağ, H., Torun, N. & kaya, O., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

The liver to spleen ratıo on in-111 octreotide scintigraphy

güray, G., Torun, N., kandemir, O., ergülen, A. & durmuş altun, G., 2010.

Research output: Contribution to conferencePoster

2009

Atipik yerleşimli hemanjiomlara yönelik iki olgu sunumu.

korkmaz, Ü., kandemir, O., aksoy, S., Torun, N. & durmuş altun, G., 2009.

Research output: Contribution to conferencePoster

Comparison of dynamic contrast-enhanced MRI parameters with 99mTc-sestamibi uptake ratios in benign thyroid pathologies

tunçbilek, N., sarıkaya, A., KORKMAZ, Ü., Torun, N. & AYTEKİN, E., 2009.

Research output: Contribution to conferencePoster

Comparison of dynamic contrast-enhanced MRI parameters with 99mTc-sestamibi uptake ratios in malignant bone and soft-tissue tumours.

sarıkaya, A., tunçbilek, N., altaner, Ş., Torun, N., korkmaz, Ü. & yalnız, E., 2009.

Research output: Contribution to conferencePoster

Experimental high dose rdioactive I-131 ablation model in guinea pig

Torun, N., ergülen, A., dirlik, B. & durmuş altun, G., 2009.

Research output: Contribution to conferencePoster

2008

Contribution of OSEM algorithm and couinaud segment analys to diagnostic accuracy on liver hemangioma imaging by using Tc 99m labeled red blood cells (RBC)

korkmaz, Ü., durmuş altun, G., üstün, F., Torun, N. & can, Ü., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

The histopathologic comparison of the protective effects of L carnitine and amifostine against high-dose radioiodine therapy induced lacrimal gland damage in the guinea pig

durmuş altun, G., Muratlı Özdil, A., Torun, N., ergülen, A. & üstün, F., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

The relation of radioiodine uptake and TSH level on nonthroidal tissues

Torun, N., ergülen, A. & durmuş altun, G., 2008.

Research output: Contribution to conferencePoster

2007

Meme karsinomlu hastada Tc99-m sestamibi sintimamagrofinin yeri: olgu sunumu

Torun, N., KAYA, MERYEM., TOKATLI, FÜSUN., COŞAR ALAS, RUŞEN., ANGIN BAYIR, G., UZAL, CEM. & SARIKAYA, ALİ., 2007.

Research output: Contribution to conferencePoster