Research Output

Filter
Other
2018

Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Nazofarinks Kanserli Hastalarda BazaL FDG PET-BT?de Fotopeni?nin Prognostik Önemi.

Topkan, E., Akkuş Yıldırım, B., Güler, O. C., Özdemir, Y. & Torun, N., 2018.

Research output: Contribution to conferenceOther

Küratif Tedavi Uygulanan Özefagus Kanserinde Metabolik Tümör Volümü Ve Total Lezyon Glikolizisinin Prognostik Önemi

Akkuş Yıldırım, B., Torun, N., Güler, O. C. & Önal, C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceOther

Prostat Kanseri Tanılı Hastalarda 68 Ga-PSMA PET?in Radyoterapi Planlama Kararına Etkisi ? Çok Merkezli Analiz

Önal, C., Torun, N., Hürmüz, P., Güler, O. C., Tuncel, M., Akkuş Yıldırım, B., Çağlar, M., Reyhan, M., Akyol, F. & Özyiğit, G., 2018.

Research output: Contribution to conferenceOther

2017

Prognostic value of FDG PET metabolic parameters and textural features in pancreatic adenocarcinoma

Torun, N., KARACAVUS, SEYHAN., AYYILDIZ, OĞUZHAN., KAYASELÇUK, FAZILET., NURSAL, GUL. NİHAL., YILMAZ, BULENT., REYHAN, MEHMET., YAPAR, ALİ. FUAT. & ZARARSIZ, GOKMEN., 2017.

Research output: Contribution to conferenceOther

2015

Definitif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Özefagus Kanserli Hastalarda Tedaviye Yanıtı değerlendirmede Pozitron Emisyon Tomografisinin Yeri.

Önal, C., Güler, O. C., Yildirim Akkuş, B. & Torun, N., 2015.

Research output: Contribution to conferenceOther

2014

Özefagus Kanseri Tanili Hastalarda Tedavi Öncersi Ölçülen SUVmax Değeri ve Tümör Volümünün Prognostik Önemi

Güler, O. C., Önal, C., Torun, N., Parlak, C., Topkan, E. & Akkuş Yıldırım, B., 2014.

Research output: Contribution to conferenceOther

2010

Comparison of the radioprotective effect of amifostine, L-carnitine and vitamin E, for preventing salivary gland damage in high dose radioactive iodine treatment.5

Torun, N., murat özdil, A., dirlik, B., ergülen, A. & altun, G. D., 2010.

Research output: Contribution to conferenceOther

Hiperparatiroidi sebebi olarak karsinomu: normal ve ektopik yerleşimli paratiroit bezlerinden gelişen paratiroid Ca ya yönelik olgu sunumu

korkmaz, Ü., Torun, N., UĞUR ALTUN, BETÜL. & DURMUŞ ALTUN, GÜLAY., 2010.

Research output: Contribution to conferenceOther

Yüksek Doz Radyoaktif Iyot Tedavisine Bağlı Tükürük Bezi Hasarının Önlenmesinde Amifostin, L-Carnitin Ve E Vitaminin Radyoprotektif Etkisinin Karşılaştırılması

Torun, N., dirlik, B., aksoy, S., korkmaz, Ü., ergülen, A. & durmuş altun, G., 2010.

Research output: Contribution to conferenceOther

2009

Kobayda deneysel yüksek doz radyoaktif I-131 ablasyon tedavi medeli oluşturulması

Torun, N., ergülen, A. & durmuş altun, G., 2009.

Research output: Contribution to conferenceOther

Vücut yağ dağılımının ve mineral yoğunluğunun on yıllık kardiyak riske etkisi.

güray, G., Torun, N., üstün, F., ergülen, A. & durmuş altun, G., 2009.

Research output: Contribution to conferenceOther

Yüksek doz I-131 tedavisine bağlı lakrimal bez hasarının önlenmesinde amifostin ve L karnitinin koruyucu etkinliğinin karşılaştırılması.

Durmuş Altun, G., Torun, N., murat özdil, A. & ergülen, A., 2009.

Research output: Contribution to conferenceOther

2007

Çocuklarda Tc-99m DMSA Böbrek Sintigrafisinin Kullanımı

can, Ü., Torun, N., korkmaz, Ü. & kaya, M., 2007.

Research output: Contribution to conferenceOther

İlk ateşli idrar yolu enfeksiyonu sonrasın Tc 99-m DMSA sintigrafisinin değerlendirilmesi

Torun, N., can, Ü., bedel, D., üstün, F. & durmuş altun, G., 2007.

Research output: Contribution to conferenceOther

When renal scintigraphy was done in chıldren after first urınary tract ınfection

Torun, N., CAN, ÜNAL., BEDEL, DENİZ., DURMUŞ ALTUN, GÜLAY. & ÜSTÜN, FUNDA., 2007.

Research output: Contribution to conferenceOther