Research Output

Filter
Abstract
2015

Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi görüntülemede tümör trombozunun insidental tanısı.

ERHAMAMCI, S., Reyhan, M., NURSAL, G. N., TORUN, N. & Yapar, A. F., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2014

Foliküler Tiroid Kanseri Ve Papiler Tiroid Kanserinin Eşzamanlı Birlikteliği.

Erhamamcı, S., Reyhan, M., Nursal, G. N., Torun, N. & Yapar, A. F., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

PET-BT Görüntülemede İnsidental Warthin Tümörü Saptanan Üç Olgu Sunumu

Erhamamcı, S., Reyhan, M., Nursal, G. N. & Torun, N., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Tedavi Öncesi Ve Sonrası F18-FDG PET-CT Görüntülerinin Karşılaştırılması

Erhamamcı, S., Reyhan, M., Nursal, G. N., Torun, N. & Yapar, A. F., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2011

Bifosfonatlar Etkinlik Açısından Femurun Alt Bölümlerinde Hedefmi Seçiyor

TAŞTEKİN, N., Torun, N., DURMUŞ ALTUN, GÜLAY., YAVUZ, S., Özdemir, FERDAĞ. & DEMİRBAĞ, DERYA., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Conditions associated with a low liver uptake on radioiodine imaging

AKTAŞ, A., ERHAMACI, SEVAL., NURSAL, NİHAL., Torun, N. & GENCOĞLU, ARZU., 2011.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2008

Iskemik koroner arter hastalığında ilave bir risk faktörü olarak tüm vücut yağ sağılımı.

durmuş altun, G., Torun, N., üstün, F., can, Ü., kandemir, O., korkmaz, Ü., ergülen, A. & berkarda, Ş., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Tc-99m DMSA SPECT Göüntülerinde kenar düzenliliğinin belirlenmesinde okuyucular arası uyumun değerlendirilmesi.

can, Ü., durmuş altun, G., Torun, N., üstün, F. & bedel, D., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract