Research Output

2019

68 Ga-DOTA-TATE in Neuroblastoma With Marrow Involvement

Torun, N., 2019, In : Clin Nucl Med.

Research output: Contribution to journalArticle

Integration of 68Ga-PSMA-PET/CT in Radiotherapy Planning for Prostate

Önal, C., Torun, N., Akyol, F., Güler, O. C., Hürmüz, P., Akkuş Yıldırım, B., Çağlar, M., Reyhan, M. & Özyiğit, G., 2019, In : Clin Nucl Med. 44, 9, p. 510,516 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Is there a corelation between Gleason score and maximum standardized uptake value in locally advanced prostatae cancer patients ?

ÖNAL, CEM., Torun, N., GÜLER, OZAN. CEM., REYHAN, MEHMET., AKKUŞ YILDIRIM, BERNA. & YAPAR, ALİ. FUAT., 2019.

Research output: Contribution to conferencePoster

Kardiyovasküler Hastalık Modelleri

Torun, N. & Durmuş Altun, G., 2019, In : Nucl Med Semin.

Research output: Contribution to journalArticle

Local control and vertebral compression fractures following stereotactic body radiotherapy for spine metastases.

ÖZDEMİR, YURDAY., Torun, N., GÜLER, OZAN. CEM., AKKUŞ YILDIRIM, BERNA., BEŞEN, ALİ. AYBERG., YETİŞKENGİL, AYLİN., ÖNAL, HÜSEYİN. CEM. & TOPKAN, ERKAN., 2019, In : JOURNAL OF BONE ONCOLOGY.

Research output: Contribution to journalArticle

5 Citations (Scopus)

Myelomda Görüntüleme

Torun, N., 2019, Multiple Myeloma ve Plazma Hücreli Neoplaziler. Akademisyen Kitabevi, p. 105-116 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2018

Aggressive metastatic malignant pilomatrixoma followed by 18F-FDG PET/CT

Torun, N. & Canbolat, E. T., 2018, In : The Revista Española de Medicina Nuclear.

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Böbrek Tümörlerinde PET/BT'nin Önemi

nursal, G. N. & Reyhan, M., 2018, In : Turkiye Klinikleri J Nucl Med-Special Topics. 4, 1, p. 50,56 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Endometrium-Serviks-Vulva-Vajen Tümörlerinde PET/BT'nin Rolü

Torun, N. & Yapar, A. F., 2018, In : Turkiye Klinikleri J Nucl Med-Special Topics. 4, 1, p. 7,16 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Nazofarinks Kanserli Hastalarda BazaL FDG PET-BT?de Fotopeni?nin Prognostik Önemi.

Topkan, E., Akkuş Yıldırım, B., Güler, O. C., Özdemir, Y. & Torun, N., 2018.

Research output: Contribution to conferenceOther

Hounsfield unit value has null effect on thyroid nodules at 18F-FDG PET/CT scans.

Haydardedeoğlu, E. F., Şimşek Bağır, G., Torun, N., Koçer, N. E., Reyhan, M. & Ertörer, M. E., 2018, In : Arch Endocrinol Metab. 62, 4, p. 460,465 6 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Küratif Tedavi Uygulanan Özefagus Kanserinde Metabolik Tümör Volümü Ve Total Lezyon Glikolizisinin Prognostik Önemi

Akkuş Yıldırım, B., Torun, N., Güler, O. C. & Önal, C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceOther

Nazofarinks Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanmış Hastalarda Kemoradyoterapi Süresinin Prognostik Önem.

Topkan, E., Akkuş Yıldırım, B., Güler, O. C., Özdemir, Y., Torun, N., Köse, F., Erkan, A. N. & Selek, U., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Nazofarınks Kanserı Tanılı Hastalarda Eşzamanlı Kemoradyoterapı Öncesı Düşük Hemoglobın Değerlerı (<11g/dL) Kötü Genel Sağkalımla İlişkilidir

Topkan, E., Özdemir, Y., Güler, O. C., Akkuş Yıldırım, B., Cıner, F., Torun, N. & Selek, U., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Over Kanserlerinde F-18 FDG PET/BT

Yapar, Z. & Yapar, A. F., 2018, In : Turkiye Klinikleri J Nucl Med-Special Topics. 4, 1, p. 17,27 11 p.

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Prostat Kanseri Tanılı Hastalarda 68 Ga-PSMA PET?in Radyoterapi Planlama Kararına Etkisi ? Çok Merkezli Analiz

Önal, C., Torun, N., Hürmüz, P., Güler, O. C., Tuncel, M., Akkuş Yıldırım, B., Çağlar, M., Reyhan, M., Akyol, F. & Özyiğit, G., 2018.

Research output: Contribution to conferenceOther

Prostat Kanserlerinde PET/BT'nin Rolü

Yapar, A. F. & Torun, N., 2018, In : Turkiye Klinikleri J Nucl Med-Special Topics. 4, 1, p. 41,49 9 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Prostat Kanserlerinde Radyonüklid Tedavi

Reyhan, M., 2018, In : Turkiye Klinikleri J Nucl Med-Special Topics. 4, 1, p. 32,40 9 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Prostat Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Hormonoterapi Sonrası Tedavi Yanıtını Değerlendirmede 68GA-PSMA-PET?in önemi

Önal, C., Torun, N., Akkuş Yıldırım, B., Güler, O. C. & Reyhan, M., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Tc 99 m MIBI Paratiroid sintigrafisinde incidental saptanan kostal brown tümör.

Erhamamcı, S., Torun, N. & Aktaş, A., 2018.

Research output: Contribution to conferencePoster

Tiroid bezinin korelatif görüntülemesi

Üstün, F. & Torun, N., 2018, In : Journal of Anatolian Medical Research.

Research output: Contribution to journalArticle

2017

Agresif Metastatik Malign Pilomatriksoma Olgusu

Torun, N. & Canpolat, E. T., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

An Unusual Gastrointestinal Stromal Tumor Presentain:

Hasbay, B., Aytaç, H. Ö., Torun, N. & Torun, N., 2017, In : Eur J Breast Health.

Research output: Contribution to journalArticle

An Unusual Gastrointestinal Stromal Tumor Presentain: Breast, Liver and Lymph Node Metastasis

HASBAY, BERMAL., AYTAÇ, HÜSEYİN. ÖZGÜR., Kayaselcuk, F. & TORUN, NEŞE., 2017, In : Eur J Breast Health.

Research output: Contribution to journalArticle

Başkent üniversitesi çocuk onkoloji bölümünde malign tümör tanısı alan hastaların epidemiyolojik özeliklerinin ve sağkalımlarının değerlendirilmesi

Yazıc, N., Geçkalan Soysal, D., Erbay, A., Kekeç, Ş., Hasbay, B., Torun, N., Temiz, A., Önal, H. C., Tufan, K., Özkoç, G., Yılmaz İ, İ., Yaycıoğlu, R., Çöloğlu, H. & Sarıalioğlu, F., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Etiological evaluation of primary congenital hypothyroidism cases

BEZEN, D., DİLEK, EMİNE., Torun, N. & TÜTÜNCÜLER, FİLİZ., 2017, In : Turk Pediatri Ars. 1, 52, p. 85,91 7 p.

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

IMPACT of 68Ga-PSMA-PET in definitive radiotherapy planning for prostate cancer patients.

Önal, C., Torun, N. & Akkuş Yıldırım, B., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Kemik Sintigrafisi

Torun, N., 2017, Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri Soru Çözümlü Ders Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, Vol. 1. p. 307-320 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Primer Karaciğer Lenfoma Olgusu

Torun, N., Nursal, G. N., Sarıalioğlu, F., Reyhan, M. & Yapar, A. F., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Prognostic value of FDG PET metabolic parameters and textural features in pancreatic adenocarcinoma

Torun, N., KARACAVUS, SEYHAN., AYYILDIZ, OĞUZHAN., KAYASELÇUK, FAZILET., NURSAL, GUL. NİHAL., YILMAZ, BULENT., REYHAN, MEHMET., YAPAR, ALİ. FUAT. & ZARARSIZ, GOKMEN., 2017.

Research output: Contribution to conferenceOther

Tanı ve tedaviye yanıtın FDG PET-BT ile değerlendirildiği üç spinal enfeksiyon olgusu

Torun, N., Nursal, G. N., Reyhan, M., Yapar, A. F. & Özalay, M., 2017.

Research output: Contribution to conferencePoster

Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi (Radyonüklid Sistografi)

Torun, N., 2017, Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri Soru Çözümlü Ders Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, Vol. 1. p. 529-536 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2016

A Case of a Man With Isolated Breast Metastasis From Lung Adenocarcinoma Incidentally Detected by FDG PET/CT.

Erhamamcı, S., Reyhan, M., Canpolat, T., Nursal, G. N. & Yapar, A. F., 2016, In : CLINICAL NUCLEAR MEDICINE. 41, 3, p. 146,148 3 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

An old enemy not to be forgotten during PET CT scanning of cancer patients: tuberculosis

Sümbül, A. T., Sezer, A., Abalı, H., Gültepe, B., Koçer, E., Reyhan, M., Tonyalı, Ö. & Özyılkan, Ö., 2016, In : Cotemporary Oncology. 20, 2, p. 188,191 4 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)
1 Citation (Scopus)

Fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography imaging of squamous cell carcinoma arising in a meningomyelocele

Erhamamcı, S., Reyhan, M. & Bal, N., 2016, In : Korean J Intern Med. 31, 2, p. 411,412 2 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Is PET/CT Necessary in the Management of Early Breast Cancer

NURSAL, GÜL. NİHAL., NURSAL, TARIK. ZAFER., AYTAÇ, HÜSEYİN. ÖZGÜR., HASBAY, BERMAL., Torun, N., REYHAN, MEHMET. & YAPAR, ALİ. FUAT., 2016, In : Clin Nucl Med.

Research output: Contribution to journalArticle

Is PET/CT Necessary in the Management of Early Breast Cancer?

Nursal, G. N., Nursal, T. Z., Aytaç, H. Ö., Hasbay, B., Torun, N., Reyhan, M. & Yapar, A. F., 2016, In : CLINICAL NUCLEAR MEDICINE. 41, 5, p. 362,365 4 p.

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)