Department Of Management Information Systems

Research Output

Filter
Article
2019
3 Citations (Scopus)

The effect of social capital on operational performance: research in banking sector in Erbil

Hamad, A., Tuzlukaya, Ş. & Kırkbesoglu, E., 2019, In : Copernican Journal of Finance & Accounting. 8, 1, p. 101,122 22 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Yükseköğretimde Araştırmacı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması: Bir Örnek Uygulama

Ozder, E. H., Bedir, N. & Eren, T., 2019, In : Alanya Akademik Bakış. 3, 1, p. 19,33 15 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2018

Acceptance Charts: Underutilized Tools in Quality Management

Holmes, D. S., Mergen, A. E. & Uysal, M. P., 2018, In : Quality Progress. 1, 1

Research output: Contribution to journalArticle

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Taşeron Firma Seçimi: Kırıkkale İlinde Bir Uygulama

Bedir, N., Yalçın, H., Ozder, E. H. & Eren, T., 2018, In : Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 6, 2, p. 25,33 9 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Effects of Mobile-Supported and Project Based Learning on Attitues and Performances of Students

Güngörmüş, G. Ş. & Uysal, M. P., 2018, In : Journal of Strategic Research in Social Science. 4, 4, p. 53,66 14 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Hastanelerde Özel Hastalar İçin Hedef Programlama İle Menü Planlamasını Etkileyen Unsurlar

KAÇMAZ, S. Ö., ŞENGÜL, N., EREN, T. & Ozder, E. H., 2018, In : Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 21, 3, p. 393,422 30 p.

Research output: Contribution to journalArticle

2017

A Model Suggestion for Cleaning Staff Scheduling Problem with Goal Programming Approach

Ozder, E. H., Varlı, E. & Eren, T., 2017, In : The Black Sea Journal of Sciences. 7, 2, p. 114,127 14 p.

Research output: Contribution to journalArticle

An integrated research for architecture-based energy management in sustainable airports. Energy

Uysal, M. P. & Söğüt, M. Z., 2017, In : Energy. 140, 2, p. 1387,1397 11 p.

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Goal Programming Solution of the Examiner Assignment Problem

Varlı, E., Alağaş, H. M., Eren, T. & Ozder, E. H., 2017, In : Bilge International Journal of Science and Technology Research. 1, 2, p. 105,118 14 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Concept mapping sustainable energy management for a holistic approach to energy strategies

Söğüt, M. Z., Uysal, M. P., Gazibey, Y. & Hepbaşlı, A., 2016, In : International Journal of Global Warming. 10, 1, p. 75,91 17 p.

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

The Role of Financial Literacy on the Development of Insurance Awareness

Dalkılıç, N. & Kırkbesoğlu, E., 2015, In : International Journal of Economics and Finance. 7, 8, p. 272,280 9 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Türk sigortacılık sektöründe kurumsal değişim: Solvency II adaptasyonu ve yönetsel farkındalık

Soylu, A. B., Kırkbesoglu, E. & Dalkılıç, N., 2015, In : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 46, p. 31,43 13 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Leader-Member Exchange in Different Organizational Cultures and Effects to Organizational Burnout

Kırkbesoğlu, E. & TUZLUKAYA, ŞULE., 2014, In : İşletme Araştırmaları Dergisi. 6, 2, p. 26,36 11 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Employment Predictions in Secretarial Occupation

Halıcı, A., Korkusuz, B. & Kasımoğlu, M., 2012, In : Journal of Management and Sustainability. 2, 2, p. 187,196 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Impact of Inter Organizational Networks on Adoption Process of Information Technology

Kırkbesoğlu, E. & Öğütçü, G., 2012, In : International Journal of Business and Social Research. 2, 3, p. 19,28 10 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Kalite fonksiyon yayılımı yönteminin e-öğrenme geliştirme süreçlerine uyarlanması

Uysal, M. P., Sakarya, F. & Erun, T., 2012, In : Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 1, 1, p. 60,73 14 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Öğretim Etkinlikleri Kuramına göre tasarlanan öğretim yazılımının akademik başarıya etkis

Uysal, M. P. & Yalın, H. İ., 2012, In : International Journal of Human Sciences. 9, 1, p. 186,204 19 p.

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)
2010
3 Citations (Scopus)

Örgütsel değişim ölçüm aracı geliştirmede analitik hiyerarşi yöntemi ve bulanık bilişsel haritalama: Bir örnek olay uygulaması

Teke, M., Tabak, A., Kabak, M., Çelik, M., Uysal, M. P. & Köse, E., 2010, In : Kara Harp Okulu Bilim Dergisi. 20, 12, p. 61,85 25 p.

Research output: Contribution to journalArticle