Department of Health Care Management

Research Output

Filter
Paper
2018

Corporate Structure Analysis of Organizations from Network Perspective

Baskici, C. & Ercil, Y., 2018.

Research output: Contribution to conferencePaper

ERKEN YAŞAM DÖNEMİ FAKTÖRLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM TARZI DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Yilmaz, F., Yavuz Çolak, M., Gökçe Gökoğlu, A. & Türkyılmaz, D., 2018.

Research output: Contribution to conferencePaper

ICT Sektörünün Stratejik Yapı Analizi: Finans Kapitalizminin Sorgulanması

Baskici, C. & Ercil, Y., 2018.

Research output: Contribution to conferencePaper

2017

Meme Kanseri Tedavi Maliyetinin SGK Perspektifinden Değerlendirilmes

Numanoğlu Tekin, R. & Yilmaz, F., 2017.

Research output: Contribution to conferencePaper

Sağlık Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu ve Yaşam Kalitesi İlişkisinin Değerlendirilmesi

Yilmaz, F. & Özgürbüz, S., 2017.

Research output: Contribution to conferencePaper

Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi

Atan, S., Baskici, C. & Ercil, Y., 2017.

Research output: Contribution to conferencePaper

Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Önerilerine Uyum ve Yaşam Kalitesi

Yılmaz, A., Yilmaz, F. & Yavuz Çolak, M., 2017.

Research output: Contribution to conferencePaper

2016

Determining Capital Structure And Financial Risk Profiles Of Turkish Private Health Sector Via Data Mining

Ozgulbas, N., Koyuncugil, A. S. & Ünal, E., 2016.

Research output: Contribution to conferencePaper

The Relationship Between Innovation And Financial Performance In Turkish Health Sector

Ozgulbas, N., Koyuncugil, A. S. & Toprak, C., 2016.

Research output: Contribution to conferencePaper

2015

Effects Of Performance Based Payment System On Hospital Productivity

Kavuncubası, S., Mollahaliloğlu, S., Yıldırnım, S. & Kaçak, H., 2015.

Research output: Contribution to conferencePaper

Financial Risk Management And Consultancy Solution Via Data Mining

Ozgulbas, N. & Koyuncugil, A. S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePaper

Geri ödeme sürecine değer yaklaşımı

Kavuncubası, S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePaper

Kronik Hepatit C nin Türkiyeye Ekonomik Yükü

Malhan, B. S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePaper

Fiyat Şeffaflığı Üzerine Ankara'da Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerde Ampirik Bir Çalışma

Yilmaz, F., Erdoğan, H. & Numanoğlu Tekin, R., 2014.

Research output: Contribution to conferencePaper

Hasta Yatış Süresini Etkileyen Faktörler: Türk Sağlık Sistemi Açısından Bir Değerlendirme

Numanoğlu Tekin, R., Ilter, K., Yilmaz, F., Malhan, S. & Ersoy, K., 2014.

Research output: Contribution to conferencePaper

Sağlık Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmetlerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

Malhan, S., Çöklü, G., Tekin, R. N., Yilmaz, F. & Budak, F., 2014.

Research output: Contribution to conferencePaper

Usage of e-health services in health institutions and opinions of patients

pak, M. D., anıldı, A. & Yavuz Colak, M., 2014.

Research output: Contribution to conferencePaper

2013

Detecting Early Warning Signs: A Model for Private Hospitals via Data Mining

Ozgulbas, N. & Koyuncugil, A. S., 2013.

Research output: Contribution to conferencePaper

Lozan Barış Antlaşmasına Ekli `Sağlık Sorunlarına İlişkin Bildiri?: Anlamı ve Arka Planı

Baskıcı, M. M. & Baskici, C., 2013.

Research output: Contribution to conferencePaper

Risk Classification of SMEs by Early Warning Model Based on Data Mining

Ozgulbas, N. & Koyuncugil, A. S., 2012.

Research output: Contribution to conferencePaper

2011

Relationship Between Capital Structure and Financial Performance: An Application by Data Mining

Ozgulbas, N. & Koyuncugil, A. S., 2011.

Research output: Contribution to conferencePaper

2010

Classificatıon Of Ministry Of Health Hospitals According To Financial Risk: A Data Mining Model

Ozgulbas, N. & Koyuncugil, A. S., 2010.

Research output: Contribution to conferencePaper

Data Mining for Financial Modeling: An Early Warning System Against Financial Crisis

Koyuncugil, A. S. & Ozgulbas, N., 2010.

Research output: Contribution to conferencePaper

etişkin bireylerde sağlık bilgisi arama davranışları ve sağlık bilgisi ihtiyaçları

Çolak, M., Ersoy, K. & Bayrak, A., 2010.

Research output: Contribution to conferencePaper

Türk Turizm Sektörünün Finansal Analizi

Koyuncugil, A. S. & Ozgulbas, N., 2010.

Research output: Contribution to conferencePaper

2009

Bir Aile Hekimliği Web Sağlık Servisinin 2002-2008 Arasında Kullanımı:Turkiye?de bir Uygulama

Kaymakoğlu, B., Yavuz Colak, M. & Öksüz, E., 2009.

Research output: Contribution to conferencePaper

Financial Profiling For Detecting Operational Risk By Data Mining

Koyuncugil, A. S. & Ozgulbas, N., 2009.

Research output: Contribution to conferencePaper

Leadership in Healthcare: Determining Values at the Top

Yılmaz, F., Yavuz Colak, M. & Ersoy, K., 2009.

Research output: Contribution to conferencePaper

Measuring and Hedging Operational Risk by Data Mining

Koyuncugil, A. S. & Ozgulbas, N., 2009.

Research output: Contribution to conferencePaper

R&D in Pharmaceutical Industry: Evaluation According to Growth, Innovation and Financial Performance

Ozgulbas, N. & Koyuncugil, A. S., 2009.

Research output: Contribution to conferencePaper

Risk Modeling By CHAID Decision Tree Algorithm

Koyuncugil, A. S. & Ozgulbas, N., 2009.

Research output: Contribution to conferencePaper

2008

A Data Mining Model for Detecting Laboratory Errors and Fraud

Koyuncugil, A. S. & Ozgulbas, N., 2008.

Research output: Contribution to conferencePaper

Financial Early Warning Model For SMEs by Data Mining

Koyuncugil, A. S. & Ozgulbas, N., 2008.

Research output: Contribution to conferencePaper

Türk İlaç Sektörünün Finansal Analizi

Ozgulbas, N., Koyuncugil, A. S., Ersoy, K., Emir, E. & Benli, B., 2008.

Research output: Contribution to conferencePaper