Department of Health Care Management

Research Output

Filter
Abstract
2018

Analysis of Dynamic Strategic Evaluation Decisions

Ercil, Y. & Baskici, C., 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

The Connection of Strategic Discourses to the Real World: What We Seek? & What We Write?

Baskici, C., Şahinkaya, A. & Ercil, Y., 2018.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2017

Transfer of heterogeneous knowledge along the dual-network of MNCs

Baskici, C., 2017.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2015

65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri: Ankara İli Örneği

Yilmaz, F. & Numanoğlu Tekin, R., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ankara?da Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının Belirlenmesi

Numanoğlu Tekin, R., Yilmaz, F. & Gezici, G., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Autonomy in Subsidiaries: A German Experience in Turkey

Baskici, C., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

A Validity and Reliability Study of the Poverty Related Quality of Life Questionnaire in a Turkish Patient Population.

YILMAZ, FIKRIYE., NUMANOGLU TEKIN, RUKIYE. & Malhan, B. S., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

A validty and reliability study of the poverty related quality of life questionnaire in a Turkish patient population

Malhan, B. S., Numanoğlu TEkin, R. & Malhan, S., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

How Managers Read the Decision Trees and Learn Financial Risk Automatically

Ozgulbas, N. & Koyuncugil, A. S., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Ülkemizde geri ödeme kurumu perspektifinden diyabetik ayak ülseri yıllık hastalık maliyeti

Öksüz, E., Malhan, B. S., Numanoğlu, R. & Sönmez, B., 2015.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Digital Communication in Health: Content Analysis of the Usage of Social Media on Hospitals in Turkey

hekimoğlu tunceli, D., hazır, E. & Yavuz Colak, M., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Farklı Üniversitelerde Eğitim Gören Sağlık Kurumları Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Saygılı, M., Numanoğlu Tekin, R., Yılmaz, F., Budak, F., Yılmaz, A. & Ersoy, K., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hasta Yatış Süresini Etkileyen Faktörler: Türk Sağlık Sistemi Açısından Bir Değerlendirme

NUMANOĞLU TEKİN, RUKİYE., İLTER, KEMAL., YILMAZ, FİKRİYE., Malhan, B. S. & ERSOY, KORKUT., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Kullanıcıların Bakış Açısı ile İlaç Takip Sistemi

ÇIRAKLI, ÜMİT., NUMANOĞLU TEKİN, RUKİYE., ERDOĞDU, SİNAN. & Malhan, B. S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Segmentation of Hospital Health Managers towards Attitudes, behaviors

Yavuz Colak, M. & çolak, L., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

The Cost-Effectiveness Analysis for Hiv Treatment Alternatives in Turkey

Koçkaya, G., Betül Yenilmez, F., Elbir Zengin, T., Dalgıç, C., Malhan, B. S., Çerçi, P., Öksüz, E., Tayfun, K. & Ünal, S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

The Impact of Exacerbations and Hospitalisations on the Economic Burden of COPD in Turkey: A Payer?s Perspective Group

Polatlı, M., Öztürk, C. & Malhan, B. S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2013

Bir üniversite hastanesi acil servisinde yeşil alan uygulamasina dahil edilen hastalarIn istatistiksel analizi

Özbakır, Z., Sözen, F., Eminsoy, G., Yavuz Çolak, M., Kut, A., Demirel, M. & Ersoy, K., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Bir üniversite hastanesi acil servisinde yeşil alan uygulamasina dahil edilen hastaların istatistiksel analizi

Özbakır, Z., Sözen, F., Eminsoy, G., Yavuz Colak, M., Kut, A., Demirel, M. & Ersoy, K., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Bir üniversite hastanesi acil servisine çeşitli zaman aralıklarında yapılan önlenebilir yeniden başvuruların değerlendirilmesi

Tuz, C., Eminsoy, G., Sözen, F., Kut, A., Yavuz Colak, M. & Akbuğa, B., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Quality of Life and Attitudes to Aging in Turkish Older Adults at a University Hospital

Ersoy, K., Yavuz Çolak, M. & Sözen, F., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

SUT?un Sorunları, SUT?a Hayırsa Yerine Ne? İdeal SUT?

Malhan, B. S., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

SUT İçin Maliyet Etkinlik / Farmakoekonomik Değerlendirme Nasıl Yapılmalı?

Malhan, B. S., 2013.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2012

?Başkent Üniversitesi Çalışanlarının Alternatif ve Tamamlayıcı Tıbba Bakış Açıları

Eminsoy, G., Sözen, F., Kut, A. & Yavuz Colak, M., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Adölasanlarda Genel Sağlık Durumu ve Risk Davranışlarının Belirlenmesi

Sözen, F., Eminsoy, G., Fidan, C., Kut, A., Yavuz Colak, M. & Erdal, R., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetim Anlayışındaki Yeri: İMKB Şirketlerinde Bir Uygulama

Gürdal, K. & Baskici, C., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Üniversite gençliğinin sigara karşıtı kampanyalarla ve faaliyetlerle ilgili görüşleri

Sözen, F., Eminsoy, G., Fidan, C., Kut, A., Yavuz Colak, M. & Erdal, R., 2012.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Assessıng the ınterrater agreement ın tele-radıology applıcatıon wıth latent class analysıs

Çolak, M. & Ersoy, K., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Hastanelerde Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternetin Kullanılması: Ankara İli Örneği

Yılmaz, F., Numanoğlu Tekin, R., Yavuz Colak, M. & Ersoy, K., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Özel Sağlik Sigortasi Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yılmaz, F., Numanoğlu Tekin, R., Çolak, M. & Ersoy, K., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Özel Sağlık Sigortası Talebini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yilmaz, F., Numanoğlu, R., Çolak, M. & Ersoy, K., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sağlik Sektöründe Tam Gün Yaklaşimi: Hekimlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yılmaz, F., Numanoğlu Tekin, R., Yavuz Colak, M. & Ersoy, K., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ve Hasta-Hekim İlişkisi

Yılmaz, F., Numanoğlu Tekin, R., Çolak, M. & Ersoy, K., 2010.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2009

Applications of Latent Variable Models in Health Sciences

Yavuz Colak, M., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Organ Donation and Transplantation in Point of View of Lawyers By profession Organ Donation Congress

Çolak, M., Sözen, F., Ersoy, K. & Haberal, M., 2009.

Research output: Contribution to conferenceAbstract

2008

Gizli Sınıf Küme Analizi İle Hastanelerin Performanslarının Değerlendirilmesi

Çolak, M., Yilmaz, F. & Kavuncubaşı, Ş., 2008.

Research output: Contribution to conferenceAbstract