Research Output

Filter
Poster
2016

Başkent Üniversitesi Medikososyal Sağlık Merkezi Hasta Memnuniyeti

Tuz, C., Türkcan Çerçi, C., Sönmez, B. & Oksuz, M. E., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

Jüvenil Cinsel Şiddet Uygulayıcılarında Kendi Kendine Bildirim ve Öz-Bilinç

Tuz, C., Sözen, F., Özbakır, Z. & Oksuz, M. E., 2016.

Research output: Contribution to conferencePoster

2015

A case of Takayasu arteritis presenting with weight loss and elevated erythrocyte sedimentation rate

Asma, S., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & KORUR, ASLI., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması İle Metabolik Sendrom Bileşenlerinin İlişkisi.

ERDOĞAN, AHMET. FERİT., Asma, S., AKSÖYEK, AYDAN. & ÖZŞAHİN, A. KÜRŞAT., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

A rare disease common in our region: Sickle Cell Disease Review and Recommendations for Primary Care

KORUR, A., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & Asma, S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Assessment of Health Care Utilization in Different Sociocultural Groups Living in Adana Province

KORUR, ASLI., BOZDEMİR, NAFIZ., SAATÇI, ESRA., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & Asma, S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Assessment of the forensic cases consulting to a university hospital

Eminsoy, G., Aydemir, S., Sözen, F. & Kut, A., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Assessment of the risk factors influencing osteoporosis in patients who were admitted to outpatient menopause clinic.

POÇAN, AHMET. GÜRHAN., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM., TOPAL, KENAN. & Asma, S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Awareness of late adolescents with a diabetic family member of their health risks

Özbakır, Z., Kut, A., Çetinel, Y., Sözen, F. & Aydınay, S., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Care of the Dying Patient.

GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM., Asma, S., TOPAL, KENAN. & KORUR, ASLI., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Congenital afibrinogenemia presenting with hemorrhage during pregnancy.

Asma, S., SOLMAZ, SONER., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & KORUR, ASLI., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Exenatide Tedavisi Sonrası Bolus İnsulin İhtiyacında Azalma; Vaka Sunumu. 51. Ulusal Diyabet Kongresi,

Tarçın, Ö., Ergen, N., Parıldar, H., Ünal, A. D., Cığerlı, O., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Factors affecting treatment compliance in iron deficiency anemia.

Asma, S., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM. & KORUR, ASLI., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Hepatocellular Cancer Case: Newly Diagnosed in a University Hospital Check-up Policlinic

SÖZEN, FİSUN., AYDEMİR, SİNEM., Cetınel, Y. & EMİNSOY, GÖKHAN., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Inflammation and Novel Atherogenic Markers in Nondiabetic Obese Patients: Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Atherogenic Index of Plasma

Cığerlı, O., Ünal, A. D., Parıldar, H., Ergen, N., Tarçın, Ö., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Influenza vaccination and influencing factors among health care professionals.

Asma, S., Akan, H., Uysal, Y., Poçan, AG., Sucaklı, MH., Yengil, E., Gereklioğlu, Ç., Korur, A., Başhan, İ., Erdoğan, AF., Özşahin, AK. & Kut, A., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Metabolic syndrome and muscle mass

Ergen, N., Ünal, A. D., Cığerlı, O., Parıldar, H., Tarçın, Ö., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Screening behaviors and awareness of breast, cervical and colon cancer among nurses in a urban hospital of Turkey

Poçan, AG., Çoban, G., Gereklioğlu, Ç., Asma, S. & Kut, A., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Screening behaviours and awareness of breast, cervical and colon cancer among nurses in an urban hospital of Turkey

POÇAN, AHMET. GÜRHAN., ÇOBAN, GONCA., GEREKLİOĞLU, ÇİĞDEM., Asma, S. & KUT, ALTUĞ., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Staying as "healthy" physicians within the computer based workplaces improving the quality of life

Parıldar, H., Cığerlı, O., Aksöyek, A., Canatar, T., Yazıcıoğlu, B. & Kut, A., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Vücut Kitle İndeksi İle Kilo /Boy İndeksinin Vücut Kompozisyonalarıyla Korelasyonunun Karşılaştırılması

ERDOĞAN, AHMET. FERİT., YURTCAN, BEYZA., Asma, S., AKSÖYEK, AYDAN. & ÖZŞAHİN, A. KÜRŞAT., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Yeni tanı tip 2 diyabet hastasında 6 ay süreyle vejeteryan beslenmenin glisemik parametrelere etkisi

Cığerlı, O., Parıldar, H., Ergen, N., Ünal, A. D., Özdemir, S. & Tarçın, Ö., 2015.

Research output: Contribution to conferencePoster

Gebelerimizde İyot Düzeyleri Yeterli mi? Bir Üniversite Hastanesi Örneklemi.

Parıldar, H., Cığerlı, O., Desteli, G., Gürsu, T., Kut, A. & Demirağ, N., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Meme Polikliniğine Gelen Hastalarda Geliş Şikayetleri ile Bulgular Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.

SAĞLIKER ÖZKAYNAK, PIRIL., Asma, S., ERDOĞAN, FERİT. & ÇOLAKOĞLU, TAMER., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Nondiyabetik Obez Hastalarda Framingham Risk Skorlaması ve Plazma Aterojenik İndeks ile Subklinik Ateroskleroz Riskinin Değerlendirilmesi.

Cığerlı, O., Ünal, A. D., Parıldar, H., Ergen, N., Tarçın, Ö., Altun, B. U. & Demirağ, N., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Serum Orexin-A levels, insulin resistance and sleep problems in metabolic syndrome

Parıldar, H., Cığerlı, O., Ergen, N., Tarçın, Ö., Ünal, A. D. & Demirağ, N., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

Sleep Disorders, Daytime Sleepiness and Depression in Metabolic Syndrome

Parıldar, H., Cığerlı, O., Ergen, N., Ünal, A. D., Tarçın, Ö. & Demirağ, N., 2014.

Research output: Contribution to conferencePoster

2013

. İkinci Tercih Helicobacter Pylori Tedavileri Alarm Veriyor mu ?

ERDOĞAN, AHMET. FERİT., Asma, S. & ABACI, KUTLU., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Başkent üniversitesi Ankara hastanesine başvuran 0-8 yaş arası çocukların aşı durum anketi

Geçkil, A. Ü., Kut, A., Sözen, F. & Eminsoy, G., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal sistem endoskopi bulguları

Ünal, H. Ü., Fidan, C., Korkmaz, M., Selçuk, H. & Kut, A., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Knowledge attitude and behavior towardssalt consumption of university students, faculty members and administrative staff in Turkey

Sözen, F., Eminsoy, G., Kut, A., Çolak, M., Tuz, C. & Eminsoy, İ. O., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Knowledge attitudes and behavior of individuals over 18 years towards daily salt intake and consumption of salty food

Sözen, F., Eminsoy, G., Eminsoy, İ. O., Tuz, C., Çolak, M. & Kut, A., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Maternal and Fetal Outcomes in Sıckle Cell Diesase Patients Who Underwent Prophylactic Red Blood Cell Exchange During Pregnacy.

Asma, S., Kozanoğlu, I., TARIM, E., SARITÜRK, C. & KASAR, M., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Metabolik Sendrom, Depresyon ve Uyku Bozuklukları

Parıldar, H., Cığerlı, O., Ergen, N., Ünal, A., Tarçın, Ö., Erdal, R. & Demirağ, N., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Polikistik Over Sendromunda Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi,

Ünal, A. D., Tarçın, Ö., Cığerlı, O., Parıldar, H. & Demirağ, N., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Vitamin D level in polycystic ovary syndrome patients is not different from healthy control in Turkish population.

Ünal, A. D., Tarçın, Ö., Cığerlı, O., Takır, M., Parıldar, H., Ergen, N. & Demirağ, N., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

What do we know about childhood cancers?

Eminsoy, G., Sözen, F., Kut, A., Çolak, M. & Sarıalioğlu, F., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

2012

Allogeneik periferik kök hücre nakli sonrası hastalık tekrarı gelişen hastalara yaklaşım ile ilgili deneyimlerimiz

YERAL, M., BOĞA, C., ÖZDOĞU, H., SOLMAZ, S., ÖÇAL, F., AYGÜN, B., Asma, S. & Kozanoğlu, İ., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Başkent üniversitesi çalışanlarının alternatif ve tamamlayıcı tıbba bakış açıları

Eminsoy, G. M., Sözen, F., Kut, A., Yavuz Çolak, M. & Erdal, R., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Başkent üniversitesi tıp fakültesi dönem 4 klinikle tanışma staj programının değişim sürecinin değerlendirilmesi

Kut, A., Sözen, F., Eminsoy, G., Çetinel, Y. & Müderrisoğlu, H., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV Klinikle Tanışma Staj Programının Değişim Sürecinin Değerlendirilmesi

KUT, ALTUĞ., SÖZEN, FİSUN., EMİNSOY, GÖKHAN., Cetınel, Y. & MÜDERRİSOĞLU, HALDUN., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Cancer In Patients On Dialysis: Cancer Screening Frequency In A Turkish Hemodialysis Center. Wonca Europe

Cığerlı, O., Gökcan, G., Parıldar, H., Parmaksız, E., Külah, E., Erdal, R. & Özdemir, N., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster

Carotid Intima Media Thickness and Serum C-Reactive Protein Levels Among Diabetic Patients

Parıldar, H., Gülmez, Ö., Cığerlı, O., Ünal, A. D. & Demirağ, N., 2012.

Research output: Contribution to conferencePoster