Research Output

Filter
Other
2016
2015

aile sağlığı merkezinde çalışan hekimlerin aile hekimliği uygulamasına yaklaşımlarının değerlendirilmesi.

Geçgil, A. Ü., Cetınel, Y. & Sözen, F., 2015.

Research output: Contribution to conferenceOther

Assessment of vitamin D and bone mass density relation among adults attending a university hospital

Eminsoy, G., Geçkil, AÜ. & Kut, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceOther

Investigation of Socioeconomic Status Evaluation Grouping Criterias in Medical Studies

Geçkil, A., Kut, A., Salgur, F., Eminsoy, G., Sözen, F. & Çetinel, Y., 2015.

Research output: Contribution to conferenceOther

Knowledge, attitudes and behaviors of primary care clinitians about periodic health examination issues in primary health care

Aydemir, S., Kut, A., Sozen, F., Eminsoy, G. & Özbakır, Z., 2015.

Research output: Contribution to conferenceOther

Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Grip Aşısı Hakkındaki Düşünce ve Tutulumlarının İncelenmesi

Asma, S., AKAN, H., UYSAL, Y., Pocan, A. G., SUCAKLI, M. H., YENGIL, E., BASHAN, I., GEREKLIOGLU, C., KORUR, A., OZSAHIN, A. K. & KUT, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceOther

The impact of vitamin D deficiency on cognitive functions in patients with type 2 diabetes mellitus

Fidan, C., Yeğin, Z. & Kut, A., 2015.

Research output: Contribution to conferenceOther

2014

Bir Üniversite HAstanesi Örnmekleminde Hastaların Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkındaki Farkındalıkları

Aydemir, S., Kut, A., Geçkil, A. Ü., Yurtseven, S. & Sözen, F., 2014.

Research output: Contribution to conferenceOther

Gebelerde iyot düzeyleri yeterli mi? Bir Üniversite Hastanesi Örneklemi

Parıldar, H., Ciğerli, Ö., Aksan Desteli, G., Gürsu, T., Kut, A. & Güvener Demirağ, N., 2014.

Research output: Contribution to conferenceOther

HAstane çalışanlarının serviks kanseri ve korunma konusundaki bilgi düzeyleri

Tuz, C., Sözen, F., Bereket, M. & Kut, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceOther

Metabolik sendrom için riskli boyun çevresi sınır değerleri

GÜLMEZ, H. & Kut, A., 2014.

Research output: Contribution to conferenceOther

Üniversite öğrencilerinde anksiyete düzeyi araştırması

Kut, A., Geçkil, A. Ü., Özcan, C. & Mıhçıokur, S., 2014.

Research output: Contribution to conferenceOther

2013

Aile Hekimliğinde İnfluenza ve Pnömokok Aşısı Tavsiye Edilmesi Gereken Erişkin Sıklığ

SAĞLIKER, P., ERDOĞAN, AHMET. FERİT. & Asma, S., 2013.

Research output: Contribution to conferenceOther

Bir Üniversite HAstanesi Acil Servisinde Yeşil Alan Uygulamasına Dahil Edilen Hastaların İstatistiksel Analizi

Özbakır, Z., Sözen, F., Eminsoy, G., Çolak, M., Kut, A., Demirel, M. N. & Ersoy, K., 2013.

Research output: Contribution to conferenceOther

Profilaktik eritrosit değişimi işlemi gebe orak hücre anemili hastaların yönetiminde güvenle kullanabilir

Asma, S., Kozanoğlu, İ., Tarım, E., Sarıtürk, Ç., Yeral, M., Turgut, N., Kasar, M., Kandemir, F., Özdoğu, H. & Boğa, C., 2013.

Research output: Contribution to conferenceOther

Sorun Aşırı Beslenme, Sonuç Vitamin Eksikliği: Obezitede Vitamin Eksikliği Paradoksu

Ciğerli, Ö., Parıldar, H., Kut, A. & Güvener Demirağ, N., 2013.

Research output: Contribution to conferenceOther

2012

Adölesanlarda genel sağlık durumu ve risk davranışlarının belirlenmesi

Sözen, F., Eminsoy, G. M., Fidan, C., Kut, A., Yavuz Çolak, M. & Erdal, R., 2012.

Research output: Contribution to conferenceOther

İntradiyalitik beslenmenin 60 yaş üstü hemodiyaliz hastalarının antropometrik ölçümleri, kan bulguları ve bazı besin ögelerinin alımları üzerine etkisi

Eminsoy, İ. O., Eminsoy, M. G., Akça Okan, A., Kut, A. & Besler, H. T., 2012.

Research output: Contribution to conferenceOther

Knowledge, attitude and behavior of female health workers towards human papilloma virus and cervical cancers

Kut, A., Çetinel, Y., Bereket, M., Sözen, F. & Özcan, C., 2012.

Research output: Contribution to conferenceOther

Relationship between visceral fat and neck circumference in patients with metabolic syndrome

Gülmez, H. & Kut, A., 2012.

Research output: Contribution to conferenceOther

The doctor theme in Turkish movies

Ciğerli, Ö., Parıldar, H. & Kut, A., 2012.

Research output: Contribution to conferenceOther

2010

Assessment of level of medical care requirements during long term home care in patients with chronic cardiopulmonary diseases

Kut, A., Çetinel, Y., Eminsoy, M. G., Özcan, C. & Erdal, R., 2010.

Research output: Contribution to conferenceOther

Obesity prevalence and affecting factors in school children of different socioeconomic levels

Kut, A., Sözen, F., Kendirli, H., Çetinel, Y. & Akgün, H. S., 2010.

Research output: Contribution to conferenceOther

Serum plasma and leucocyte zinc levels in mothers of normal and low birth weight infants and comparison of its effect on infant birth weight

Kut, A., Üçkardeş, Y., Güntürkün, H., Sözen, F., Çetinel, Y. & Erdal, R., 2010.

Research output: Contribution to conferenceOther

2007

Ankara İli'nde Üç İlköğretim Okulunda 6-14 YAş Arası Çocuklarda Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Kendirli, H., Kut, A., Bakar, C. & Akgün, H. S., 2007.

Research output: Contribution to conferenceOther

Gebeliğin ilk üç ayında olan kadınların iyot eksikliği ve tiroid fonksiyonları açısından değerlendirilmesi

Şenbayram, S., Kut, A., Budakoğlu, I. İ. & Akgün, H. S., 2007.

Research output: Contribution to conferenceOther

2006

Burn İnjuries in elderly patients attending to a hospital network in Turkey: A descriptive study

Kut, A., Haberal, M., Türk, E., Tarım, A. & Başaran, Ö., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther

Comparison of Frequency of Complications in burn patiens teceiving enteral versus parenteral nutrition

Başaran, Ö., Haberal, M., Uysal, S., Kesik, E. & Kut, A., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther

Geriyatrik hasta populasyonunda acil ve elektif yapılan inguinal fıtık onarımları sonuçlarının karşılaştırılması

Başaran, Ö., Aliosmanoğlu, İ., Kut, A., Karakayalı, F. & Yabanoğlu, H., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther

Knowledge attitudes, and behaviors toward burn injuries by nurses, midwifes and paramedics

Kut, A., Haberal, M., Uçku, V., Pelgur, H., Kesik, E. & Başaran, Ö., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther

Protective role of simvastatin on lung damage by burn and cotton smoke inhalation in rats

Başaran, Ö., Haberal, M., Kayabay, G., Özdemir, H., Kut, A., Türkoğlu, S. & Belli, S., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther

Thermal injuries due to paint thinner ignition: Experience of a burn care network in Turkey

Tarım, A., Haberal, M., Noyan, T., Türk, E., Başaran, Ö. & Kut, A., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther

The use of telemedicine in decisionmaking and burn follow-up: Inıtial experience from 2 burn units

Türk, E., Haberal, M., Karakayalı, H., Kut, A. & Başaran, Ö., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther

2005

Türkiye'de çocukluk çağı yanık travması: 9 yıllık deneyimin analizi

Sakallıoğlu, A. E., Başaran, Ö., Tarım, A., Kut, A., Türk, E. & Haberal, M., 2005.

Research output: Contribution to conferenceOther

2004

Başkent Üniversitesi Yanık ünitelerinde yatan hastaların epidemiyolojik analizi

Başaran, Ö., Kut, A. & Haberal, M., 2004.

Research output: Contribution to conferenceOther

Pagophagia Patogenezini etkiyen Faktörlerden birisi: Helikobakter Pilori İnfeksiyonu

BOĞA, C., ÖZDOĞU, HAKAN., Asma, S. & KAYASELÇUK, FAZİLET., 2004.

Research output: Contribution to conferenceOther

Türkiye'de yanık merkezlerinin durumu ve yanık bakımı

Moray, G., Kut, A., Başaran, Ö. & Haberal, M., 2004.

Research output: Contribution to conferenceOther

Yanık yoğun bakım ünitesinde izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılığı: Başkent üniversitesi Ankara yanık ünitesi deneyimi

Başaran, Ö., Sakallıoğlu, E., Deniz, M., Ergin, F., Kut, A. & Haberal, M., 2004.

Research output: Contribution to conferenceOther

2003

Türkiye'de Yanık

Moray, G., Kut, A. & Haberal, M., 2003.

Research output: Contribution to conferenceOther

Yanık Tiplerine Uygun İlk Yardım Yöntemleri Ve Sıkça Yapılan Hatalar

Kut, A., Moray, G., Bilgin, N. & Haberal, M., 2003.

Research output: Contribution to conferenceOther

2001

Üniversite Gençliği Örnekleminde Özgül Fobi Nokta Prevalansı

Kut, A., Dilbaz, N., Bayam, G., Koçyiğit, H., Okay, T. & Açıkgöz, Ç., 2001.

Research output: Contribution to conferenceOther

Üniversite Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı ve Klinik Görünümü

Koçyiğit, H., Dilbaz, N., Kut, A., Bayam, G., Açıkgöz, Ç. & Okay, T., 2001.

Research output: Contribution to conferenceOther

2000

Assesment of vocational training program of department of family medicine in Çukurova University

Bozdemir, N., Oksuz, M. E., Saatci, E., Koçak, Y. & İnan, M., 2000.

Research output: Contribution to conferenceOther

1999

Aile Hekimliği Asistanları Kimlerdir?

Yaman, H., Kut, A. & Özen, M., 1999.

Research output: Contribution to conferenceOther

Aile Hekimliği Asistanlarının Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri

Yaman, H., Özen, M. & Kut, A., 1999.

Research output: Contribution to conferenceOther

Asistanların Eğitim HAstanelerindeki İş Ortamlarına İlişkin Değerlendirmeleri

Yaman, H., Özen, M. & Kut, A., 1999.

Research output: Contribution to conferenceOther

1998

Bedensel Etkinliğin Tip I Diyabette Kullanımı

Yaman, H., Kut, A. & Teziç, T., 1998.

Research output: Contribution to conferenceOther